Πρόεδρος

Καφεστίδης Αναγνώστης
Πολιτικός Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Χατζόπουλος Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Καρεμπίδου Χριστίνα
Πολιτικός Μηχανικός

Γραμματέας

Πάσιος Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Τσαβδάρογλου Χαράλαμπος
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

 • Παύλου Μελά 16, με πρόσωπο επί της 29ης Ιουνίου, 621 23 Σέρρες
 • 23210-51122
 • neserres@tee.gr
 • Τσαρτσίδου Ανατολή

Πρόεδρος

Καφεστίδης Αναγνώστης
Πολιτικός Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Χατζόπουλος Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Τσαβδάρογλου Χαράλαμπος
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Γραμματέας

Τερζίδης Αναγνώστης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός / Μηχανικός Υπολογιστών

Μέλος

Ανθυμίδου Ελισάβετ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

 • Παύλου Μελά 16, με πρόσωπο επί της 29ης Ιουνίου, 621 23 Σέρρες
 • 23210-51122
 • neserres@tee.gr
 • Τσαρτσίδου Ανατολή

Πρόεδρος

Καφεστίδης Αναγνώστης
Πολιτικός Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Λαγουδάς Αθανάσιος
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Μπαρμπουτίδης Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός

Γραμματέας

Αναστασιάδης Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Στογιάννου Χρυσάνθη
Πολιτικός Μηχανικός

 • Παύλου Μελά 16, με πρόσωπο επί της 29ης Ιουνίου, 621 23 Σέρρες
 • 23210-51122
 • neserres@tee.gr
 • Τσαρτσίδου Ανατολή

Πρόεδρος

Λογοθετίδης Σταύρος
Πολιτικός Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Πολυτίδης Απόστολος
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Φωταρούδης Αλέξανδρος
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Γραμματέας

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
Μηχανικός

Μέλος

Καφεστίδης Αναγνώστης
Πολιτικός Μηχανικός

 • Καβάφη 1 (πίσω από τη Νομαρχία Σερρών) / 621 22 Σέρρες
 • 23210-51122
 • neserres@tee.gr
 • Τσαρτσίδου Ανατολή

Πρόεδρος

Λογοθετίδης Σταύρος
Πολιτικός Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Λαγουδάς Αθανάσιος
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Γιαννακόπουλος Νικόλαος
Αγρονόμος Μηχανικός

Γραμματέας

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
Μηχανικός

Μέλος

Πολυτίδης Απόστολος
Πολιτικός Μηχανικός

 • Καβάφη 1 (πίσω από τη Νομαρχία Σερρών) / 621 22 Σέρρες
 • 23210-51122
 • neserres@tee.gr
 • Τσαρτσίδου Ανατολή

Πρόεδρος

Σιβρής Θωμάς
Πολιτικός Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Πολυτίδης Απόστολος
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Δαμπάλης Γεώργιος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Γραμματέας

Γιαννακόπουλος Νικόλαος
Αγρονόμος Μηχανικός

Μέλος

Πουστουρλή Αικατερίνη
Μηχανολόγος Μηχανικός

 • Καβάφη 1 (πίσω από τη Νομαρχία Σερρών) / 621 22 Σέρρες
 • 23210-51122
 • neserres@tee.gr
 • Τσαρτσίδου Ανατολή

Πρόεδρος

Καφεστίδης Αναγνώστης
Πολιτικός Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Χατζόπουλος Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Καρεμπίδου Χριστίνα
Πολιτικός Μηχανικός

Γραμματέας

Πάσιος Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Τσαβδάρογλου Χαράλαμπος
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

 • Παύλου Μελά 16, με πρόσωπο επί της 29ης Ιουνίου, 621 23 Σέρρες
 • 23210-51122
 • neserres@tee.gr
 • Τσαρτσίδου Ανατολή

Πρόεδρος

Καφεστίδης Αναγνώστης
Πολιτικός Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Χατζόπουλος Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Τσαβδάρογλου Χαράλαμπος
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Γραμματέας

Τερζίδης Αναγνώστης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός / Μηχανικός Υπολογιστών

Μέλος

Ανθυμίδου Ελισάβετ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

 • Παύλου Μελά 16, με πρόσωπο επί της 29ης Ιουνίου, 621 23 Σέρρες
 • 23210-51122
 • neserres@tee.gr
 • Τσαρτσίδου Ανατολή

Πρόεδρος

Καφεστίδης Αναγνώστης
Πολιτικός Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Λαγουδάς Αθανάσιος
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Μπαρμπουτίδης Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός

Γραμματέας

Αναστασιάδης Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Στογιάννου Χρυσάνθη
Πολιτικός Μηχανικός

 • Παύλου Μελά 16, με πρόσωπο επί της 29ης Ιουνίου, 621 23 Σέρρες
 • 23210-51122
 • neserres@tee.gr
 • Τσαρτσίδου Ανατολή

Πρόεδρος

Λογοθετίδης Σταύρος
Πολιτικός Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Πολυτίδης Απόστολος
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Φωταρούδης Αλέξανδρος
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Γραμματέας

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
Μηχανικός

Μέλος

Καφεστίδης Αναγνώστης
Πολιτικός Μηχανικός

 • Καβάφη 1 (πίσω από τη Νομαρχία Σερρών) / 621 22 Σέρρες
 • 23210-51122
 • neserres@tee.gr
 • Τσαρτσίδου Ανατολή

Πρόεδρος

Λογοθετίδης Σταύρος
Πολιτικός Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Λαγουδάς Αθανάσιος
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Γιαννακόπουλος Νικόλαος
Αγρονόμος Μηχανικός

Γραμματέας

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
Μηχανικός

Μέλος

Πολυτίδης Απόστολος
Πολιτικός Μηχανικός

 • Καβάφη 1 (πίσω από τη Νομαρχία Σερρών) / 621 22 Σέρρες
 • 23210-51122
 • neserres@tee.gr
 • Τσαρτσίδου Ανατολή

Πρόεδρος

Σιβρής Θωμάς
Πολιτικός Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Πολυτίδης Απόστολος
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Δαμπάλης Γεώργιος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Γραμματέας

Γιαννακόπουλος Νικόλαος
Αγρονόμος Μηχανικός

Μέλος

Πουστουρλή Αικατερίνη
Μηχανολόγος Μηχανικός

 • Καβάφη 1 (πίσω από τη Νομαρχία Σερρών) / 621 22 Σέρρες
 • 23210-51122
 • neserres@tee.gr
 • Τσαρτσίδου Ανατολή
TOP