Search
Close this search box.

Πειθαρχικό

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο Περιφερειακού Τμήματος είναι επταμελές και αποτελείται από πέντε εκλεγμένα μέλη και δύο που ορίζονται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Αντιστοίχως εκλέγονται και ορίζονται τα αναπληρωματικά του μέλη. Τα εκλεγμένα μέλη αναδεικνύονται κατά τις εκλογές για τα αιρετά όργανα του ΤΕΕ, κάθε τρία χρόνια.
Η Αντιπροσωπεία του Τμήματος, με απόφασή της καταρτίζει πίνακα εισηγητών από όλες τις ειδικότητες των μηχανικών.

Σύνθεση

Η σημερινή σύνθεση της Δ.Ε., όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα των μυστικών ψηφοφοριών που έγιναν κατά την Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 29/11/19, είναι η εξής:

Μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2019, ορίστηκαν τα 2 +2 (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) για το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Η ορκωμοσία των μελών πραγματοποιήθηκε στις 28.09.2020 και της κ. Παπαδοπούλου Ευαγγελίας (Έβελυν) στις 06.10.2020. Στην ειδική συνεδρίαση που ακολούθησε το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε με την παρακάτω σύνθεση

Πρόεδρος, Η Ράλλη Πηνελόπη, ΠΜ
Αν. Πρόεδρος, Ο Βασίλης Λεκίδης, ΠΜ
Μέλη οι:
Παπαδοπούλου Ευαγγελία (Έβελυν), ΑΜ,
Κυριακή (Κορίννα) Σοϊλεμετζίδου, ΑΤΜ,
Λαδά Αναστασία, ΑΜ
Αρχοντής Αναστάσιος, ΗΜ
Τερλέγκας Χρήστος, ΠΜ

Αναπληρωματικά μέλη οι:
Γκουτζαμάνης Σπυρίδων, ΠΜ
Παπαγιάννης Παναγιώτης, ΠΜ
Μουρατίδης Κυριάκος, ΑΜ
Κρεστενίτης Ιωάννης, ΑΤΜ
Κυριλλίδου Ελένη, ΑΤΜ
Θεοδοσέλη Μαρία, Μηχ. Περιβ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο λειτουργεί σύμφωνα με το ΝΔ 783/1970, όπως έχει τροποποιηθεί με το νόμο 1486/84 και με πλαίσιο αρχών τον επαγγελματικό κώδικα των Ελλήνων Διπλωματούχων Μηχανικών, όπως ψηφίστηκε από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, το 1961.

Ιστορικό

Στις εκλογές του 2016 εκλέχτηκε για ενδέκατη φορά, σύμφωνα με το νόμο 1486/84, το Πειθαρχικό Συμβούλιο των μελών του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Το Συμβούλιο είναι επταμελές και αποτελείται από πέντε εκλεγμένα μέλη και δύο που ορίζονται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Αντιστοίχως εκλέγονται και ορίζονται τα αναπληρωματικά του μέλη.

Τα εκλεγμένα μέλη αναδεικνύονται κατά τις εκλογές για τα αιρετά όργανα του ΤΕΕ, κάθε τρία χρόνια.

Ο ορισμός των εισηγητών γίνεται από την Αντιπροσωπεία του Τμήματος βάσει καταλόγου και επαγγελματικής εμπειρίας.

Η Αντιπροσωπεία του Τμήματος στην 1η και στην 8η τακτική συνεδρίασή της, στις 20.03.2017 22.11.2018 αντίστοιχα, κατάρτισε πίνακα 78 εισηγητών από όλες τις ειδικότητες των μηχανικών

Ο συνολικός κατάλογος – με ενδεικτική καταγραφή του κύριου αντικείμενου επαγγελματικής ενασχόλησης των εισηγητών, τηρείται στην γραμματεία και ο ορισμός γίνεται τηρώντας αυστηρά την σειρά καταγραφής.

Σύνθεση

Το Πειθαρχικό συγκροτήθηκε σε σώμα στην πρώτη ειδική συνεδρίασή του, στις 20.03.2018, με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος, η Ράλλη Πηνελόπη, ΠΜ
Αν. Πρόεδρος, ο Λεκίδης Βασίλειος, ΠΜ
Μέλη οι :
Παπαδοπούλου Ευαγγελία (Έβελυν), ΑΜ
Σοϊλεμετζίδου Κυριακή (Κορίννα), ΑΤΜ
Μασταγκά Παρασκευή, ΑΜ
Φουτζιτζή Αναστασία, ΠΜ
Θεοδοσέλη Μαρία, Μηχ. Περιβ.

