Ο έλεγχος της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο επίκεντρο του προγραμματισμού της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας και Περιβάλλοντος

/ / Αφιέρωμα του μήνα

Ο έλεγχος της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε πλήθος τομέων κατέχει κεντρική θέση στον προγραμματισμό δράσεων της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας – Περιβάλλοντος (ΜΕΕΠ) για την τριετία 2017-2020.

“Κατ’ επανάληψη διαπιστώνεται ότι σε πολλά επί μέρους αντικείμενα ενασχόλησης των μηχανικών, ενώ υφίσταται το θεσμικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος από την άσκηση μιας δραστηριότητας ή την παραγωγή ενός έργου και ενώ διενεργούνται αλλεπάλληλοι έλεγχοι σε επίπεδο μελετών και σχεδιασμού, ωστόσο υπάρχει πλήρης ανυπαρξία ελέγχου στη φάση της κατασκευής, της παράδοσης και της λειτουργίας ενός έργου. Έτσι, αποτελεί πρόθεση της ΜΕΕΠ να ασχοληθεί με την οργάνωση των διαδικασιών για τον έλεγχο εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε διάφορα πεδία και επίπεδα ελέγχου” υπογραμμίζεται στο κείμενο του προγραμματισμού της ΜΕΕΠ, που εγκρίθηκε πρόσφατα. Κύριο μέλημα της Μόνιμη Επιτροπή θα είναι η εξωστρέφεια και η διάδοση της γνώσης και πληροφόρησης μέσω σεμιναρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων, έκδοσης ενημερωτικών φυλλαδίων, καθώς και σχετικών δημοσιεύσεων στο Newsletter του ΤΕΕ ΤΚΜ.

Το πλήρες κείμενο του προγραμματισμού ακολουθεί:

 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας Περιβάλλοντος (ΜΕΕΠ)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

2017-2020

Χατζάκης Νίκος Μ.Μ. Πρόεδρος ΜΕΕΠ – Σαμαράς Δανιήλ Σύνδεσμος με Δ.Ε.

Μαγνήσαλη Ελένη Επιμελήτρια ΜΕΕΠ – Κωστοπούλου Χριστίνα Π.Μ.

Βλάχος Παύλος Μ.Μ – Βραγγάλας Κωνσταντίνος Π.Μ. – Δούναβης Αθανάσιος Χ.Μ.

Κοσμίδης Γεώργιος Π.Μ. – Κουρίδης Χαρίτων Μ.Μ. – Μπανιάς Γεώργιος Μ.Μ.

Μπεκιάρης Χάρης Μ.Μ. – Ουζουνίδου Μάρθα Χ.Μ – Παπαζήσης Χαράλαμπος Π.Μ.

Πούλιος Κωνσταντίνος Μ.Π. – Σαββοπούλου Ελένη ΑΤ.Μ – Στάθη Αγγελική Π.Μ.

 

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ

2017-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

 

Στόχευση και διαδικασίες

H Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας και Περιβάλλοντος (ΜΕΕΠ), στο πλαίσιο της λειτουργίας της -και με δεδομένα τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΤΕΕ ΤΚΜ, το ΤΕΕ Ελλάδας, αλλά και η ελληνική κοινωνία γενικότερα (ενεργειακή φτώχεια), συνεπώς με ελάχιστους πόρους- καλείται να διαχειριστεί τρέχοντα θέματα, που άπτονται του αντικειμένου της, και να αναδείξει καινοτόμους κατευθύνσεις και διαδρομές με στόχο την ενημέρωση των συναδέλφων μας μηχανικών και γνώμονα το συμβουλευτικό θεσμικό ρόλο προς την πολιτεία, στην πορεία για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση του περιβάλλοντος.

Μοναδικό όχημα στην κατεύθυνση αυτή αποτελούν τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής και των Ομάδων Εργασίας, που εθελοντικά προσφέρουν το χρόνο τους και τις γνώσεις τους, αλλά και συνδράμουν οικονομικά, καθώς καλύπτουν τα έξοδα μετακίνησής τους, στις περιπτώσεις που η έδρα τους βρίσκεται εκτός Θεσσαλονίκης.

Προκειμένου να καταλήξουν σε χρήσιμα συμπεράσματα και προτάσεις, η Μόνιμη Επιτροπή και οι Ομάδες Εργασίας, θα πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν καλύτερη πρόσβαση σε πληροφόρηση, η οποία θα προκύψει μέσα από τους διαύλους επικοινωνίας που θα αναζητηθούν τόσο με τη Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας του ΤΕΕ Ελλάδας όσο και με όλους τους φορείς που εμπλέκονται στο αντικείμενο της Μόνιμης Επιτροπής (ενδεικτικά αναφέρονται το ΥΠΕΝ, οι περιφερειακοί δήμοι στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, η ΡΑΕ, οι ΔΕΗ- ΑΔΜΗΕ-ΛΑΓΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ, η ΔΕΠΑ, ο ΦΟΔΣΑ, το ΚΑΠΕ, το ΕΚΕΤΑ, τα Πανεπιστήμια κ.ά.).

