Αγγελίες

Αποστολή αγγελιών στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείουtee_thess@tee.gr
Η ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤOY TEE/TKM ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΖΗΤΗΘΕΙ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΕΙ Η ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ.

(10/05/2021) Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ για πλήρη απασχόληση ως Project Manager, από Αναπτυξιακή Εταιρεία με αντικείμενο την κατασκευή πολυτελών μονοκατοικιών με έδρα την Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα προσόντα: πενταετής εμπειρία, AutoCad, Word, Excel. Αποστολή βιογραφικών στο civilengineerhr1@gmail.com

(10/05/2021) Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας από τεχνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη η γνώση Autocad. Αποστολή βιογραφικών στο email: info@dimokas.gr

(06/05/2021) Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. ή Τ.Ε. ζητείται από Τεχνική Εταιρία με ειδίκευση στη διαχείριση ακινήτων με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αποστολή βιογραφικού στο email nickfar8@hotmail.com υπόψη κ. Νικόλαου Φαρδέλλα

(06/05/2021) Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας Π.Ε. ή Τ.Ε. από Τεχνική Εταιρία με ειδίκευση στη διαχείριση ακινήτων με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Γνώσεις των νόμων περί αυθαιρέτων και πολεοδομικών τακτοποιήσεων. Αποστολή βιογραφικού στο email nickfar8@hotmail.com υπόψη κ. Νικόλαου Φαρδέλλα

(06/05/2021) Πτυχιούχος Μηχανικός Π.Ε. ή Τ.Ε. από Τεχνική Εταιρία με ειδίκευση στη διαχείριση ακινήτων με έδρα τη Θεσσαλονίκη.  Επιθυμητή η γνώση AutoCad 2D. Αποστολή βιογραφικού στο email nickfar8@hotmail.com υπόψη κ. Νικόλαου Φαρδέλλα

(05/05/2021) Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Δομικών Έργων από μεγάλη κατασκευαστική εταιρία για πλήρη απασχόληση ως Τεχνικός Ασφαλείας / Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Έργου σε μεταλλευτικό χώρο στην Χαλκιδική. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση και συγκεκριμένα ως:Τεχνικός ασφαλείας εργοταξίου και ως Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης εργοταξίου. Επίσης πολύ καλή γνώση της νομοθεσίας ΥΑΕ – Περιβάλλοντος, δυνατότητα εγκατάστασης στην περιοχή εργασίας, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (MS Office) και διαδικτύου, εργατικότητα, οργανωτικότητα, προσαρμοστικότητα, ευελιξία και πνεύμα συνεργασίας, ικανότητες επικοινωνίας, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου. Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων. Παρακαλούμε στείλτε βιογραφικό σημείωμα στο email  info@gaia-texniki.gr μέχρι 15/05/2021. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

(28/04/2021) Σχεδιαστής/Σχεδιάστρια από Τεχνικό γραφείο με έδρα στη Βούλα, με άριστη γνώση Autocad και εμπειρία σε τεχνικά έργα οδοποιίας, για μόνιμη εργασία με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: akoron@central.ntua.gr

(28/04/2021) Αρχιτέκτονας Μηχανικός από την εταιρεία ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για εργασία πλήρους απασχόλησης. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού Α.Ε.Ι., Μεταπτυχιακό ή επαγγελματική εμπειρία στη Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων, πολύ καλή γνώση 2D/3D προγραμμάτων (Autocad, Sketchup, 3dsmax, Vray, Revit), πολύ καλή γνώση γραφιστικών προγραμμάτων (Photoshop, Indesign), άριστη γνώση αγγλικών. Βιογραφικό και portfolio: careers@ipodomitechniki.gr με τίτλο «ΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ»

(28/04/2021) Νέο/Νέα Πολιτικό Μηχανικό από την εταιρεία ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για διοικητική θέση υποστήριξης εργοταξίων. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Α.Ε.Ι., γνώση 2D προγραμμάτων, εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, γνώσεις σε δημόσια έργα, οικοδομικές άδειες και τακτοποίηση αυθαιρέτων. Βιογραφικό: careers@ipodomitechniki.gr με τίτλο «ΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ»