Αναπληρωματικά μέλη οι:
Πουσκούρης Άγγελος, ΑΤΜ
Γκανίλας Νικόλαος, ΠΜ
Ράδου Ειρήνη-Μίρκα, ΧΜ
Κραβαρίτης Χρήστος, ΠΜ
Αντώνιος Μποσταντζόγλου, ΑΜ

Στις εκλογές του ΤΕΕ, είναι δυνατή η υποψηφιότητα για τα Πειθαρχικά Συμβούλια, και ομότιμων μελών (συνταξιούχων συναδέλφων).

Όλες οι συνεδριάσεις έτυχαν αυξημένης απαρτίας. Δεν υπήρξε αναβολή συνεδρίασης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο λειτουργεί σύμφωνα με το ΝΔ 783/1970, όπως έχει τροποποιηθεί με το νόμο 1486/84 και με πλαίσιο αρχών τον επαγγελματικό κώδικα των Ελλήνων Διπλωματούχων Μηχανικών, όπως ψηφίστηκε από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, το 1961.

Κατά το διάστημα από 01.07.2016 έως 31.08.2019 υποβλήθηκαν 81 νέες καταγγελίες κατά των μελών του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Συνολικά

 • Εξήντα οκτώ (68) καταγγελίες εκδικάστηκαν
 • Δέκα (10) ανακλήθηκαν
 • Μία (1) αφορούσε διαγραμμένο μέλος από το Μητρώο του ΤΕΕ οπότε τέθηκε στο αρχείο
 • Εκκρεμούν δεκαπέντε (15)  καταγγελίες. Από αυτές οι δώδεκα (12) βρίσκονται στο  στάδιο των εισηγήσεων και τρεις (3) είναι έτοιμες για εκδίκαση

Από τις καταγγελίες που εκδικάστηκαν :

 • Σε μία (1) περιπτώσεις επιβλήθηκε η ποινή της στέρησης της άδειας επαγγέλματος
 • Σε δέκα (10), η ποινή της επίπληξης και τα έξοδα της διαδικασίας
 • Στις υπόλοιπες πενήντα επτά (57) υποθέσεις οι εγκαλούμενοι μηχανικοί αθωώθηκαν

Το πλέον σύνηθες αίτιο για την παραπομπή ήταν «αντιδεοντολογική συμπεριφορά που δεν συνάδει με το έργο του μηχανικού…»,κατά την συνήθη  έκφραση του κώδικα δεοντολογίας του έτους 1970.

Όλες οι καταγγελίες εξετάζονται με την προβλεπόμενη θεσμικά διαδικασία. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο λειτουργεί αμερόληπτα και ανεπηρέαστα από διαδικασίες και πρακτικές στο όνομα της συναδελφικής αλληλεγγύης.

Γίνεται συστηματική προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος περαίωσης των υποθέσεων.

Ιστορικό

Στις εκλογές του 2013 εκλέχτηκε για δέκατη φορά, σύμφωνα με το νόμο 1486/84, το Πειθαρχικό Συμβούλιο των μελών του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Το Συμβούλιο είναι επταμελές και αποτελείται από πέντε εκλεγμένα μέλη και δύο που ορίζονται από τον Υπουργό ΠΟΜΕΔΙ. Αντιστοίχως εκλέγονται και ορίζονται τα αναπληρωματικά του μέλη.

Τα εκλεγμένα μέλη αναδεικνύονται κατά τις εκλογές για τα αιρετά όργανα του ΤΕΕ, κάθε τρία χρόνια.

Ο ορισμός των εισηγητών γίνεται από την Αντιπροσωπεία του Τμήματος βάσει καταλόγου και επαγγελματικής εμπειρίας.

Η Αντιπροσωπεία του Τμήματος στη 2η  τακτική συνεδρίασή της, στις 01.10.2014, κατάρτισε πίνακα 58 εισηγητών από όλες τις ειδικότητες των μηχανικών.

