Εγκρίθηκαν οι προγραμματισμοί 2017-2019 άλλων δύο Μόνιμων Επιτροπών

/ / Αφιέρωμα του μήνα

Τον προγραμματισμό δράσης άλλων δύο μόνιμων επιτροπών του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη θητεία 2017-2019 ενέκρινε η διοικούσα επιτροπή του Τμήματος κατά τη συνεδρίασή της στις 24 Οκτωβρίου. Πρόκειται συγκεκριμένα για τις μόνιμες επιτροπές Αρχιτεκτονικών Θεμάτων (ΜΕΑΘ) και Επαγγελματικών Θεμάτων και Τεχνικής Παιδείας, ο προγραμματισμός των οποίων προβλέπει τα εξής:

ΜΕΑΘ: Δημόσιος χώρος …αναζητείται το 2019 κι εργαστήρια αρχιτεκτονικής για παιδιά

Τη διοργάνωση του 2ου συνεδρίου “Δημόσιος χώρος …αναζητείται” εντός του 2019, αλλά και την οργάνωση σειράς δράσεων και εργαστηρίων για τα παιδιά, ώστε να τα φέρει σε επαφή με την αρχιτεκτονική, προβλέπει ο προγραμματισμός της Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων (ΜΕΑΘ) του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη θητεία 2017-2019. Προτείνεται παράλληλα η σύσταση ομάδας εργασίας που θα μελετήσει τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού ώς προς τις επιπτώσεις τους στις πόλεις, το οικιστικό απόθεμα και την αγορά ακινήτων.

Εκδηλώσεις και δράσεις όπως οι παραπάνω εξυπηρετούν τους γενικότερους στόχους και προτεραιότητες της ΜΕΑΘ, οι οποίοι σχετίζονται -μεταξύ άλλων- με την ανάδειξη του ρόλου του αρχιτέκτονα και των επίκαιρων αρχιτεκτονικών θεμάτων, την παρέμβαση σε θέματα παραγωγής αρχιτεκτονικού έργου, την προβολή της αρχιτεκτονικής δημιουργίας σε επίπεδο περιφέρειας Κ.Μακεδονίας με την ιδιαίτερη ανάδειξη νέων βραβευμένων αρχιτεκτόνων, τη διοργάνωση επαγγελματικών σεμιναρίων, καθώς και την ανάπτυξη συνεργασίας με φορείς για την προαγωγή θεμάτων αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος. Ο προγραμματισμός εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση της ΜΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 24/10.

Διαβάστε ΕΔΩ το πλήρες κείμενο του προγραμματισμού της ΜΕΑΘ για τη θητεία 2017-2019.

 

ΜΕ Επαγγελματικών Θεμάτων και Τεχνικής Παιδείας: Δράση σε 4 ενότητες

Σε τέσσερις μεγάλες ενότητες, που καλύπτουν όλα τα κρίσιμα για τους μηχανικούς θέματα, αναπτύσσεται ο προγραμματισμός της ΜΕ Επαγγελματικών Θεμάτων και Τεχνικής Παιδείας για το διάστημα 2017-2019. Μάλιστα, προτείνεται η λειτουργία ισάριθμων παρατηρητηρίων, που θα συγκεντρώνει και θα καταγράφει ζητήματα στην ενότητα ευθύνης τους.

Πρόκειται συγκεκριμένα για τις εξής ενότητες: α) ζητήματα επαγγελματικής ύλης, άσκησης επαγγέλματος και καθημερινότητα, β)νομικό πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος, γ)ανάπτυξη, εξωστρέφεια, καινοτομία, μέσω και της συνεργασίας με φορείς και ιδρύματα όπως τα πανεπιστήμια, το ΑΤΕΙΘ και η ΔΕΘ-Helexpo AE και δ)Εκπαίδευση και επιμόρφωση στην άσκηση του επαγγέλματος.

Για τον καλύτερο συντονισμό των παραπάνω την επίτευξη των στόχων, τα προαναφερθέντα παρατηρητήρια προτείνεται να στελεχώνονται με τουλάχιστον δύο μέλη της επιτροπής, μετά από εθελοντική δήλωσή τους ή -εάν δεν υπάρξει αυτή- ορισμό τους από τον πρόεδρο. Προτείνεται επίσης μεταξύ άλλων η δημιουργία ομάδων εργασίας για ζητήματα που χρειάζονται συνολική επεξεργασία.

Διαβάστε ΕΔΩ το πλήρες κείμενο του προγραμματισμού της Μόνιμης Επιτροπής Επαγγελματικών Θεμάτων και Τεχνικής Παιδείας  για τη θητεία 2017-2019.