Search
Close this search box.

Πέντε «οάσεις» σχεδιάζονται στη Καλαμαριά

Η βελτίωση της λειτουργικότητας των χώρων, η ανάκτηση της ζωτικότητάς τους και η ανάδειξη του δημόσιου χαρακτήρα τους, είναι οι στόχοι των μελετών έργων διαμόρφωσης πάρκων, που περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Καλαμαριάς. Συνολικά πέντε χώροι θα διαμορφωθούν και ανακατασκευαστούν προκειμένου να δοθούν στη τοπική κοινωνία.

Τη μελέτη των έργων εκπόνησαν οι: “Χ.ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ Ε.Ε (ειδική αρχιτεκτονική μελέτη) – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΙΑΣ (μελέτη η/μ εγκαταστάσεων) – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΤΑΡΔΟΣ ΧΩΝΑΣ (φυτοτεχνική μελέτη). Οι μελετητές αντιμετώπισαν το έργο με σεβασμό στο περιβάλλον και στα πλαίσια βιοκλιματικής προσέγγισής του, δόθηκε μέριμνα στη χρήση υλικών φιλικών στο περιβάλλον, την χρήση ανανεούμενων φυσικών υλικών, την ανάπτυξη χαμηλής και υψηλής βλάστησης για επωφελή σκιασμό και προστασία από τους ψυχρούς χειμερινούς ανέμους.
Ο Δήμος Καλαμαριάς αποφάσισε να προχωρήσει σε μια γενναία επένδυση στον τομέα των αστικών αναπλάσεων και της ενίσχυσης του πρασίνου, σχεδιάζοντας παρεμβάσεις προϋπολογισμού άνω των 3,45 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία νέων πάρκων και χώρων αθλοπαιδιών, όπου θα βρίσκουν δημιουργική διέξοδο οι πολίτες κάθε ηλικίας και κυρίως τα παιδιά και οι νέοι.

Πάρκο Παπανδρέου – Ζορμπά

papandreou zorbaΣτον προγραμματισμό του δήμου Καλαμαριάς εντάσσεται η διαμόρφωση χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Ανδρέα Παπανδρέου, Βρυούλων και Ζορμπά. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι της τάξης των 591.000 ευρώ και αναπτύσσεται σε επιφάνεια 1.500 τμ. Θα δημιουργηθεί ένας οργανωμένος παιδότοπος για να προσφέρει διεξόδους στα παιδιά της γειτονιάς. Η περίμετρος του παιδότοπου οριοθετείται με τη διαμόρφωση πρανών, ώστε να δημιουργηθεί ένα φυσικό όριο ηχητικής και οπτικής προστασίας από την οδική κυκλοφορία. Το όριο αυτό ενισχύεται με την κατασκευή ξύλινης περίφραξης, όπως και με φυτεύσεις. Ο χώρος της παιδικής χαράς περιλαμβάνει δύο διακριτικές υποενότητες, που απευθύνονται σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, με τον αντίστοιχο εξοπλισμό για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι, με επαρκή αριθμό καθισμάτων για τους συνοδούς των παιδιών αλλά και με σημεία σκίασης προστατευμένα από τον ήλιο.

Πάρκο Κηφισιάς
kifisiaΟ δήμος σχεδιάζει να προχωρήσει στην πλήρη ανακατασκευή του πάρκου της Κηφισιάς, υλοποιώντας παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 850.904 ευρώ και συνολική επιφάνεια 3.840 τμ. Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, στόχος του έργου είναι να βελτιωθεί η λειτουργικότητα του πάρκου αλλά και του χώρου παιχνιδιού, που συγκεντρώνει σε καθημερινή βάση υψηλή επισκεψιμότητα. Στο πάρκο οριοθετούνται διακριτές θεματικές και λειτουργικές ενότητες, οι οποίες οργανώνονται περιμετρικά ενός κεντρικού χώρου εκτόνωσης. Για να αξιοποιηθεί η διαφορά στάθμης μεταξύ του κεντρικού χώρου εκτόνωσης και του πεζοδρομίου επί της οδού Ιουστινιανού, δημιουργείται ένα πρανές, στο οποίο ενσωματώνονται καθιστικά σε αμφιθεατρική διάταξη, με στόχο την απόδοση ενός χώρου για την καθημερινή συνεύρεση της νεολαίας αλλά και για τη φιλοξενία εκδηλώσεων. Το έργο βασίστηκε στις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, καθώς μεταξύ άλλων έχει προβλεφθεί η ανάπτυξη επιφανειών χαμηλής και υψηλής βλάστησης για την εξασφάλιση σκιασμού, αλλά και προστασίας από τους ψυχρούς χειμερινούς ανέμους.