Ο συνολικός κατάλογος – με ενδεικτική καταγραφή του κύριου αντικείμενου επαγγελματικής ενασχόλησης των εισηγητών, τηρείται στην γραμματεία και ο ορισμός γίνεται τηρώντας αυστηρά την σειρά καταγραφής.

Σύνθεση

Το Πειθαρχικό συγκροτήθηκε σε σώμα στην πρώτη ειδική συνεδρίασή του, στις 14.10.2014, ομόφωνα, με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος, η Σοϊλεμετζίδου Κυριακή (Κορίννα), ΑΤΜ
Αν. Πρόεδρος, ο Λεκίδης Βασίλειος, ΠΜ
Μέλη οι :
Ιωακειμίδης Χαράλαμπος, ΠΜ
Αικατερινάρης Ιωάννης, ΑΜ
Βαφειάδου Βερονίκη, ΠΜ
Βασιλική Κανάκη, ΑΤΜ
Αντώνιος Μποσταντζόγλου, ΑΜ

Αναπληρωματικά μέλη οι:
Σταμάτης Βαγιωνάς, ΠΜ
Μαυρουδής Βασίλειος, ΠΜ
Βραγγάλας Βασίλειος, ΠΜ και ΑΤΜ
Κρεστενίτης Ιωάννης, ΑΤΜ
Παπούλια Αθηνά, ΠΜ
Γεώργιος Παπαργυρίου, ΠΜ
Καλλιόπη Μανδρινού, ΠΜ

Στις εκλογές του ΤΕΕ, είναι δυνατή η υποψηφιότητα για τα Πειθαρχικά Συμβούλια, και ομότιμων μελών (συνταξιούχων συναδέλφων).

Μετά την παραίτηση του τακτικού μέλους κ. Αικατερινάρη Ιωάννη, έγινε πράξη αντικατάστασής του από το αναπληρωματικό μέλος κ. Κρεστινίτη Ιωάννη. Τη  θέση του αναπληρωματικού μέλους κατέλαβε η κ. Λιλιμπάκη Μαρία, ως πρώτη επιλαχούσα, η οποία ορκίστηκε στις 23.11.2015.

Όλες οι συνεδριάσεις έτυχαν αυξημένης απαρτίας. Δεν υπήρξε αναβολή συνεδρίασης.

Σημειώνεται ότι από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών μέχρι την συγκρότηση και την ορκωμοσία του Πειθαρχικού Συμβουλίου μεσολάβησαν 11 μήνες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο λειτουργεί σύμφωνα με το ΝΔ 783/1970, όπως έχει τροποποιηθεί με το νόμο 1486/84 και με πλαίσιο αρχών τον επαγγελματικό κώδικα των Ελλήνων Διπλωματούχων Μηχανικών, όπως ψηφίστηκε από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, το 1961.

Κατά το διάστημα από 01.07.2013 έως 30.06.2016 υποβλήθηκαν 101 καταγγελίες κατά των μελών του ΤΕΕ/ΤΚΜ σαράντα δύο (42) εκ των οποίων αφορούσαν την εφαρμογή της 13ης Πυροσβεστικής Διάταξης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Από αυτές:

 • Εξήντα επτά (67) καταγγελίες εκδικάστηκαν.
 • Επτά (7) ανακλήθηκαν.
 • Μία (1) διαβιβάστηκε στο ΤΕΕ, όπου  ο εγκαλούμενος είχε δηλώσει επαγγελματική έδρα.
 • Δύο (2) καταγγελίες αφορούσαν ομότιμα μέλη.(εξαιρούνται από τις σχετικές θεσμικές διαδικασίες)
 • Τέσσερις (4) καταγγελίες παραγράφηκαν λόγω παρέλευσης τριετίας.
 • Δύο (2) καταγγελίες τέθηκαν στο αρχείο
 • Εκκρεμούν δεκαοκτώ (18)  καταγγελίες. Από αυτές οι δεκαέξι (16) βρίσκονται στο  στάδιο των εισηγήσεων και δύο (2) είναι έτοιμες για εκδίκαση.