(26/04/2021) Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ από Τεχνική Εταιρεία με δραστηριότητα στην κατασκευή βιομηχανικών έργων και έδρα τη Θεσσαλονίκη, για αποκλειστική εργασία πεδίου στο νομό Θεσσαλονίκης και στους όμορους νομούς. Απαραίτητα προσόντα: τουλάχιστον πενταετής εμπειρία, γνώσεις επιμετρήσεων, Αγγλικών, AutoCad, Word, Excel, δίπλωμα οδήγησης. Αποστολή βιογραφικών στο info@ekte.gr

(26/04/2021) Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ για εργασία πεδίου και γραφείου από Τεχνική Εταιρεία με δραστηριότητα στην κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητες γνώσεις κοστολογίων, επιμετρήσεων, AutoCad, Word, Excel. Η κατοχή αυτοκινήτου θα εκτιμηθεί θετικά. Αποστολή βιογραφικών στο pachou@ypostirixis.gr

(22/04/2021) Πολιτικός Μηχανικός, με γνώσεις Στατικού προγράμματος FESPA, Τοπογραφικές μελέτες – Αποτυπώσεις σε πεδίο, Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), για συνεργασία με το τεχνικό-μελετητικό γραφείο στο Χαλάνδρι DMSD Architecture & Civil Engineering. Αποστολή βιογραφικών και επικοινωνία στο dimitris.sdrallis@gmail.com

(22/04/2021) Μηχανικός, από Τεχνική Εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με εμπειρία σε διαχείριση δημόσιων έργων (επιμετρήσεις, λογαριασμοί, ΑΠΕ κτλ). Επιθυμητή εμπειρία στη σύνταξη προσφορών για διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων. Αποστολή βιογραφικών: kiriazis@miper.gr

(21/04/2021) Μηχανικός, από Τεχνική Εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με εμπειρία σε διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων και Υπηρεσιών με γνώσεις: Σύνταξη του Φακέλου Δικαιολογητικών συμμετοχής - Υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Επιθυμητή εμπειρία στη διαχείριση δημόσιων έργων (σύνταξη λογαριασμών, αλληλογραφία κτλ). Αποστολή βιογραφικών: technicgrafeio@gmail.com

(21/04/2021) Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός για εργασία σε τεχνικό γραφείο. Απαραίτητη εμπειρία σε σχεδιαστικά θέματα. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: civengf@gmail.com

(20/04/2021) Πολιτικός Μηχανικός με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών ζητείται από τεχνικό γραφείο στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Απαραίτητα προσόντα: Δίπλωμα οδήγησης, άριστη γνώση αγγλικών, AutoCAD, καλή γνώση πολεοδομικής νομοθεσίας, τακτοποίησης αυθαιρέτων και στατικών υπολογισμών. Εμπειρία σε κάποιο στατικό πακέτο θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Αποστολή βιογραφικού zvasileiadis@outlook.com

(20/04/2021) Νέος Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός με κατεύθυνση στα υδραυλικά έργα από τεχνικό γραφείο μελετών στη Θεσσαλονίκη. Η γνώση λογισμικού και προγραμμάτων θα συνεκτιμηθεί. Αποστολή Βιογραφικού στο email: officerecruitment21@gmail.com

(20/04/2021) Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με γνώση εκπόνησης ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για πλήρη απασχόληση από το τεχνικό γραφείο ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310661245, 6974047774. Αποστολή βιογραφικών στο andreasarbanitaki@yahoo.gr

