Στην προκήρυξη τεσσάρων μεταδιδακτορικών υποτροφιών, που αφορούν μεταξύ άλλων τα πεδία της ενεργειακής τεχνολογίας και της μηχανικής του περιβάλλοντος, προχώρησε για την ακαδημαϊκή περίοδο 2017-2018 το Ιδρυμα Μποδοσάκη. Τα υπόλοιπα πεδία φορούν την ανοσοβιολογία, την αναγεννητική ιατρική, τη γενετική, τη γονιδιωματική υπολογιστική, την καρκινογένεση, τις νευροεπιστήμες και τη φαρμακολογία. Ειδικότερα θα χορηγηθούν σε κατόχους διδακτορικού
Υποτροφίες στους τομείς της βιο-μηχανικής (bioengineering), της βιοχημείας και πολλών ακόμη επιστημών, ανακοίνωσε για ερευνητές και νέους επιστήμονες που θέλουν ν’ αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες η φαρμακοβιομηχανία Bayer, μέσω των διεθνών Προγραμμάτων Επιχορήγησης Έρευνας του Bayer Science and Education Foundation. Υποψήφιοι από Ελληνικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – απόφοιτοι (έως και δύο χρόνια), φοιτητές σε προχωρημένο έτος
Δύο υποτροφίες για τη συμμετοχή στελεχών πολύ μικρών επιχειρήσεων στα μεταπτυχιακά προγράμματά του κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 προσφέρει το ALBA Hub for Entrepreneurship and Development (AHEAD), ΄ήτοι το κέντρο επιχειρηματικότητας του ALBA Graduate Business School at The American College of Greece Οι υποτροφίες του AHEAD για πολύ μικρές επιχειρήσεις «AHEAD Scholarships for Micro Enterprises»
Υποτροφία την οποία μπορεί να διεκδικήσει και χημικός μηχανικός, προκήρυξε το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ PAR–ESO.7000001». Πρόκειται για μεταπτυχιακή υποτροφία  για έναν/μία  υποψήφιο/α διδάκτορα, διάρκειας δύο (2) μηνών, με δυνατότητα παράτασης, η οποία συνολικά μπορεί να
Μία θέση υποτροφίας για επιμόρφωση και εξειδίκευση χημικού μηχανικού, διάρκειας δέκα μηνών, προκηρύσσει το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Characterization and Evaluation Measurements on Ferrite Powder Samples”. Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν και
Την προκήρυξη υποτροφιών στο εξωτερικό, στα γνωστικά αντικείμενα της μηχανικής και της πληροφορικής, δημοσίευσε το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Οι 20 από τις υποτροφίες αφορούν γενικά επιστήμες μηχανικού και άλλες οκτώ ειδικά τον τομέα της πληροφορικής (οι περισσότερες από τις θέσεις του δεύτερου πίνακα περιλαμβάνονται και στον πρώτο, αλλά για λόγους διευκόλυνσης των
Ανταποδοτικές υποτροφίες σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες των σχολών και τμημάτων του χορηγεί το ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, υπό την προϋπόθεση -όπως διευκρινίζεται- ότι το αντίστοιχο κονδύλιο θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του ΑΠΘ για το έτος 2016. Η σχετική εισήγηση της Επιτροπής Σπουδών και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΑΠΘ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση
Πρόγραμμα υποτροφιών εσωτερικού και εξωτερικού προκήρυξε για το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017 το Ιδρυμα Ωνάση. Σε ό,τι αφορά τις υποτροφίες εσωτερικού αυτές αφορούν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα σε δημόσια Πανεπιστήμια (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών). Υποτροφίες εσωτερικού Θα χορηγηθούν συνολικά 50 τουλάχιστον υποτροφίες, με ημερομηνία έναρξης την 1η Οκτωβρίου 2016, για σπουδές που οδηγούν σε:
  Στη χορήγηση τεσσάρων μεταδιδακτορικών υποτροφιών προχωρά το Ίδρυμα Μποδοσάκη για 9η συνεχή χρονιά κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2016 – 2017. Σε αντικείμενα μηχανικών οι υποτροφίες χορηγούνται στα πεδία της ενεργειακής τεχνολογίας και της τεχνολογίας και μηχανικής περιβάλλοντος, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν την ανοσοβιολογία, την αναγεννητική ιατρική, τη γενετική, τη γονιδιωματική υπολογιστική, την καρκινογένεση, τις
Συγκεκριμένες θέσεις συμμετοχής για εθελοντικά προγράμματα στο εξωτερικό “ανοίγει” για τη χειμερινή περίοδο Δεκεμβρίου 2015- Ιανουαρίου 2016 η AIESEC σε συνεργασία με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ). Συγκεκριμένα, θα δοθούν υποτροφίες στη μορφή μεταφορικών εξόδων (εισιτήρια αεροπορικά ι άλλων μεταφορικών μέσων) για συγκεκριμένες χώρες (τρεις για Ρουμανία, δύο για Σερβία, ισάριθμες για Ιταλία και