Κύριο μέλημα της Μόνιμη Επιτροπή θα είναι η εξωστρέφεια και η διάδοση της γνώσης και πληροφόρησης μέσω σεμιναρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων, έκδοσης ενημερωτικών φυλλαδίων, καθώς και σχετικών δημοσιεύσεων στο Newsletter του ΤΕΕ ΤΚΜ.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Το αντικείμενο που καλείται η ΜΕΕΠ να επεξεργαστεί είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο και, βάσει του περιεχομένου του, μπορεί να οργανωθεί σε μια σειρά από θεματικούς άξονες, οι οποίοι σε ένα βαθμό απασχόλησαν τις αντίστοιχες Μόνιμες Επιτροπές σε προηγούμενες θητείες και για την τρέχουσα περίοδο επικαιροποιούνται ως ακολούθως:

 

Νομοθεσία – Θεσμικό πλαίσιο: παρακολούθηση, επεξεργασία, σχολιασμός και προτάσεις για το περιβάλλον και την ενεργειακή πολιτική

 • Παρακολούθηση της ελληνικής νομοθεσίας – Σχολιασμός και διαβούλευση νομοσχεδίων
 • Επεξεργασία υφιστάμενης νομοθεσίας και προτάσεις για νέο θεσμικό πλαίσιο προς την πολιτεία
 • Πολιτική περιβάλλοντος διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών
 • Παρακολούθηση της ενσωμάτωσης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο ελληνικό δίκαιο
 • Περιβαλλοντική ευθύνη
 • Φορείς διαχείρισης (καταγραφή φορέων ΠΚΜ, ΦΕΚ, αρμοδιότητες)
 • Τακτοποίηση αυθαιρέτων και περιβάλλον
 • Ελεγκτές περιβάλλοντος

 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και αποθήκευση ενέργειας

 • Εξέταση των κριτηρίων (εάν υπάρχουν θεσμοθετημένα) για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων στην επιλογή αδειοδοτήσεων έργων ΑΠΕ. (Π.χ. τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στις στέγες του πολεοδομικού συγκροτήματος στο πλαίσιο του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” vs. κατασκευή μεγάλου αιολικού πάρκου στη Λήμνο κτλ.)
 • Βιωσιμότητα των τιμολογίων πώλησης και των μακροχρόνιων συμβολαίων αγοράς ενέργειας
 • Έργα ΑΠΕ στον αγροτικό τομέα
 • Η εξέλιξη στην τεχνολογία των μπαταριών για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Στην ηλεκτροκίνηση.
  • Στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με τις ΑΠΕ
  • Ωριμότητα τεχνολογίας.­
  • Δυνατότητα ένταξης στο σχεδιασμό του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευέλικτης Ισχύος (ΜΜΑΕΙ) στο Διασυνδεδεμένο Ηλεκτρικό Σύστημα της χώρας μας.­
  • Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για αντικατάσταση των συμβατικών εφεδρειών, με κόστος που φτάνει τα 25.000 ευρώ/MW, με συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από μπαταρίες;­
  • Ανυπαρξία θεσμικού πλαισίου για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας σε μπαταρίες και διασύνδεσή της στο ηλεκτρικό δίκτυο, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
 • Η εξέλιξη στην τεχνολογία παραγωγής υδρογόνου για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Χρήση της παραγωγής του υδρογόνου από ηλεκτρική ενέργεια, ως ενδιάμεσου σταδίου στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και σύγκρισή του με την εξελισσόμενη τεχνολογία μπαταριών σε τεχνικοοικονομική βάση.
 • Φωτοβολταϊκά
  • Αυτοπαραγωγή (Net metering)
  • Δημοπρασίες
  • Πόσο ώριμη είναι η ολοκληρωμένη λύση της συνδυασμένης τεχνολογίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β και αποθήκευση σε μπαταρίες; Στο πλαίσιο των τελευταίων ανακοινώσεων για κόστος παραγωγής από Φ/Β κάτω των 50 Ευρώ ανά μεγαβατώρα, για τα μεγάλα έργα, και των τιμών των μπαταριών που συνεχώς βαίνουν μειούμενες με ρυθμό κοντά στο 10% ετησίως.
 • Γεωθερμία
  • Προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου στη γεωθερμία με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις νέες επενδύσεις.
 • Συμπαραγωγή Ενέργειας
  • Συμπαραγωγή ενέργειας από βιομάζα και βιοαέριο.
  • Συμπαραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο.
 • Αιολική Ενέργεια
  • Εξέταση των κριτηρίων (εάν υπάρχουν θεσμοθετημένα) για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων στην επιλογή αδειοδοτήσεων αιολικών πάρκων
  • Η ελληνική αγορά αιολικής ενέργειας.
  • Συσχέτιση εγκατεστημένης ισχύος με στόχους του 2020. Διερεύνηση αναγκαιότητας για νέα έργα, προκειμένου να εκπληρωθούν οι εθνικές υποχρεώσεις.
  • Συσχέτιση της αιολικής παραγωγής με τη μείωση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής.
 • Βιομάζα
  • Αξιοποίηση βιομάζας στην παραγωγή ενέργειας και βιοκαυσίμων.
  • Αξιοποίηση βιομάζας στην παραγωγή υδρογόνου.

