Search
Close this search box.

Οι θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το νέο Εξοικονομώ

Σε συνέχεια των αρχικών προτάσεων που είχε καταθέσει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, μετά από σχετική εισήγηση της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με απόφαση της ΔΕ του Τμήματος, για τη βελτίωση του προγράμματος “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”,  το Επιμελητήριο προχωρά στην κοινοποίηση των θέσεών του, μετά την προδημοσίευση του Οδηγού εφαρμογής του προγράμματος.

Ως θετικά βήματα χαρακτηρίζονται τα  «εξής:

 • Η κατάργηση της χρονικής σειράς προτεραιότητας (first-in first-served) για την έγκριση της αίτησης
 • Η εισαγωγή ενός δικαιότερου συστήματος μοριοδότησης με βάσει ενεργειακά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια
 • Η εκταμίευση του 50% της επιχορήγησης με την απόφαση υπαγωγής διευκολύνοντας την υλοποίηση της κατασκευής των εργασιών.

Οι προτάσεις – παρατηρήσεις της ΟΕ οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην βελτίωση του νέου κύκλου του προγράμματος έχουν ως εξής :

 • Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση ωφελούμενου της προδημοσίευσης θεωρούμε ότι δεν εξυπηρετεί την υλοποίηση ενεργειακά αποδοτικών παρεμβάσεων. Προτείνεται οι τιμές 0,9€/KWh ετήσιας εκτιμώμενης εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας και 180€/m2 επιφάνειας κύριου χώρου, να αυξηθούν σε 1,2€/KWh και 250€/m2 αντίστοιχα.
 • Λόγω της αύξησης των τιμών των βασικών οικοδομικών υλικών τα οποία χρησιμοποιούνται σε επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων προτείνεται η αναθεώρηση κατά 30% προς τα άνω των ανώτατων επιλέξιμων δαπανών.
 • Από την δημοσίευση του επίσημου Οδηγού και μέχρις την έναρξη υποβολής των αιτήσεων είναι απαραίτητο να μεσολαβήσει ικανό χρονικό διάστημα για την ετοιμασία των ενδιαφερομένων. Κρίνεται ότι οι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες είναι αρκετές για την ορθή προετοιμασία.
 • Η ενεργειακή επιθεώρηση (Α & Β) ΠΕΑ θα πρέπει να δύναται να εκτελείται από τον ίδιο μηχανικό και να πραγματοποιείται δειγματοληπτικός έλεγχος στο 20% των ΠΕΑ και των έργων από το Υπουργείο. Υποχρεωτικές οι φωτογραφίες πριν και μετά το έργο και ότι ίσχυε με τα λοιπά ασυμβίβαστα.
 • Στον υπολογισμό του συντελεστή Κ1 («ανοιγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας») να ληφθεί υπόψη το κόστος όπως διαμορφώνεται με βάση τις πλαφόν τιμές του προγράμματος. Η διαμόρφωση του κόστους με βάση τις προσφορές θα δημιουργήσει φαινόμενα υποτιμολόγησης, με μοναδικό σκοπό την αυξημένη μοριοδότηση και, παράλληλα, θα ενθαρρύνει την αποπληρωμή των προμηθευτών με την χρήση μαύρου χρήματος.
 • Αναφορικά με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ) προτείνεται κατά την αίτηση υποβολής να καταχωρείται ο κωδικός ιδιοκτησίας και το αντίστοιχο πιστοποιητικό να καταχωρείται στο τέλος, με την ολοκλήρωση της αίτησης υποβολής προς εκταμίευση.
 • Αναφορικά με το ποσοστό επιδότησης των αμοιβών λοιπών δαπανών/μελετών προτείνεται να ανέλθει στο 100%, αντί του 80%, ώστε να στηριχθούν τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα των ενδιαφερόμενων πολιτών.
 • Προτείνεται να καλύπτεται το κόστος κάθε ΠΕΑ το οποίο εκδόθηκε από 27.11.2017 και να δοθεί δυνατότητα ακύρωσης παλιού εκδοθέντος ΠΕΑ για την κατάθεση αίτησης στο νέο πρόγραμμα

Στη συνέχεια επισημαίνονται  ορισμένα σημεία της προδημοσίευσης του Οδηγού  τα οποία χρίζουν  περεταίρω διευκρινήσεων κατά την φάση οριστικοποίησης του.

Δείτε ΕΔΩ το 2ο Παραδοτέο Έργου της ΟΕ για το “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ”