Ημερίδα: "Η συμβολή του ΙΤΣΑΚ στην αντισεισμική θωράκιση της χώρας"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συμπληρώνονται στις 20/6/18,  40 χρόνια από το σεισμό του 1978 και 37 χρόνια από την ίδρυση-λειτουργία του ΙΤΣΑΚ. Η σημερινή συγκυρία οδηγεί το Ινστιτούτο μέσα από το νομοσχέδιο «περί διαφάνειας και κεντρικού ελέγχου των δημοσίων έργων και λοιπές διατάξεις» ως Παράρτημα (δηλώσεις Υπουργού στο αναπτυξιακό συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας-28 Μαρτίου2018) στο Νέο ερευνητικό Φορέα που θα ιδρυθεί στο Ληξούρι Κεφαλονιάς «ΕΦΑΚΤΕΣ», χωρίς να έχει προηγηθεί αξιολόγηση του έργου και της υποδομής που έχει αναπτυχθεί αυτά τα χρόνια. Με την ευκαιρία αυτής της συγκυρίας στην ημερίδα θα αναπτυχθούν όλα τα ζητήματα που αφορούν τη συμβολή του Ινστιτούτου στην Αντισεισμική Θωράκιση της χώρας, τη συμβολή στη σύνταξη κανονισμών και θεσμοθέτηση διαδικασιών για έλεγχο υφισταμένων κατασκευών.

30/05/2018

Θεσσαλονίκη

TOP