 

Εξοικονόμηση Ενέργειας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης

 • Οικιακός τομέας
  • Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»
  • Συμψηφισμός προστίμων αυθαιρέτων με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης
  • Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών
 • Δημόσιος τομέας
  • Πρόγραμμα «Εξοικονομώ Ι&ΙΙ» στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, Πράξεις ΕΠΠΕΡΑΑ
  • Εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης με βάση το πρότυπο ISO 50001 σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα
  • Ενεργειακοί υπεύθυνοι σε κτίρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα
 • Τριτογενής τομέας
  • Ενεργειακή αναβάθμιση σε κτίρια επαγγελματικής χρήσης
 • Τομέας μεταφορών
  • Ανάπτυξη μετρό Θεσσαλονίκης
 • Διατομεακά μέτρα
  • Ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μέτρησης ενέργειας

 

Φυσικό περιβάλλον. Θεσμικό πλαίσιο υγροτόπων και προστατευόμενων περιοχών

 • Υλοποίηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και Διαχειριστικών Σχεδίων στην Κεντρική Μακεδονία
 • Λειτουργία, χρηματοδότηση, αρμοδιότητες και βιωσιμότητα διαχειριστικών φορέων περιοχών της ΚΜ
 • Νέο masterplan για λίμνη Κορώνεια
 • Ενιαίος Φορέας Διαχείρισης Θερμαϊκού Κόλπου

 

Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και αδειοδότηση έργων υποδομής / επιπτώσεις

 • Μεγάλα έργα και διαχείριση υφιστάμενων έργων
 • Μετρό
 • Παράκτια συγκοινωνία
 • Μεταλλεία Χαλκιδικής
 • Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης
 • Πρότυπο ISO 14:001 για την ανάπτυξη και εφαρμογή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης/ΣΠΔ

 

Διαχείριση Αποβλήτων

 • Διαχείριση στερεών αποβλήτων
  • Ενεργός συμμετοχή στην παρακολούθηση του νέου ΠΕΣΔΑ
  • Πρόληψη παραγωγής στερεών αποβλήτων (zero waste – waste prevention): συγκεκριμενοποίηση και εκπαίδευση μηχανικών
  • Επικαιροποίηση μελέτης για τα απαιτούμενα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια ΚΜ
  • Αξιολόγηση μελετών για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στο Νομό Θεσσαλονίκης
  • Αξιολόγηση δράσεων ανακύκλωσης στην ΠΚΜ
  • Αξιολόγηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση (Ν. 2939/01 και εφαρμοστικά Π.Δ. αυτού)
  • Επικαιροποίηση μελέτης για τα απαιτούμενα έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων στην Περιφέρεια ΚΜ
  • Προβλήματα λειτουργίας στην ΕΕΛ Θεσσαλονίκης/ ΜΚΑ ΒΙΠΕΘ
  • Διαχείριση υγρών αποβλήτων (έμφαση στα έργα Έδεσσας και Λιτοχώρου, για τα οποία υπάρχει καμπανάκι από Ε.Ε.)
  • Διαχείριση ιλύος από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στο Νομό Θεσσαλονίκης (ενδεχομένως και σε επίπεδο περιφέρειας)
  • «Εξόρυξη» πολύτιμων πόρων από τα στερεά απόβλητα
  • Ειδικά απόβλητα από τη ΒΙΠΕΘ (π.χ. βυρσοδεψεία-διάθεση χρωμιούχου ιλύος)
  • Αδειοδοτήσεις ΕΕΛ – τήρηση περιβαλλοντικών όρων
 • Διαχείριση ειδικών αποβλήτων
  • Ειδικά απόβλητα (βιομηχανικά, νοσοκομειακά, λιπαντικά, ελαστικά, φυτοφάρμακα, αμίαντος κτλ.). Εφαρμογή των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ)
  • Εθνικός Σχεδιασμός για τα επικίνδυνα απόβλητα
  • Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων στην Περιφέρεια ΚΜ

