"Η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού GDPR στον κλάδο των μηχανικών και της Πληροφορικής-Πρακτικές Συμβουλές"

12/12/2017

Θεσσαλονίκη

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

TOP