Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (Τ.ΔΟΥ)

Ερμίνα Στόλη

Προϊσταμένη
Πραγματογνωμοσύνες - Συμβάσεις

2310883104
stolier@central.tee.gr

Πρωτόκολλο

Πρωτόκολλο -
Διεκπεραίωση εγγράφων

protocol-tkm@central.tee.gr
tee_thess@tee.gr

 

Σοφία Αθανασιάδου

Γραμματεία Οργάνων Διοίκησης (Αντιπροσωπεία) -
Ταμείο - Συνδρομές - Βεβαιώσεις μελών

2310883107
soathan@central.tee.gr

Γιώργος Γκιόκας

Λογιστήριο

2310883105
ggiokas@central.tee.gr

Έλενα Μαγνήσαλη

Γραμματεία Οργάνων Διοίκησης
(Διοικούσα Επιτροπή) -
Πρωτόκολλο - Διεκπεραίωση εγγράφων

2310883106
magelen@central.tee.gr

Τίνα Τζάρου

Λογιστήριο

2310883118
tzarou@central.tee.gr

Τάσος Τσικάρης

Επιμελητεία -
Εξωτερικές συναλλαγές

2310883108

TOP