 

Περιβάλλον στο πλαίσιο του αστικού ιστού

 • Ελεύθεροι χώροι – πράσινο
 • Περιβαλλοντικά φορτία και υποδομές στην περιαστική ζώνη
 • Διαχείριση ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, θεσμικά θέματα, υπηρεσίες, έλεγχος και παρακολούθηση εκπομπών
 • Κυκλοφοριακό και αέριοι ρύποι

 

Κλιματική Αλλαγή: προσαρμογή και ανάσχεση

 • Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
 • Θεσμικό πλαίσιο και διεθνείς υποχρεώσεις
 • Αξιολόγηση κινδύνου και ευπάθειας
 • Βιώσιμος τουρισμός και κλιματική αλλαγή
 • Βιώσιμη αγροτική παραγωγή και κλιματική αλλαγή

 

Ενέργεια και Περιβάλλον: τοπικές εφαρμογές στην περιοχή της Μακεδονίας

 • Διασύνδεση αγωγού ΤΑΡ με περιοχές διέλευσης: Δυνατότητα διασύνδεσης προκειμένου να παροχετευθούν οικιακοί και βιομηχανικοί καταναλωτές με φυσικό αέριο σε περιοχές εκτός Θεσσαλονίκης. Προϋποθέσεις βιωσιμότητας της κατασκευής τοπικών δικτύων σε περιφερειακά αστικά κέντρα και βιομηχανικές περιοχές.
 • Συλλογή διαθέσιμων στοιχείων για σύνταξη ενεργειακού χάρτη στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • Εξοικονόμηση ενέργειας σε βιομηχανικές μονάδες (βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες)
 • Ανάλυση Κύκλου Ζωής για την αξιολόγηση αειφορίας κύριων παραγωγικών διεργασιών (ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Σερρών κτλ.)
 • Ενεργειακές προοπτικές αξιοποίησης αγροτικών & αστικών αποβλήτων
 • Βιομηχανική Οικολογία στο βιομηχανικό σύστημα της ΠΚΜ – αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως integrator των παραπάνω θεμάτων

 

Διαθεσιμότητα και αξιοποίηση εθνικών ενεργειακών πόρων

 • Έρευνα κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα και στην Κ. Μακεδονία ειδικότερα (αναμενόμενες διαθέσιμες ποσότητες, προοπτικές άντλησης/εξαγωγής, εθνικός φορέας συντονισμού ερευνών)
 • Αξιοποίηση κοιτασμάτων (θέσπιση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης ΑΟΖ, συνεργασία με ξένες εταιρείες έρευνας υδρογονανθράκων, αξιοποίηση επιστημονικού δυναμικού της χώρας κτλ.)
 • Διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου αξιοποίησης υδρογονανθράκων 2289/95 και επισκόπηση του ενδιαφέροντος εταιρειών για έρευνα
 • Διαθέσιμα αποθέματα λιγνίτη (αναμενόμενη κάλυψη ενεργειακών αναγκών)
 • Ανάδειξη του scarcity rent και προσδιορισμός των αποθεμάτων του λιγνίτη σε συνεργασία με τη ΔΕΗ και το πρώην ΙΤΕΣΚ
 • LNG terminals, έγχυση στο δίκτυο ποσοτήτων αερίου, LNG vessels και διεύρυνση της αγοράς σε απομακρυσμένους καταναλωτές
 • Υδραυλική κλασματοποίηση (hydraulic fracturing – fracking) σχιστολιθικού αερίου (shale gas) – θέματα ασφαλείας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων για βιώσιμη παραγωγή

 

Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

 • Ιδιωτικοποιήσεις ΑΔΜΗΕ και ΔΕΗ
 • Πορεία εξέλιξης σχετικού διαγωνισμού ΑΔΜΗΕ
 • Σύγκλιση του ελληνικού μοντέλου λειτουργίας με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (target model).
 • ΝΟΜΕ: τι είναι, πώς λειτουργούν και τι αποτελέσματα έχουν
 • Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευέλικτης Ισχύος (ΜΜΑΕΙ)
 • Διαχειριστής Σύζευξης Αγορών (ΔΣΑ)
 • Δημοπρασίες πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Δικλίδες για την ασφαλή και αδιάλειπτη λειτουργία, επέκταση, αναβάθμιση, συντήρηση αλλά και επιτήρηση αυτού του στρατηγικού κλάδου υποδομών
 • Το Πρότυπο ISO 50001 για τη διαχείριση της ενέργειας

 

