«Ευκαιρίες για επιχειρηματικότητα και απασχόληση στους τομείς ενέργειας, κατασκευών και τεχνολογίας στην υποσαχάρια Αφρική»

17/10/2018

Θεσσαλονίκη

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

TOP