Αγγελίες

Αποστολή αγγελιών στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείουtee_thess@tee.gr
Η ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤOY TEE/TKM ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΖΗΤΗΘΕΙ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΕΙ Η ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ.

(01/12/2023) 1) Πολιτικός Μηχανικός από Tεχνικό Γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. 2) Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός από Τεχνικό Γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. 3) Αρχιτέκτων Μηχανικός από Τεχνικό Γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. 4) Χημικός Μηχανικός από Τεχνικό Γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ. : 2310 254437, Στείλτε Βιογραφικό: email: tech.grafeio@gmail.com

(29/11/2023) Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την έκδοση Βεβαιώσεων του Άρθρου 30 του Ν. 4495/2017 περί μη υποχρέωσης έκδοσης Οικοδομικής Άδειας ή Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας στο πλαίσιο του Υποέργου 10 «Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής» της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» με MIS 5033834

(28/11/2023) Μηχανικός για πλήρη απασχόληση από Τεχνικό - ναυτιλιακό όμιλο με έδρα την Ελευσίνα, για την κάλυψη της θέσης του Project Engineer. O Project Engineer θα συμμετέχει στα υπεράκτια έργα υποθαλάσσιων καλωδιώσεων. Απαιτείται άριστη γνώση Microsoft Office, πολύ καλή γνώση αγγλικών, επιθυμητή η εμπειρία σε προετοιμασία εγγράφων έργων, ικανότητα για ταξίδια στα πλαίσια της υποστήριξης των έργων. Πλήρης περιγραφή της θέσης εδώ , αποστολή βιογραφικών εδώ ή στο email lpetropoulou@assogroup.com

(21/11/2023) 1) Μηχανολόγος Μηχανικός, 2) Πολιτικός Μηχανικός, 3) Μηχανικός με οποιαδήποτε επιμέρους ειδικότητα (μέλος ΤΕΕ ) ή και (ΤΕΙ), από κατασκευαστική  εταιρεία Αναγνώστου Δ. και ΣΙΑ Ε.Ε. με έδρα την Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης. Προσόντα: α) σχεδιασμός και κατασκευή μηχανολογικών και μεταλλικών εφαρμογών κτιρίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, β) Γνώση για εκτέλεση έργων σε εργοτάξιο γ) Καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων δ) Γνώση αγγλικών. Η όποια εμπειρία θα εκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικών στο info@anagnostou.co

(06/11/2023) Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός για σχεδιασμό ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων, υποδομών. Πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (AutoCAD), MS Office, Αγγλικών. Εμπειρία σε σχεδιασμό ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων θα συνεκτιμηθεί. Βιογραφικά στο email@zimech.com

(02/11/2023) Διπλωματούχος Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής (μέλος ΤΕΕ) για πλήρη απασχόληση στο Τμήμα Μελετών της εταιρίας DECUS - Σύμβουλοι Μηχανικοί. Βασικές αρμοδιότητες: Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Τεχνικών Μελετών, Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης (ISO), Διαδικασίες αδειοδότησης εγκαταστάσεων, Υλοποίηση έργων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης/Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Απαιτείται τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση σε μελετητικό γραφείο. Αποστολή βιογραφικών στο email: info@decus.gr

(01/12/2023) Προσφέρω συνεργασία σε Τεχνικό Γραφείο για Μελέτη ή Κατασκευή σε Έργα που αφορούν επισκευή - βελτίωση ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Ειδικότερα για: 1. Παράταση της Ζωής του με χημικές και ηλεκτροχημικές επεμβάσεις, 2. Ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας με διάφορους τρόπους. Παράμετροι κάθε περίπτωσης: απόλυτη αναγκαιότητα, περιορισμένη δυνατότητα χρηματοδότησης, ώστε "να πιάσουν τόπο τα λεφτά", κλπ. κλπ. Επικοινωνία: tino@tee.gr

(29/11/2023) Είμαι Μηχανικός Περιβάλλοντος και Μεταπτυχιακός φοιτητής του Πολυτεχνείου Ξάνθης πάνω στην περιβαλλοντική νομοθεσία. Αναζητώ εργασία σε τεχνικό-μελετητικό  γραφείο ή στον τομέα περιβάλλοντος σε εταιρείες στην Βόρειο Ελλάδα ιδανικά στην Θεσσαλονίκη. Δεν έχω προϋπηρεσία πάνω σε αυτό το αντικείμενο αλλά έχω δουλέψει σε βιομηχανία μαθαίνοντας να δουλεύω με πολλά άτομα σε καθεστώς πίεσης και μπορώ να ανταπεξέλθω στις προκλήσεις καθώς και στην συνεχή εκμάθηση. Επικοινωνία alexalagiozides@gmail.com

(24/11/2023) Πολιτικός Μηχανικός αναλαμβάνει αποτυπώσεις ακινήτων, ενεργειακά πιστοποιητικά,τακτοποίηση αυθαιρέτων και ΗΤΚ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. (Τηλ: 6975785002)

(02/11/2023 )Τοπογραφικό συνεργείο αναλαμβάνει αποτυπώσεις , οριοθετήσεις , υψομετρικές αποτυπώσεις , εμβαδομετρήσεις. Τηλ. 6906 626843 (περιοχή δήμου Ακτίου - Βόνιτσας).

TOP