Υποτροφίες στο εξωτερικό, οι οποίες αφορούν 12 θέσεις επιστημών μηχανικού και εννέα πληροφορικής, ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα του  Γραφείου Διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ).  Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης. Ενεργά λινκ για όλες τις υποτροφίες και
Νέο κύκλο υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 προκηρύσσει το Ιδρυμα Fulbright.  Οι υποτροφίες απευθύνονται σε καθηγητές/ερευνητές, μεταπτυχιακούς  φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες και αφορούν σπουδές, διαλέξεις, επιμορφωτικά προγράμματα και έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Για αιτήσεις και αναλυτικές πληροφορίες των προγραμμάτων υποτροφιών για Έλληνες πολίτες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά, μεταξύ
Υποτροφίες στους τομείς της βιο-μηχανικής (bioengineering), της βιοχημείας και πολλών ακόμη επιστημών, ανακοίνωσε για ερευνητές και νέους επιστήμονες που θέλουν ν’ αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες η φαρμακοβιομηχανία Bayer, μέσω των διεθνών Προγραμμάτων Επιχορήγησης Έρευνας του Bayer Science and Education Foundation. Υποψήφιοι από Ελληνικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – απόφοιτοι (έως και δύο χρόνια), φοιτητές σε προχωρημένο έτος
Στην προκήρυξη 30 υποτροφιών πολιτιστικής διαχείρισης για απόφοιτους πανεπιστημίου προχώρησε το πρόγραμμα START – Create Cultural Change για την περίοδο 2016-2017. Το πρόγραμμα -για το οποίο αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 31/5- απευθύνεται μεν πρωτίστως σε αποφοίτους σχολών που σχετίζονται με τις τέχνες και τον πολιτισμό, αλλά είναι ανοιχτό και σε άτομα από άλλες
Υποτροφίες για οκτώ νέους διδακτορικούς ερευνητές προκηρύσσει το ισπανικό ιδιωτικό πανεπιστήμιο University of Deusto, ως μέρος της δράσης DIRS-COFUND του προγράμματος Marie Sklodowska-Curie. Στόχος της Διεθνούς Σχολής Ερευνών του πανεπιστημίου  (DIRS) είναι η προσέλκυση νέων ερευνητών. Οι υποτροφίες αφορούν σπουδές σε επτά αντικείμενα τεσσάρων γνωστικών περιοχών, μεταξύ των οποίων αυτή που αφορά τους μηχανικούς είναι
Την προκήρυξη χρηματοδότησης συνολικά 80 ερευνητικών  προγραμμάτων, που θα εκπονηθούν αποκλειστικά σε ελληνικά ΑΕΙ, ανακοινώνει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο της συμφωνίας συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας Siemens. Τα προγράμματα θα πρέπει να εκπονηθούν από ερευνητικές ομάδες απαρτιζόμενες από έναν κύριο ερευνητή (μέλος ΔΕΠ/ΕΠ) και έως δύο υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο
Τη χρηματοδότηση πέντε υποτροφιών αριστείας για μεταδιδακτορικούς ερευνητές προκήρυξε το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Θα χορηγηθεί μία υποτροφία ανά σχολή του Πολυτεχνείου και το χρηματικό ποσό θα είναι 1000 ευρώ μηνιαίως μικτά για 12 μήνες. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την 1η Μαρτίου. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από εξωτερικούς κριτές με μέριμνα 5μελούς επιτροπής μελών