Πρόεδρος

Μπίσμπας Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Σαμαράς Δανιήλ
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Βασιλειάδης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός

Γραμματέας

Πίτσιας Απόστολος
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

Μέλος

Τσουπέης Νικόλαος
Πολιτικός Μηχανικός

 • Π. Τσαλδάρη 16 / 601 00 Κατερίνη
 • 23510-39801
 • nepieria@tee.gr
 • Ορφανουδάκη Μαρία

Πρόεδρος

Τασιούλας Αναστάσιος
Πολιτικός Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Πίτσιας Αποστόλης
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

Μέλος

Μαγκάτσας Δημήτριος
Πολιτικός Μηχανικός

Γραμματέας

Σαμαράς Δανιήλ
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Τσουπέης Νικόλαος
Πολιτικός Μηχανικός

 • Π. Τσαλδάρη 16 / 601 00 Κατερίνη
 • 23510-39801
 • nepieria@tee.gr
 • Ορφανουδάκη Μαρία

Πρόεδρος

Τασιούλας Αναστάσιος
Πολιτικός Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Σαμαράς Δανιήλ
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Τσουπέης Νικόλαος
Πολιτικός Μηχανικός

Γραμματέας

Οικονόμου Γεώργιος
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

Μέλος

Αποστόλου Σταύρος
Αγρονόμος Μηχανικός

 • Π. Τσαλδάρη 16 / 601 00 Κατερίνη
 • 23510-39801
 • nepieria@tee.gr
 • Ορφανουδάκη Μαρία

Πρόεδρος

Τασιούλας Αναστάσιος
Πολιτικός Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Ταβαντζής Βασίλης
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

Μέλος

Τσιτλακίδης Ηρακλής
Πολιτικός Μηχανικός

Γραμματέας

Βασιλούδας Βασίλειος
Αγρονόμος Μηχανικός

Μέλος

Οικονόμου Γεώργιος
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

 • Π. Τσαλδάρη 16 / 601 00 Κατερίνη
 • 23510-39801
 • nepieria@tee.gr
 • Ορφανουδάκη Μαρία

Πρόεδρος

Τασιούλας Αναστάσιος
Πολιτικός Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Οικονόμου Γεώργιος
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

Μέλος

Κουμουρτζής Δημήτριος
Πολιτικός Μηχανικός

Γραμματέας

Οφίδης Συμεών
Μηχανολόγος Μηχανικός

Μέλος

Σινωπίδης Εμμανουήλ
Πολιτικός Μηχανικός

 • Π. Τσαλδάρη 16 / 601 00 Κατερίνη
 • 23510-39801
 • nepieria@tee.gr
 • Ορφανουδάκη Μαρία

Πρόεδρος

Τσιτλακίδης Ηλίας
Πολιτικός Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
Αγρονόμος Μηχανικός

Μέλος

Οικονόμου Γεώργιος
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

Γραμματέας

Ζωγράφου Αναστασία
Αγρονόμος Μηχανικός

Μέλος

Σιούντας Ιωάννης
Αγρονόμος Μηχανικός

 • Π. Τσαλδάρη 16 / 601 00 Κατερίνη
 • 23510-39801
 • nepieria@tee.gr
 • Ορφανουδάκη Μαρία
TOP