Χρηματοδοτικά εργαλεία για επενδύσεις σε ενεργειακά και περιβαλλοντικά έργα

 • Μέσω Αναπτυξιακού Νόμου
 • Μέσω ΕΣΠΑ
  • Επενδύσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από τη διάβρωση των ακτών στην Κεντρική Μακεδονία
  • Αντιπλημμυρική προστασία στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
  • Δημιουργία πράσινων δωμάτων και κάθετων κήπων και αναβάθμιση πυρήνων πρασίνου ή/και πράσινων διαδρόμων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
  • Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης και διάθεσης αστικών αποβλήτων
  • Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου χαμηλής και μεσαίας πίεσης στην Κεντρική Μακεδονία
 • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»
  • Υπομέτρο 4.2 Χρηματοδοτείται ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τις ανάγκες της επιχείρησης, εξοικονόμησης ύδατος, επεξεργασίας αποβλήτων και εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού αλλά και γενικότερα σε εγκαταστάσεις ΝΠΔΔ (πανεπιστήμια, νοσοκομεία κ.ά), μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και για την ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού.
 • Παρακολούθηση για νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, αντίστοιχα των Jessica και Jeremie.

 

Καινοτόμες τεχνολογίες εφαρμογών σε παραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος

 • Ανασκόπηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και καινοτομιών σε εθνικό επίπεδο για παραγωγή ενέργειας
 • Νέες καινοτόμες τεχνολογίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας
 • Καινοτόμες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας από ιδιώτες, επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς
 • Καινοτόμες τεχνολογίες που συμβάλλουν στην ελάττωση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής (ελάττωση εκπομπών CO2 και άλλων αερίων θερμοκηπίου)

 

Ενεργειακή Πιστοποίηση

 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων θέρμανσης – κλιματισμού
 • Πρόγραμμα “εξοικονόμηση κατ’ οίκον” – αξιολόγηση αποτελεσμάτων
 • Το Πρότυπο ISO 50001 για τη διαχείριση της ενέργειας

 

Γενικά θέματα

 • Γραμμή επικοινωνίας με το μηχανικό και τον πολίτη για ενεργειακά θέματα
 • Οργάνωση εκδηλώσεων για την Ημέρα Περιβάλλοντος (για τα έτη 2018, 2019, 2020)

 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η επεξεργασία και η ανάδειξη της θεματολογίας που αναπτύχθηκε παραπάνω θα γίνει μέσα από ομάδες εργασίας που θα συστηθούν γι’ αυτό το σκοπό (ή έχουν ήδη συσταθεί), καθώς και μέσα από ποικίλες άλλες δράσεις, τις οποίες θα αναλάβει η ΜΕΕΠ.

Ήδη έχουν συσταθεί και δραστηριοποιηθεί οι ακόλουθες Ομάδες Εργασίας (ΟΕ):

 

Θέμα: «Διαχείριση Αποβλήτων στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».

(Θεματικός άξονας : Διαχείριση αποβλήτων)

Μέλη της επιτροπής, τα οποία συμμετείχαν και στην προηγούμενη σύνθεση της Μόνιμης Επιτροπής αλλά και της Ομάδας Εργασίας, έχουν αναλάβει την επικαιροποίηση και ολοκλήρωση του παραδοτέου.

 

Θέμα: «Αιολικό Πάρκο Βερμίου».

(Θεματικός άξονας: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), στην υποκατηγορία Αιολική Ενέργεια)

 

Θέμα: «Διαχείριση συσκευασιών φυτοφαρμάκων».

(Θεματικός άξονας: Απορρίμματα – ΧΑΔΑ – Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων, στην υποκατηγορία Επικίνδυνα απόβλητα)

 

Επιπρόσθετα, προτείνεται η σύσταση των ακόλουθων ΟΕ:

Θέμα: «Προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου στη Γεωθερμία με στόχευση τη βιώσιμη ανάπτυξη και νέες επενδύσεις»

(Θεματικοί άξονες: Νομοθεσία – Θεσμικό πλαίσιο και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), στην υποκατηγορία Γεωθερμία)

Στον τομέα της Γεωθερμίας, και συγκεκριμένα στο υπέδαφος της Μακεδονίας και της Θράκης, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο ενιαίο Γεωθερμικό πεδίο χαμηλής ενθαλπίας της Ευρώπης, παρατηρείται ελάχιστη αξιοποίηση. Επισημαίνεται πως αυτό οφείλεται κυρίως στην ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου, καθώς και στην έλλειψη μελετητικών δεδομένων, στοιχεία απαραίτητα για την προσέλκυση επενδύσεων.