(13/4/2021) Πολιτικός/Αρχιτέκτων Μηχανικός από εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων στην Νέα Ερυθραία, για την επίβλεψη των κτιριακών έργων της. Γνώση νομοθεσίας αυθαιρέτων, ΝΟΚ και έκδοσης αδειών, Πτυχίο AEI πολιτικού μηχανικού, καλή γνώση Αγγλικών - AutoCAD. Προϋπολογισμών οικοδομικών έργων. Προϋπηρεσία 5 έτη. Δίπλωμα οδήγησης. Sachee development Μον.Α.Ε. Ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων, 2108002088, info@sacheedev.com

(12/04/2021) Αρχιτέκτονας/Πολιτικός Μηχανικός από κατασκευαστική εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη για μόνιμη συνεργασία με εμπειρία προμετρήσεων-επιμετρήσεων σε έργα interior καταστημάτων λιανικής (πχ τράπεζες), έκδοσης των απαραίτητων οικοδομικών αδειών καθώς και σύνταξη σχεδίων αποτύπωσης, as built και λογαριασμών. Επιθυμητή η εμπειρία κοστολόγησης των αρχιτεκτονικών στοιχείων των εν λόγω έργων. Απαραίτητη η άριστη γνώση του Ν.Ο.Κ και των εν γένει διαδικασιών καθώς και σχεδιαστικού προγράμματος 3D. Αποστολή βιογραφικών: cv_stat@yahoo.gr

(12/04/2021) Διπλ. Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός ζητείται από τεχνικό γραφείο ΗΜ μελετών στη Θεσσαλονίκη. Η γνώση των ΗΜ προγραμμάτων της 4Μ θα συνεκτιμηθεί. Τηλ.: 2311 221508, 6977244886. Βιογραφικό στο email: dpap71@gmail.com

(05/05/2021) Πολιτικός Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός, Αρχιτέκτων Μηχανικός και Χημικός Μηχανικός από Τεχνικό Γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ.: 2310 254437. Βιογραφικό: email: tech.grafeio@gmail.com

(05/05//2021) Συνεργασία σε Τεχνικό Γραφείο για Μελέτη ή Κατασκευή σε Έργα που αφορούν επισκευή - βελτίωση ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ.  Ειδικότερα για: 1.Παράταση της Ζωής του με χημικές και ηλεκτροχημικές επεμβάσεις, 2. Ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας με διάφορους τρόπους. Παράμετροι κάθε περίπτωσης: απόλυτη αναγκαιότητα, περιορισμένη δυνατότητα χρηματοδότησης, ώστε ‘’να πιάσουν τόπο τα λεφτά’’, κλπ,κλπ. Επικοινωνία: tino@tee.gr

(29/04/2021) Πολιτικός Μηχανικός με πτυχίο ΜΕΚ, Β΄Τάξης Οικοδομικά - Ενεργειακά - Βιομηχανικά & Α΄Τάξης Οδοποιία, Α΄Τάξης Υδραυλικά, Α΄Τάξης Λιμενικά ζητεί συνεργασία. Τηλ. 6945010739, 2109616140, και 2741023223.

(13/04/2021) Μηχανολόγος Μηχανικός με πτυχίο ΜΕΚ Α' Τάξης στις κατηγορίες Ηλεκτρομηχανολογικά, Υδραυλικά Υπο Πίεση και Βιομηχανικά Ενεργειακά. Πληροφορίες: 6988144722 και dem.kur@hotmail.com

(29/03/2021) Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ με 5ετή εργασιακή εμπειρία ζητεί συνεργασία με τεχνικά γραφεία και εταιρείες της Θεσσαλονίκης σε ότι αφορά: Σχεδιασμό & ανάπτυξη προϊόντων/κατασκευών, ΠΕΑ, μελέτες φυσικού αερίου, μελέτες πυρασφάλειας, ανακαινίσεις, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, ηλεκτρονικές ταυτότητες κτιρίων, υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας, προγράμματα εξοικονομώ, ηλεκτρολογικά σχέδια, άδειες λειτουργείας, οικοδομικές άδειες. Τηλ: 6942959793, email: natsiosoffice@gmail.com

TOP