Πρόεδρος

Χλιούμης Ανδρέας
Πολιτικός Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Τσαλδάρη Πολυξένη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Μέλος

Καρανάσιος Ηλίας
Πολιτικός Μηχανικός

Γραμματέας

Αργυρός Ζαχαρίας
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Σακελλάρης Κατάκαλος
Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης

 • 22ας Απριλίου 1 (Οικοδομή Αθωνικής - 2ος όροφος) / 631 00 Πολύγυρος
 • 23710-24089
 • nexalkidiki@tee.gr
 • Κουνάδου Αναστασία

Πρόεδρος

Χλιούμης Ανδρέας
Πολιτικός Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Αργυρός Ζαχαρίας
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Γραμμένος Οδυσσέας
Μηχανολόγος Μηχανικός

Γραμματέας

Καρανάσιος Ηλίας
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Ζέππου Μάρθα
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

 • 22ας Απριλίου 1 (Οικοδομή Αθωνικής - 2ος όροφος) / 631 00 Πολύγυρος
 • 23710-24089
 • nexalkidiki@tee.gr
 • Κουνάδου Αναστασία

Πρόεδρος

Καρανάσιος Ηλίας
Πολιτικός Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Αντωνίου Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Εμμανουήλ Γεώργιος
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

Γραμματέας

Λανταβός Ιωάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός

Μέλος

Τσιρέλας Λάζαρος
Πολιτικός Μηχανικός

 • Οικοδομή Αθωνίκης 2ος Όροφος / 631 00 Πολύγυρος
 • 23710-24089
 • nexalkidiki@tee.gr
 • Κουνάδου Αναστασία

Πρόεδρος

Τοτικίδης Ματθαίος
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Κυρίτσης Βασίλειος
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Αντωνίου Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός

Γραμματέας

Λανταβός Ιωάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός

Μέλος

Κοκκίνου Δήμητρα
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

 • Οικοδομή Αθωνίκης 2ος Όροφος / 631 00 Πολύγυρος
 • 23710-24089
 • nexalkidiki@tee.gr
 • Κουνάδου Αναστασία

Πρόεδρος

Λανταβός Ιωάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Κυρίτσης Βασίλειος
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Βούλτσιου Δήμητρα
Πολιτικός Μηχανικός

Γραμματέας

Τοτικίδης Ματθαίος
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Μέλος

Παυλής Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός

 • Οικοδομή Αθωνίκης 2ος Όροφος / 631 00 Πολύγυρος
 • 23710-24089
 • nexalkidiki@tee.gr
 • Κουνάδου Αναστασία

Πρόεδρος

Λανταβός Ιωάννης
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Κυρίτσης Βασίλειος
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Βούλτσιου Δήμητρα
Πολιτικός Μηχανικός

Γραμματέας

Τοτικίδης Ματθαίος
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Μέλος

Ζήσιος Αλέξανδρος
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

 • Οικοδομή Αθωνίκης 2ος Όροφος / 631 00 Πολύγυρος
 • 23710-24089
 • nexalkidiki@tee.gr
 • Κουνάδου Αναστασία
TOP