Εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το master plan των αντιπλημμυρικών έργων της Θεσσαλονίκης

Σε συνέχεια της έγκρισης του επικαιροποιημένου MASTER PLAN αντιπλημμυρικών έργων περιοχών Νομού Θεσσαλονίκης και κατόπιν εισήγησης της Μόνιμης Επιτροπής Έργων Υποδομής και Δικτύων, το ΤΕΕ/ΤΚΜ διοργανώνει στο αμφιθέατρο του, ενημερωτική εκδήλωση – ημερίδα με θέμα «Αντιπλημμυρική θωράκιση ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης – Παρουσίαση του επικαιροποιημένου MASTER PLAN», την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ..

Στόχος της εκδήλωσης είναι η καλύτερη δυνατή ενημέρωση των αρμοδίων, ώστε να λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές πληροφορίες του MASTER PLAN κατά τον σχεδιασμό των επομένων δράσεων και έργων, καθώς και η πληρέστερη ενημέρωση όλων των μηχανικών, ώστε να χρησιμοποιούν τις σχετικές πληροφορίες σε κάθε μελλοντική τους ενασχόληση.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

  • Αντώνιος Κοτσώνης, Γενικός Δ/ντής Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
  • Γεωργία Καστραντά, Διευθύντρια της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
  • Δρ. Άνθιμος Σπυρίδης, Αγρονόμος–Τοπογράφος Μηχανικός, M.Sc., Ph.D., εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρίας «ΥΕΤΟΣ Α.Ε.»
  • Μαρία Καλυβιώτη, Μηχανικός Τμήματος Συντηρήσεων Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος ΔΤΕ/ΠΚΜ

Προεδρείο:

  • Γεώργιος Χρίστογλου, Πρόεδρος ΜΕ Έργων Υποδομής και Δικτύων του ΤΕΕ/ΤΚΜ
  • Απόστολος Πρόιος, μέλος ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Σύνδεσμος με τη Μ.Ε Έργων Υποδομής και Δικτύων
TOP