Από τις καταγγελίες που εκδικάστηκαν :

 • Σε δύο (2) περιπτώσεις επιβλήθηκε η ποινή της στέρησης της άδειας επαγγέλματος.(Οι εγκαλούμενοι κατέθεσαν έφεση στο Ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο στην Αθήνα. Ο χρόνος εκδίκασης είναι ιδιαίτερα μεγάλος)
 • Σε έξι (6), η ποινή της επίπληξης και τα έξοδα της διαδικασίας.
 • Στις υπόλοιπες πενήντα εννέα (59) υποθέσεις οι εγκαλούμενοι μηχανικοί αθωώθηκαν

Το πλέον σύνηθες αίτιο για την παραπομπή ήταν «αντιδεοντολογική συμπεριφορά που δεν συνάδει με το έργο του μηχανικού…»,κατά την συνήθη  έκφραση του κώδικα δεοντολογίας του έτους 1970.

Όλες οι καταγγελίες εξετάζονται με την προβλεπόμενη θεσμικά διαδικασία. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο λειτουργεί αμερόληπτα και ανεπηρέαστα από διαδικασίες και πρακτικές στο όνομα της συναδελφικής αλληλεγγύης.

Γίνεται συστηματική προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος περαίωσης των υποθέσεων.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ δημοσιοποιούνται συστηματικά περιλήψεις των υποθέσεων και των αποφάσεων χωρίς αναφορές σε ονόματα, πράγμα που απαγορεύεται από το νόμο περί δημοσιοποίησης προσωπικών στοιχείων. Οι τελεσίδικες αποφάσεις με τις ποινές, κοινοποιούνται για δημοσίευση και ενημέρωση των υπηρεσιών στο κεντρικό ΤΕΕ, που έχει από τον νόμο την ευθύνη υλοποίησης.

Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπίας του ΤΕΕ με επιστολή του στις 06.04.2015 ενημέρωσε ότι στην 3η Τακτική Συνεδρίαση της «Α» στις 21 – 22 Μαρτίου 2015 αποφασίστηκε η σύσταση επιτροπής για την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου και τη λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων του ΤΕΕ και ζήτησε από τα Περιφερειακά Τμήματα να στείλουν προτάσεις σχετικά με το παραπάνω θέμα. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποκρίθηκε άμεσα. Στην συνεδρίαση της «Α» στις 16-17 Απριλίου 2016 συζητήθηκαν οι προτάσεις των Περιφερειακών Τμημάτων και η πρόταση της Επιτροπής τροποποίησης θεσμικού πλαισίου και τη λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων του ΤΕΕ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

410, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 435, 436, 438, 440, 441, 442, 444, 445, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 465, 466, 467, 468, 473, 474, 476, 477, 478, 480, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 496, 497.

Ιστορικό

Στις εκλογές του 2010 εκλέχτηκε για ένατη φορά, σύμφωνα με το νόμο 1486/84, το Πειθαρχικό Συμβούλιο των μελών του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Το Συμβούλιο είναι επταμελές και αποτελείται από πέντε εκλεγμένα μέλη και δύο που ορίζονται από τον Υπουργό ΠΟΜΕΔΙ. Αντιστοίχως εκλέγονται και ορίζονται τα αναπληρωματικά του μέλη.
Τα εκλεγμένα μέλη αναδεικνύονται κατά τις εκλογές για τα αιρετά όργανα του ΤΕΕ, κάθε τρία χρόνια.

Ο ορισμός των εισηγητών γίνεται από την Αντιπροσωπεία του Τμήματος βάσει καταλόγου και επαγγελματικής εμπειρίας.

Η Αντιπροσωπεία του Τμήματος στη συνεχιζόμενη τακτική συνεδρίασή της, στις 21.03.2011, κατάρτισε πίνακα 46 εισηγητών από όλες τις ειδικότητες των μηχανικών.

Λόγω του πλήθους των καταγγελιών το Πειθαρχικό Συμβούλιο των μελών του ΤΕΕ/ΤΚΜ προκήρυξε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να συμπληρωθεί ο υφιστάμενος κατάλογος των εισηγητών.

 Η Αντιπροσωπεία του Τμήματος στη συνεχιζόμενη τακτική συνεδρίασή της, στις 4.02.2013, κατάρτισε πίνακα 8 νέων εισηγητών από όλες τις ειδικότητες των μηχανικών.

