Πρόεδρος

Αβραμίδης Ελευθέριος
Πολιτικός Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Σαμαρτζίδης Σοφοκλής
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Μέλος

Παπαζήσης Χαράλαμπος
Πολιτικός Μηχανικός

Γεν. Γραμματέας

Αργυρός Βασίλειος / Απόστολος
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Σύρκου Ελένη
Πολιτικός Μηχανικός

 • Φιλίππου 26 / 582 00 Έδεσσα
 • 23810-26044
 • nepella@tee.gr
 • Σέξτος Γιώργος

Πρόεδρος

Αβραμίδης Ελευθέριος
Πολιτικός Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Αργυρός Βασίλειος / Απόστολος
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Ζαμινού Ελένη
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

Γεν. Γραμματέας

Σαμαρτζίδης Σοφοκλής
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Μέλος

Παπαζήσης Χαράλαμπος
Πολιτικός Μηχανικός

 • Φιλίππου 26 / 582 00 Έδεσσα
 • 23810-26044
 • nepella@tee.gr
 • Σέξτος Γιώργος

Πρόεδρος

Αβραμίδης Ελευθέριος
Πολιτικός Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Μήτκα Σουλτάνα
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Τομόσογλου Κυριάκος
Πολιτικός Μηχανικός

Γραμματέας

Ζαμινού Ελένη
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

Μέλος

Στόγιος Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός

 • Φιλίππου 26 / 582 00 Έδεσσα
 • 23810-26044 & 23810-21440
 • nepella@tee.gr
 • Σέξτος Γιώργος

Πρόεδρος

Ανδρεάδου Παρθένα
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Σαπουντζής Χρήστος
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Αβραμίδης Ελευθέριος
Πολιτικός Μηχανικός

Γραμματέας

Στόγιος Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Μήτκα Σουλτάνα
Πολιτικός Μηχανικός

 • Φιλίππου 26 / 582 00 Έδεσσα
 • 23810-26044 & 23810-21440
 • nepella@tee.gr
 • Σέξτος Γιώργος

Πρόεδρος

Αβραμίδης Ελευθέριος
Πολιτικός Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Τομόσογλου Κυριάκος
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Ανδρεάδου Παρθένα
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

Γραμματέας

Μαυρίδης Ευστάθιος
Αγρονόμος Μηχανικός

Μέλος

Μονογενίδου Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός

 • Φιλίππου 26 / 582 00 Έδεσσα
 • 23810-26044 & 23810-21440
 • nepella@tee.gr
 • Σέξτος Γιώργος

Πρόεδρος

Ανδρεάδου Παρθένα
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Γιουτίκας Παναγιώτης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Μέλος

Ανθρακίδης Χρήστος
Πολιτικός Μηχανικός

Γραμματέας

Μονογενίδου Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Φωτιάδης Γεώργιος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 • Ηφαιστίωνος 3 / 582 00 Έδεσσα
 • 23810-26044 & 23810-28878
 • nepella@tee.gr
 • Σέξτος Γιώργος
TOP