Η ΜΕ Ενέργειας και Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε. προτίθενται να συμβάλουν με εξειδικευμένους μηχανικούς, γεωπόνους και γεωλόγους στη σύσταση Ο.Ε. από κοινού, η οποία θα μελετήσει, θα αξιολογήσει τα δεδομένα και θα καταλήξει σε προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου στη Γεωθερμία.

 

Θέμα: «Η εξέλιξη στην τεχνολογία των μπαταριών, για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και την ηλεκτροκίνηση».

(Θεματικοί άξονες: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Αποθήκευση Ενέργειας, στην υποκατηγορία «Η εξέλιξη στην τεχνολογία των μπαταριών για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας» και Νομοθεσία – Θεσμικό πλαίσιο)

Όσοι παρακολουθούν την εξέλιξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας θα μπορούσαν να τολμήσουν την άποψη: «ζούμε στη δεκαετία της εξέλιξης της τεχνολογίας των μπαταριών».

Και αυτό διότι η ηλεκτροκίνηση, σε υβριδική αλλά και καθαρή ηλεκτροκίνηση, φαίνεται να έχει επικρατήσει όλων των άλλων εναλλακτικών στη βιομηχανία αυτοκινήτου, και γενικότερα ο ηλεκτρισμός φαίνεται να υιοθετείται σε όλο και μεγαλύτερο τμήμα της ενεργειακής πίτας στα καύσιμα κίνησης.

Καθοριστική συμβολή σε αυτήν την κατεύθυνση έχει η τεχνολογική εξέλιξη των μπαταριών με σταθερή ετήσια μείωση του κόστους τους κατά 10% κατά την τελευταία δεκαετία.

Η ομάδα εργασίας θα παρακολουθήσει τις εξελίξεις και θα δώσει απαντήσεις στους ακόλουθους προβληματισμούς:

 • Οι εξελίξεις στην ηλεκτροκίνηση και πώς επηρεάζονται από την τεχνοοικονομική εξέλιξη των μπαταριών.
 • Στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με τις ΑΠΕ.
 • Πόσο ώριμη είναι η τεχνολογία;
 • Θα μπορούσαν να ενταχθούν στο σχεδιασμό του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευέλικτης Ισχύος (ΜΜΑΕΙ) στο Διασυνδεδεμένο Ηλεκτρικό Σύστημα της χώρας μας;
 • Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για αντικατάσταση των συμβατικών εφεδρειών, όπου το κόστος τους φτάνει έως τα 25.000 ευρώ/MW, με συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από μπαταρίες;
 • Ανυπαρξία θεσμικού πλαισίου για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας σε μπαταρίες και διασύνδεσή της στο ηλεκτρικό δίκτυο, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Επίσης, θα προετοιμάσει προτάσεις για το νέο θεσμικό πλαίσιο, αντίστοιχο ευρωπαϊκών χωρών, που θα προωθηθεί προς το αρμόδιο υπουργείο.

 

Θέμα: «Παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην περίοδο της οικονομικής κρίσης»

(Θεματικός άξονας: Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας)

Οι εξελίξεις στο χώρο της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας στην περίοδο της οικονομικής κρίσης είναι ραγδαίες.

Προτείνεται η σύσταση Ομάδας Εργασίας που θα παρακολουθήσει και θα καταγράψει τις αλλαγές με στόχο να παρουσιάσει την υφιστάμενη κατάσταση και τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, τη δεδομένη χρονική στιγμή, στο πλαίσιο της επίτευξης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Target model), καθώς και την ανάλυση τού πώς προβλέπεται να λειτουργήσει το Target model.

Επίσης θα γίνει αναφορά στα ακόλουθα:

 • Ιδιωτικοποιήσεις ΑΔΜΗΕ και ΔΕΗ
 • ΝΟΜΕ: τι είναι, πώς λειτουργούν και τι αποτελέσματα έχουν
 • Μεταβατικούς Μηχανισμούς Αποζημίωσης Ευέλικτης Ισχύος (ΜΜΑΕΙ)
 • Διαχειριστής Σύζευξης Αγορών (ΔΣΑ)
 • Δημοπρασίες πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας

 

Θέμα: Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ».

(Θεματικός άξονας: Εξοικονόμηση Ενέργειας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης)

Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης, μια και θα προτρέψει πολίτες κυρίως από τα χαμηλά και μεσαία οικονομικά στρώματα σε επενδύσεις με πολύ μεγάλα οφέλη για τους ίδιους, την οικονομία και το περιβάλλον γενικότερα, αρκεί να κινηθεί στις σωστές βάσεις, δηλαδή κυρίως:

 • Στην άμεση εξοικονόμηση ενέργειας με επεμβάσεις θερμομόνωσης του κτιριακού κελύφους, ηλιοθερμικών και βελτίωση των συστημάτων κλιματισμού με ενεργειακά αποδοτικότερα.
 • Στην άμεση εξοικονόμηση χρημάτων με την ενίσχυση επένδυσης σε ΑΠΕ, για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, μικρών ανεμογεννητριών (όπου είναι εφικτό), μικρο-συμπαραγωγή (micro-chp) και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η σύσταση Ομάδας Εργασίας που θα ασχοληθεί τόσο με το αντικείμενο και τη διαδικασία όσο και με την πορεία εφαρμογής του προγράμματος.