Σύνθεση

Το Πειθαρχικό συγκροτήθηκε σε σώμα στην πρώτη ειδική συνεδρίασή του, στις 02.03.2011, με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος, ο Άγγελος Βακαλόπουλος, ΑΜ
Αν. Πρόεδρος, ο Παναγιώτης Δέντσορας, ΑΜ
Μέλη οι:
Σταμάτης Βαγιωνάς, ΠΜ
Μαρία Χρυσάκη, ΑΜ
Δημήτριος Γαληνός, ΑΜ
Βασιλική Κανάκη, ΑΤΜ
Αντώνιος Μποσταντζόγλου, ΑΜ

Αναπληρωματικά μέλη οι:
Βασίλειος Κωνσταντινίδης, ΜΗΜ
Κωνσταντίνος Λοίζος, ΑΜ
Αργύριος Δημούδης, ΠΜ
Γεώργιος Παπαργυρίου, ΠΜ
Καλλιόπη Μανδρινού, ΠΜ
Ιωάννα Ιακωβίδου, ΠΜ
Διομήδης Χρόνης, ΠΜ

Μετά το θάνατο του 1ου αναπληρωματικού μέλους Ιακωβίδου Ιωάννας, έγινε πράξη αντικατάστασής του και ορκωμοσία (02.09.11) του 2ου αναπληρωματικού μέλους κ. Κωνσταντινίδη Βασίλειου.

Τη θέση του 2ου αναπληρωματικού μέλους κατέλαβε ο κ. Καλατζαντωνάκης Παντελής.

Μετά την παραίτηση του τακτικού μέλους κ. Χρυσάκη Μαρίας, έγινε πράξη αντικατάστασής του (09.11.11) από το αναπληρωματικό μέλος, κ. Δημούδη Αργύρη. Τη θέση του αναπληρωματικού μέλους κατέλαβε ο κ. Ραφαηλίδης Απόστολος ως πρώτος επιλαχών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο λειτουργεί σύμφωνα με το ΝΔ 783/1970, όπως έχει τροποποιηθεί με το νόμο 1486/84 και με πλαίσιο αρχών τον επαγγελματικό κώδικα των Ελλήνων Διπλωματούχων Μηχανικών, όπως ψηφίστηκε από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, το 1961.
Κατά το διάστημα της θητείας υποβλήθηκαν 75 καταγγελίες κατά των μελών του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Από αυτές:

 • Τριάντα τρεις (33) καταγγελίες εκδικάστηκαν
 • Εννέα (9) ανακλήθηκαν
 • Μία (1) διαβιβάστηκε στο Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου γιατί ο εγκαλούμενος είχε έδρα εκεί
 • Δύο (2) καταγγελίες αφορούσαν ομότιμα μέλη
 • Δύο (2) καταγγελίες παραγράφηκαν λόγω παρέλευσης τριετίας
 • Σε πέντε (5) επήλθε συμβιβασμός
 • Εκκρεμούν είκοσι τρεις καταγγελίες. Από αυτές οι δεκαπέντε (15) βρίσκονται στο  στάδιο των εισηγήσεων και οκτώ (8) είναι έτοιμες για εκδίκαση
 • Τέλος, για μία (1) καταγγελία αναμένεται η γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του ΤΕΕ καθώς και απάντηση από την Επιστημονική Επιτροπή Πολιτικών Μηχανικών

Από τα καταγγελίες που εκδικάστηκαν :

 • Σε έξι (6) περιπτώσεις επιβλήθηκε η ποινή της στέρησης της άδειας επαγγέλματος
 • Σε δεκαέξι (16), η ποινή της επίπληξης
 • Στις υπόλοιπες έντεκα (11) υποθέσεις οι εγκαλούμενοι μηχανικοί αθωώθηκαν

Το πλέον σύνηθες αίτιο για παραπομπή ήταν αντιδεοντολογική συμπεριφορά που δεν συνάδει με το έργο του μηχανικού.
Σημειώνεται ότι από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών μέχρι την συγκρότηση και την ορκωμοσία του Πειθαρχικού Συμβουλίου μεσολάβησαν 11 μήνες.

Επίσης στο τοπικό τεχνικό περιοδικό του ΤΕΕ/ΤΚΜ «ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ» δημοσιοποιούμε περίληψη – περιγραφή των υποθέσεων και των αποφάσεων.

Γίνεται συστηματική προσπάθεια να μην έχουμε παλιές εκκρεμότητες και να ελαχιστοποιήσουμε τον χρόνο περαίωσης των υποθέσεων.

