Τρεις Διαδικτυακές συναντήσεις για τη διδασκαλία του σχεδιασμού, του χώρου, της αρχιτεκτονικής και της πόλης κατά την ‘Εξ αποστάσεως’ περίοδο

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ σας προσκαλεί σε τρεις διαδικτυακές συναντήσεις
με Έλληνες και Ελληνίδες πανεπιστημιακούς της διασποράς.

TOP