 

Θέμα: «Έλεγχος εφαρμογής περιβαλλοντικής νομοθεσίας»

(Θεματικός άξονας: Νομοθεσία – Θεσμικό πλαίσιο)

Κεντρική θέση στον προγραμματισμό δράσεων της ΜΕ Ενέργειας – Περιβάλλοντος (ΜΕΕΠ) για την τριετία 2017-2020 κατέχει ο έλεγχος της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε ένα πλήθος τομέων. Κατ’ επανάληψη διαπιστώνεται ότι σε πολλά επί μέρους αντικείμενα ενασχόλησης των μηχανικών, ενώ υφίσταται το θεσμικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος από την άσκηση μιας δραστηριότητας ή την παραγωγή ενός έργου και ενώ διενεργούνται αλλεπάλληλοι έλεγχοι σε επίπεδο μελετών και σχεδιασμού, ωστόσο υπάρχει πλήρης ανυπαρξία ελέγχου στη φάση της κατασκευής, της παράδοσης και της λειτουργίας ενός έργου.

Έτσι, αποτελεί πρόθεση της ΜΕΕΠ να ασχοληθεί με την οργάνωση των διαδικασιών για τον έλεγχο εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε διάφορα πεδία και επίπεδα ελέγχου

Φορείς διενέργειας ελέγχου

 1. Δημόσιες υπηρεσίες: στελέχωση, εξασφάλιση υποδομών, γεωγραφική κατανομή στην επικράτεια, θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας κτλ.
 2. Μητρώα ιδιωτών, πιστοποιημένων ελεγκτών: σύσταση και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, πιστοποίηση μελών, υποχρεώσεις – ευθύνες – αμοιβές κτλ.
 3. Μητρώα επιχειρήσεων (νομικών προσώπων) ελέγχου (όπως τα ΚΤΕΟ): καθεστώς λειτουργίας, προϋποθέσεις αδειοδότησης κτλ.

Πεδία εφαρμογής

 1. Μεγάλα ιδιωτικά τεχνικά έργα (ΤΑΡ, Εγνατία οδός, Μετρό Θεσσαλονίκης, “Ελληνικός Χρυσός” κτλ.)
 2. Μηχανολογικός εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων

 

Θέμα: «Προσδιορισμός κριτηρίων, για αξιολόγηση επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με στόχο τη βέλτιστη ιεράρχησή τους, κατά προτεραιότητα»

(Θεματικός άξονας: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Αποθήκευση Ενέργειας)

Η ομάδα θα συλλέξει στοιχεία και θα εξετάσει εναλλακτικά σενάρια, ώστε να προσδιορίσει κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων σε μονάδες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ (Φ/Β, ανεμογεννήτριες, βιομάζα, ΣΗΘ κτλ.).

Παραδείγματα κριτηρίων αποτελούν η μορφή της ΑΠΕ, η χωροθέτηση της εγκατάστασης (π.χ. επίγεια ή υπεράκτια αιολικά πάρκα) σε συνδυασμό με την κλίμακα (μεγάλα έργα σε απομακρυσμένα σημεία ευνοϊκών συνθηκών ή μικρότερα, διάσπαρτα στο χώρο πλησίον των θέσεων κατανάλωσης κτλ.). Παράμετροι που οφείλουν να ληφθούν υπόψη είναι, μεταξύ άλλων, το κόστος των απαιτούμενων δικτύων για τη μεταφορά της παραγόμενης ενέργειας, το μέγεθος των απωλειών ενέργειας κατά τη μεταφορά προς τις θέσεις κατανάλωσης, τα απαιτούμενα συνοδευτικά τεχνικά έργα για την εγκατάσταση των σταθμών παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ κ.ά.

Στόχο της ΟΕ αποτελεί η ιεράρχηση των εναλλακτικών σεναρίων με όρους βιωσιμότητας και σκοπιμότητας των εγκαταστάσεων, μετά από την εξέταση της πλειάδας παραμέτρων που υπεισέρχονται για την ορθολογική και τεχνοκρατική αξιολόγηση κάθε λύσης.