Εντοπίσαμε τα σημαντικότερα θέματα για την καθημερινή λειτουργία μας  σε έγγραφο μας προς τον πρόεδρο του ΤΕΕ. Για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου πειθαρχικών διαδικασιών και κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας, έχει εκπονηθεί και αποσταλεί στο ΤΕΕ σχετικό σχέδιο νόμου Ομάδας Εργασίας, που έχει επικυρωθεί με απόφαση της τοπικής Αντιπροσωπείας.

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείναμε και υποστηρίξαμε διάλεξη με θέμα «Επαγγελματικές δεοντολογίες» (επιχειρήσεων και ατόμων) με ομιλητή τον κ. Τάσιο Θεοδόσιο, Καθηγητή ΕΜΠ που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 2 Νοεμβρίου του 2011.

Τέλος, έχουν πιστωθεί στο ΤΕΕ/ΤΜ οι πληρωμές των εισηγητών.

Ιστορικό

Στις εκλογές του 2006 εκλέχτηκε για όγδοη φορά, σύμφωνα με το νόμο 1486/84, το Πειθαρχικό Συμβούλιο των μελών του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Το Συμβούλιο είναι επταμελές και αποτελείται από πέντε εκλεγμένα μέλη και δύο που ορίζονται από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ. Αντιστοίχως εκλέγονται και ορίζονται τα αναπληρωματικά του μέλη.

Σ’ αυτήν τη θητεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ δεν όρισε τα δύο μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου όπως συνήθως ούτε και τα αναπληρωματικά μέλη.
Η Αντιπροσωπεία του Τμήματος στη συνεχιζόμενη τακτική συνεδρίασή της, στις 10.05.2004, κατάρτισε πίνακα εισηγητών από όλες τις ειδικότητες των μηχανικών.

Σύνθεση

Το Πειθαρχικό συγκροτήθηκε σε σώμα στην πρώτη ειδική συνεδρίασή του, στις 07.05.2008 και συνεχίζει να λειτουργεί με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος, ο Παναγιώτης Δέντσορας, ΑΜ
Μέλη οι:
Σταμάτης Βαγιωνάς, ΠΜ
Σταματία Δημητριάδου, ΠΜ
Αργύριος Δημούδης, ΠΜ

Αν. Πρόεδρος, η Θεανώ Γεωργιάδου, ΑΜ
Αναπληρωματικά μέλη οι:
Τάσος Αϊβατζίδης, ΗΜ,
Γιώργος Ζαγκλιβερινός, ΧΜ,
Πυθαγόρας Λεσπουρίδης, ΠΜ
Κωνσταντίνος Λοϊζος, ΑΜ.
Αλέξανδρος Τσόκος, ΑΜ

Μετά το θάνατο του Αναπληρωματικού Μέλους Αλεξάνδρου Τσόκου έγινε πράξη αντικατάστασής του με τον επόμενο σε ψήφους εκλεγμένο της ίδιας παράταξης και έτσι ο κ Γακίδης Κωνσταντίνος μετά την ορκωμοσία του στις 3/12/2009 ενώπιον του Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου αποτελεί το νέο Αναπληρωματικό Μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο λειτουργεί σύμφωνα με το ΝΔ 783/1970, όπως έχει τροποποιηθεί με το νόμο 1486/84 και με πλαίσιο αρχών τον επαγγελματικό κώδικα των Ελλήνων Διπλωματούχων Μηχανικών, όπως ψηφίστηκε από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, το 1961.
Κατά το διάστημα της θητείας υποβλήθηκαν 30 καταγγελίες κατά των μελών του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Από αυτές:

 • Έντεκα (11) καταγγελίες εκδικάστηκαν
 • Πέντε (5) ανακλήθηκαν
 • Μία (1) διαβιβάστηκε στο Περιφερειακό Τμήμα Πελοπονήσσου γιατί ο εγκαλούμενος είχε έδρα εκεί
 • Πέντε (5) καταγγελίες, που δεν ενέπιπταν στις αρμοδιότητες του Πειθαρχικού Συμβουλίου, πέρασαν στο αρχείο και ενημερώθηκαν οι εγκαλούντες
 • Μία (1) καταγγελία που στρεφόταν κατά μηχανικού δημοσίων υπαλλήλων διαβιβάστηκε στην υπηρεσία του η οποία είναι αρμόδια
 • Στο στάδιο των εισηγήσεων βρίσκονται πέντε (5) καταγγελίες και μία (1) είναι έτοιμη για  εκδίκαση.
 • Τέλος για μία (1) καταγγελία αναμένεται η γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του ΤΕΕ

