Search
Close this search box.

Παρέμβαση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη ΔΕΘ

Με αφορμή την ανακίνηση του θέματος  του χαρακτηρισμού ως διατηρητέων ορισμένων κτιρίων εντός του χώρου της ΔΕΘ,  ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ απέστειλε στην  Υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη και στον Υφυπουργό Εσωτερικών  κ. Σταύρο Καλαφάτη, στις 28.07.2022  την ακόλουθη επιστολή:

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

Είναι γνωστό το ενδιαφέρον, η πολύχρονη ενασχόληση και η ουσιαστική συμμετοχή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας /Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας στα ζητήματα που σχετίζονται με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Λόγω αυτού  του ενδιαφέροντος και της ενασχόλησης, ήλθε σε γνώση μας το ζήτημα που ανακινήθηκε εκ νέου  για  τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέων ορισμένων κτιρίων εντός του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 

Λόγω αυτού του ενδιαφέροντος, του ρόλου του Επιμελητηρίου ως Τεχνικού Συμβούλου της Κυβέρνησης  αλλά και  του γεγονότος ότι  από το 2017 το ΤΕΕ/ΤΚΜ συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια ανάπλασης του Εκθεσιακού Κέντρου, θεωρούμε επιβεβλημένη την παρέμβασή μας για απρόσκοπτη συνέχιση του έργου.

Για τον σκοπό αυτό υπενθυμίζουμε τα εξής:

  • Μετά την εκπόνηση της μελέτης του ΕΠΣ και της σχετικής Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη  ΔΕΘ-HELEXPO A.E. τίθεται σε δημόσια  διαβούλευση από το ΥΠΕΝ την περίοδο Μαρτίου – Μαΐου 2019. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ συμμετέχει στη διαβούλευση με αποτέλεσμα και προτάσεις του συμπεριλαμβάνονται στην αναμορφωμένη μελέτη.
  • Διενεργείται ο Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός. Σημειώνεται ότι  ενώ οι διαγωνιζόμενοι είχαν τη  δυνατότητα επιλογής  στοιχείων ή και ολόκληρων κτιρίων προς διατήρηση, καμία από τις διακριθείσες προτάσεις δεν το έπραξε. 
  • Ακολουθούνται όλες οι σχετικές διαδικασίες μέχρι τη σύνταξη του Προεδρικού Διατάγματος, τον έλεγχό του και την υπογραφή του από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας  τον Ιούνιο το 2021.
  • Εν τω μεταξύ επί του θέματος  της διατήρησης ή μη υφιστάμενων κτιρίων και κατασκευών  της ΔΕΘ είχε εκδοθεί απόφαση της αρμόδιας Δ/νσης του ΥΠΠΟ μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, αφού είχαν προηγηθεί οι εισηγήσεις και τεκμηριώσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου.

Οπότε δεν αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο θα επιστρέφαμε σε ένα πολύ προηγούμενο στάδιο για να επαναλάβουμε μια μακρά διαδρομή που ήδη  έχει διανυθεί.

Με ποια αιτία και με ποια διαδικασία θα μπορούσε να ακυρωθεί αυτή η αλληλουχία γεγονότων, αποφάσεων και θεσμικών διαδικασιών που μόνο μερικά σημεία της αναφέρουμε πιο πάνω.

Κυρία Υπουργέ,

Κύριε Υφυπουργέ,Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί τη ΔΕΘ πυλώνα με χωρική αναφορά όχι μόνο στην Μητροπολιτική Περιοχή της Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια αλλά σε όλη την Μακεδονία. Η ανάπλασή της, με την προβλεπόμενη εξασφάλιση χώρου πρασίνου και δημόσιου χώρου, είναι ένα απολύτως αναγκαίο έργο που χρειάζεται να προχωρήσει ορθολογικά, οργανωμένα και – επιτέλους – χωρίς καθυστερήσεις.

Με τιμή

Για το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Τσακούμης

Η επιστολή κοινοποιήθηκε στο Γραφείο του Πρωθυπουργού καθώς επίσης στον Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, στον Πρόεδρο και  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της HELEXPO – ΔΕΘ ΑΕ, στο ΤΕΕ και τα  Περιφερειακά Τμήματα