 

Θέμα: «Αξιοποίηση βιομάζας στην παραγωγή ενέργειας και βιοκαυσίμων στην Κεντρική Μακεδονία»

(Θεματικός άξονας: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Αποθήκευση Ενέργειας, υποκατηγορία Βιομάζα)

Στόχο της ΟΕ αποτελεί η διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης της βιομάζας:

 • Στη διαχείριση και την αξιοποίηση της βιομάζας (απόβλητης, υπολειμματικής, αγροτο-κτηνοτροφικής, βιομηχανικής, αστικής και άλλης βιομάζας) όπως τη μεταποίηση, διαχείριση και αξιοποίηση προϊόντων, υποπροϊόντων, υπολειμμάτων και αποβλήτων του πρωτογενούς τομέα και των μεταποιητικών βιομηχανιών του, καθώς και της βιομάζας που μπορεί να παραχθεί για ενεργειακή χρήση, με σκοπό την παραγωγή βιοκαυσίμων (στερεών, υγρών, αερίων) και ανανεώσιμης ενέργειας (ηλεκτρικής, θερμικής, κινητικής κ.ά.).
 • Στην έρευνα και την εξέλιξη των νέων διεργασιών και τεχνολογιών στους τομείς της παραγωγής υγρών και αέριων βιοκαυσίμων νέας γενιάς (βιοντίζελ, πράσινου ντίζελ, βιοαερίου, αερίου σύνθεσης κ.ά.) και ενέργειας από αυτά ή απευθείας από την πρώτη ύλη (βιομάζα) ή και ενέργειας δεύτερης και τρίτης γενιάς από ανανεώσιμες και εναλλακτικές πηγές.
 • Στην ανάπτυξη μεθόδων, διεργασιών και τεχνολογιών για την παραγωγή βιοαερίου και υδρογόνου από διάφορες πρώτες ύλες και τη διαχείριση των πρώτων υλών και των άλλων προϊόντων και παραπροϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Στην ανάπτυξη, υλοποίηση και υποστήριξη έργων παραγωγής βιοκαυσίμων και ενέργειας, μέσω κλασικών και νέων διεργασιών, αξιοποιώντας το σύνολο της διαθέσιμης βιομάζας και άλλες ανανεώσιμες και εναλλακτικές πηγές ενέργειας, στο πλαίσιο καθετοποιημένων εργοστασίων και επιχειρηματικών μοντέλων, με σκοπό την ανάπτυξη του πρωτογενούς και μεταποιητικού τομέα και γενικότερα της οικονομίας.

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Εξοικονόμηση Ενέργειας / Ενεργειακή Αποδοτικότητα

Πρόσφατα θεσπίστηκε ο νέος ΚΕνΑΚ, ο οποίος θεωρητικά προβλέπεται να έχει σύντομη διάρκεια ζωής, καθώς ήδη δρομολογείται η θέσπιση του διάδοχου θεσμικού πλαισίου, που αφορά τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB). Η εξοικείωση των μηχανικών με τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία εκπόνησης των αντίστοιχων μελετών, οι οποίες θα απαιτούνται για την ανέγερση νέων κτιρίων και για την ανακαίνιση των υφιστάμενων, καθώς και με τις πιθανές παρεπόμενες αλλαγές στον τρόπο έκδοσης των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, εκτιμάται ότι θα εγείρει την ανάγκη για διοργάνωση τόσο ενημερωτικών ημερίδων (για μηχανικούς, βιομηχανίες αλλά και το ευρύ κοινό) όσο και σεμιναρίων (για μηχανικούς), δεδομένου μάλιστα του κενού που έχει δημιουργηθεί από την αναστολή λειτουργίας του ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ.

 

Διαχείριση Απορριμμάτων και Ανακύκλωση

 

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων – Τεχνικές διαχείρισης περιβάλλοντος

  

ΔΡΑΣΕΙΣ

Μετά την ολοκλήρωση του παραδοτέου της κάθε Ομάδας Εργασίας, θα εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο θα το κοινωνικοποιήσουμε μέσα από διάφορες δράσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων σε συνεργασία με φορείς, κοινωνικές ομάδες, επιχειρήσεις και εμπειρογνώμονες που θα εκφράσουν τις θέσεις τους.
 • Δημοσιεύσεις κειμένων στο Newsletter του ΤΕΕ ΤΚΜ.
 • Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διοργάνωση ημερίδας στον Δήμο Χαλκηδόνας, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών του δήμου γύρω από ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα.

Τέλος, για την παρουσίαση του συνολικού έργου της η επιτροπή θα διοργανώσει ειδική ημερίδα για το περιβάλλον και την ενέργεια στο πέρας της θητείας της.

 

Για τη Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας και Περιβάλλοντος

Ο Πρόεδρος της ΜΕΕΠ

Νίκος Χατζάκης