Από τα καταγγελίες που εκδικάστηκαν :

 • Σε μία (1) περίπτωση επιβλήθηκε η ποινή της στέρησης της άδειας για δέκα (10) μήνες
 • Σε πέντε (5), η ποινή της επίπληξης
 • Στις υπόλοιπες πέντε (5) υποθέσεις οι εγκαλούμενοι μηχανικοί αθωώθηκαν

Το πλέον σύνηθες αίτιο για παραπομπή ήταν αντιδεοντολογική συμπεριφορά που δεν συνάδει με το έργο του μηχανικού.

Σημειώνεται ότι από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών μέχρι την συγκρότηση και την ορκωμοσία του Πειθαρχικού Συμβουλίου  μεσολάβησαν 18 μήνες.

Το γεγονός ότι δεν ορίστηκαν από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ τα δύο τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη δυσχέραινε τη λειτουργία του Πειθαρχικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι η απαρτία για την πραγματοποίηση της συνεδρίασης εξασφαλίζεται με πέντε (5) άτομα. Επίσης η μόνιμη απουσία ενός από τα εκλεγμένα τακτικά μέλη είχε σαν αποτέλεσμα σε περίπτωση απουσίας του αναπληρωματικού του μέλους να μην υπάρχει η εναλλακτική της αναπλήρωσης και να αναβάλλεται η συνεδρίαση λόγω έλλειψης απαρτίας με συνέπεια την καθυστέρηση της εκδίκασης των υποθέσεων.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του εκάστοτε πειθαρχικού ελέγχου είχε ως επί των πλείστων σχέση με την ταχύτητα διεκπεραίωσης της υπόθεσης από τον εισηγητή.

Ιστορικό

Στις εκλογές του 2003 εκλέχτηκε για έβδομη φορά, σύμφωνα με το νόμο 1486/84, το Πειθαρχικό Συμβούλιο των μελών του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι επταμελές και αποτελείται από πέντε εκλεγμένα μέλη και δύο που ορίζονται από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ.

Επίσης εκλέχτηκε και ορίστηκε αντίστοιχος αριθμός αναπληρωματικών μελών.

Η Αντιπροσωπεία του Τμήματος σε ειδική συνεδρίασή της κατάρτισε πίνακα εισηγητών για το Πειθαρχικό Συμβούλιο από όλες τις ειδικότητες των μηχανικών.

Σύνθεση

Στην πρώτη ειδική συνεδρίασή του (23/6/2004) το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα:

Πρόεδρος, ο Αϊβατζίδης Αναστάσιος, ΗΜ
Αν. Πρόεδρος, ο Κετέν Αναστάσιος, ΑΜ
Μέλη οι:
Δέντσορας Παναγιώτης, ΑΜ
Βακαλόπουλος Άγγελος, ΑΜ
Μιμίδης Παρασκευάς, ΑΜ
Μπέλλος Κωνσταντίνος, ΤΜ, (ΥΠΕΧΩΔΕ)
Ιακωβίδου Ιωάννα, ΠΜ, (ΥΠΕΧΩΔΕ)

Αναπληρωματικά μέλη οι:
Ζαγκλιβερινός Γεώργιος, ΧΜ
Ντερέκας Λουκάς, ΠΜ
Βαγιωνάς Σταμάτης, ΠΜ
Κοσκοσίδης Δημήτρης, ΗΜ
Μαστρογεωργόπουλος Σπυρίδων, ΧΜ
Στεφανίδης Αδαμάντιος,  ΠΜ
Χονδρογιάννης Αντώνιος, ΠΜ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο λειτουργεί σύμφωνα με το ΝΔ 783/1970, όπως έχει τροποποιηθεί με το νόμο 1486/84 και με πλαίσιο αρχών τον επαγγελματικό κώδικα των Ελλήνων Διπλωματούχων Μηχανικών (που ψηφίστηκε από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ το 1961).

