Δεδομένα παρατήρησης γης και βιώσιμη ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκδήλωση με θέμα «Δεδομένα Παρατηρήσης Γης & Βιώσιμη Ανάπτυξη», οργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε συνεργασία με το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος (Μ.Αλεξάνδρου 49).

Στόχος της εκδήλωσης είναι:

  • να αναδειχθεί η σημασία αυτών των δεδομένων,
  • να σκιαγραφηθεί το τεράστιο εύρος των δυνατοτήτων χρήσης τους,
  • να τονιστεί η μετατροπή τους σε υπηρεσίες κοινωνικού οφέλους και η επακόλουθη συνεισφορά τους στη βιώσιμη ανάπτυξη
  • να επισημανθούν τα ζητήματα  που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την  πρόσβαση σε αυτά και την απρόσκοπτη χρήση τους, αλλά και
  • να συζητηθούν και συμφωνηθούν οι τρόποι αντιμετώπισής τους.

Ανάμεσα στα επιμέρους θέματα που θα εξεταστούν, είναι η αξιοποίηση της καινοτόμου βιομηχανίας του διαστήματος ως μοχλού ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, η δυνατότητα συνδυαστικής χρήσης επίγειων και δορυφορικών δεδομένων για την παροχή υπηρεσιών σε τομείς κοινωνικής ωφέλειας, ενδεικτικές περιπτώσεις χρήσης των δεδομένων παρατήρησης γης, κ.α.

15/06/2018

Θεσσαλονίκη

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

TOP