«Επιπτώσεις του παγετού στα δίκτυα κοινής ωφέλειας της Θεσσαλονίκης - Αντιμετώπιση των προβλημάτων»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προβλήματα που εκτιμάται ότι επηρέασαν περίπου το 25% των καταναλωτών με ατομικούς λέβητες είτε φυσικού αερίου είτε πετρελαίου μόνο στη Θεσσαλονίκη, προκάλεσε ο παγετός του 2016-2017, ενώ σημαντικές ζημίες προκλήθηκαν σε δίκτυα και μετρητές ύδρευσης, καθώς και στο τμήμα παροχής νερού στα δίκτυα φυσικού αερίου.

Με σκοπό τη θέσπιση κανόνων και προδιαγραφών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν παρόμοια προβλήματα στο μέλλον, το ΤΕΕ/ΤΚΜ διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Επιπτώσεις του παγετού στα δίκτυα κοινής ωφέλειας της Θεσσαλονίκης-Αντιμετώπιση των προβλημάτων», στις 20 Νοεμβρίου, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του (Μ. Αλεξάνδρου 49). Η εκδήλωση, που θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα, διοργανώνεται κατόπιν πρότασης που κατέθεσε η Διαρκής Ομάδα Εργασίας Αντιμετώπισης Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών στο Αστικό Περιβάλλον.

20/11//2017

Θεσσαλονίκη

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

TOP