Κατά το διάστημα της θητείας του Πειθαρχικού Συμβουλίου υποβλήθηκαν 44 καταγγελίες κατά των μελών του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Από αυτές:

 • Οκτώ (8) καταγγελίες ανακλήθηκαν
 • Μία (1) καταγγελία διαβιβάστηκε στο ΤΕΕ στην Αθήνα, γιατί η αφορούσε υπομηχανικό
 • Μία (1) καταγγελία διαβιβάστηκε στο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου γιατί ο εγκαλούμενος είχε έδρα εκεί
 • Μία (1) καταγγελία, που στρέφεται κατά της εταιρίας «Εγνατία Οδός», μη στρεφόμενη κατά φυσικού προσώπου πέρασε στο αρχείο
 • Μία (1) καταγγελία, που δεν ενέπιπτε στις αρμοδιότητες του Πειθαρχικού Συμβουλίου, πέρασε στο αρχείο και ενημερώθηκε ο εγκαλών
 • Τρεις (3) καταγγελίες ήταν ασαφείς, ελλιπείς και αόριστες. Ζητήθηκαν από τους καταγγέλλοντες να υποβληθούν συγκεκριμένες και σαφείς συμπληρωματικές καταγγελίες
 • Δύο (2) καταγγελίες που στρεφόταν κατά μηχανικών δημοσίων υπαλλήλων διαβιβάστηκαν στις υπηρεσίες τους οι οποίες είναι αρμόδιες

Εκδικάστηκαν  δεκαεπτά (17) καταγγελίες. Στο στάδιο των εισηγήσεων βρίσκονται πέντε (5) καταγγελίες και τρεις (3) καταγγελίες θα εκδικαστούν μέχρι το τέλος της θητείας του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Από τα καταγγελίες που εκδικάστηκαν

 • Σε δύο (2) περιπτώσεις επιβλήθηκε η ποινή της επίπληξης
 • Σε τέσσερις (4) περιπτώσεις επιβλήθηκε η ποινή της στέρησης της άδειας για δέκα (10) μήνες
 • Στις υπόλοιπες έντεκα (11) υποθέσεις οι εγκαλούμενοι μηχανικοί αθωώθηκαν

Το κύριο παράπτωμα των συναδέλφων για το οποίο παραπέμφθηκαν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ήταν η αντιδεοντολογική συμπεριφορά που δεν συνάδει με το έργο του μηχανικού.

Σημειώνεται ότι από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών μέχρι την συγκρότηση και την ορκωμοσία του Πειθαρχικού Συμβουλίου  μεσολάβησαν 7 μήνες.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του εκάστοτε πειθαρχικού ελέγχου είχε ως επί των πλείστων σχέση με την ταχύτητα διεκπεραίωσης της υπόθεσης από τον εισηγητή.

Στο διάστημα αυτής της θητείας προέκυψε το θέμα της κοινοποίησης των αποφάσεων του ΠΣ το οποίο συζητήθηκε στην 7η συνεδρίαση του Πειθαρχικού στις 1/3/2006. Έως τότε οι αποφάσεις κοινοποιούνταν στον εγκαλούμενο και μόνο. Στον εγκαλούντα δινόταν κατόπιν γραπτής αιτήσεώς του.

Η πολιτική που αποφασίστηκε να κρατά το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΤΕΕ/ΤΚΜ από δω και πέρα είναι να κοινοποιεί και στις δύο πλευρές την απόφαση. Δεν θα την ανακοινώνει όμως μετά το πέρας της συνεδρίασης. Θα μπορεί όμως η γραμματέας να ανακοινώνει προφορικά την απόφαση εφόσον ερωτηθεί. Η δε απόφαση με το διαβιβαστικό θα κοινοποιείται ταχυδρομικά με απόδειξη παραλαβής.

Στην 10η συνεδρίαση του Πειθαρχικού στις 14/6/2006 παρουσιάστηκε εν συντομία το πόρισμα ομάδας εργασίας που συγκρότησε η Μόνιμη Επιτροπή Επαγγελματικών Δικαιωμάτων με θέμα «Βελτίωση Πειθαρχικών Διαδικασιών – Αναθεώρηση νομικού καθεστώτος λειτουργίας Πειθαρχικού Συμβουλίου – Αναθεώρηση Κανονισμού Δεοντολογίας».