Πάρκο Τραπεζούντος
trapezountosΚονδύλια ύψους 724.193 ευρώ πρόκειται να διατεθούν για την ανακατασκευή του πάρκου της Τραπεζούντος, το οποίο αναπτύσσεται σε επιφάνεια 2.120 τμ. Στόχος της μελέτης είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας του πάρκου, η ανάκτηση της ζωτικότητάς του και η ανάδειξή του σε σημαντικό δημόσιο χώρο της περιοχής. Όπως προβλέπεται από τη μελέτη του έργου, ο πεζόδρομος που περικλείεται από το πάρκο και τα ανατολικά οικοδομικά τετράγωνα αναδιαμορφώνεται με τη χάραξη μιας τεθλασμένης πορείας. Για να προστατευθεί το πάρκο απέναντι στον κίνδυνο της παράνομης εισόδου οχημάτων από ασυνείδητους οδηγούς προβλέπονται υψηλές φυτεύσεις αλλά και εμπόδια πρισματικής μορφής από συμπαγές σκυρόδεμα. Η νησίδα πρασίνου που υπάρχει στο βόρειο τμήμα του χώρου αναδιαμορφώνεται. Στο σημείο αυτό τοποθετούνται καθιστικά για την ξεκούραση των επισκεπτών της περιοχής, ενώ έντονο είναι το στοιχείο του πρασίνου. Στο πάρκο της Τραπεζούντος θα δημιουργηθεί ένα παιχνίδι ισορροπίας με την τοποθέτηση πασάλων κυμαινόμενου ύψους σε οφιοειδή χάραξη. Ακόμη, ένας σχηματισμός σαλίγκαρου θα χρησιμοποιείται για το παραδοσιακό «κουτσό», ενώ θα τοποθετηθούν και άλλα ξύλινα παιχνίδια και θα διαμορφωθούν γωνιές καθιστικών με παράλληλη ενίσχυση των φυτεύσεων.

Πεζόδρομος ανατολικής Θράκης
anatolikis thrakisΗ αναμόρφωση του πεζόδρομου της ανατολικής Θράκης, προϋπολογίζεται σε 695.452 ευρώ και αναπτύσσεται σε επιφάνεια 2.400 τμ. Ο ανασχεδιασμός του βασίστηκε στη δημιουργία μιας αλληλουχίας επιφανειών πρασίνου και σκληρών υλικών επίστρωσης με την παράλληλη οριοθέτηση καθιστικών ενοτήτων σε άμεση σχέση με τις εισόδους των σχολείων, στοχεύοντας: α. στην απόδοση ενός χώρου ικανού να υποστηρίξει τη μεγάλη κινητικότητα μαθητών και κατοίκων, β. στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του δημόσιου χώρου, γ. στην ενσωμάτωση και ενίσχυση της υφιστάμενης υψηλής φύτευσης και δ. στη βελτίωση του μικροκλίματος. Ο χώρος οργανώνεται σε παραλληλεπίπεδες επιφάνειες πρασίνου με μεταβαλλόμενες διαστάσεις, ενώ καθιστικά τοποθετούνται κοντά στις εισόδους των παρακείμενων σχολείων. Στη συμβολή με τη Μεγάλου Αλεξάνδρου δημιουργείται ένα πλάτωμα, το οποίο λειτουργεί ως διευρυμένος χώρος εκτόνωσης.

Πάρκο Θέτιδος
thetidosΗ γειτνίαση του πάρκου με τη θάλασσα αποτέλεσε το έναυσμα για τη δημιουργία ενός εκτεταμένου πλατώματος που στρέφεται προς το θαλάσσιο μέτωπο, με στόχο τη συνεύρεση των κατοίκων και την απόλαυση του τοπίου. Η διαμόρφωση του πάρκου της Θέτιδος έχει προϋπολογισμό 426.855 ευρώ και αναπτύσσεται σε 2.464 τμ. Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, η σύνδεση του πλατώματος με το επίπεδο του δρόμου επιτυγχάνεται με τη δημιουργία ενός μονοπατιού. Σε μια προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσης της λειτουργικότητας του πάρκου διαμορφώνεται κι ένα δεύτερο πλάτωμα, το οποίο, όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν οι μελετητές, «αυτήν τη φορά στρέφεται προς τη γειτονιά και τον δρόμο, προσκαλώντας τους περιοίκους να εκμεταλλευτούν τον νέο δημόσιο χώρο που γεννιέται στην περιοχή». Εξάλλου, με την αξιοποίηση του φυσικού πρανούς στη δυτική πλευρά του πάρκου δημιουργείται ακόμη μία καθιστική ενότητα, η οποία βρίσκεται σε άμεση σχέση με το θαλάσσιο μέτωπο. Εκεί, μάλιστα, τα καθιστικά που τοποθετούνται έχουν τη μορφή ξαπλώστρας!