Search
Close this search box.

Δάνεια 20 εκατ. για καινοτόμες ελληνικές ΜΜΕ

loanΔάνεια ύψους 20 εκατ. ευρώ θα χορηγήσει εντός της επόμενης διετίας σε καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις ο όμιλος ProCredit, στο πλαίσιο τής συμφωνίας εγγυήσεων που υπέγραψε στις 9 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ). Η συμφωνία, που θα “τρέξει” στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «InnovFin» με χρηματοδοτική στήριξη από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της Κομισιόν, έχει την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), πυρήνα του λεγόμενου “Σχεδίου Γιούνκερ”.

Αποτελεί δε την πρώτη ελληνική συμφωνία στο πλαίσιο του Σχεδίου, για την οποία το ΕΤΕ προσφέρει εγγυήσεις ύψους 10 εκατ. ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις και με ελληνικές τράπεζες, προκειμένου να ενεργοποιηθούν ως χρηματοοικονομικοί ενδιάμεσοι οποιαδήποτε στιγμή έως το τέλος του 2018 (σ.σ.λήξη του προγράμματος), οπότε οι συνολικές χορηγήσεις προς ελληνικές επιχειρήσεις δεν αποκλείεται να αυξηθούν στο επόμενο διάστημα.

“Χωρίς υπερβολή [η συμφωνία αυτή] είναι ένα πρώτο αισιόδοξο βήμα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας” σημείωσε ο κ.Αβραμόπουλος και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα χρειάζεται να συνεχίσει τη μεταρρυθμιστική της προσπάθεια.

Ανώτατη και κατώτατη ενίσχυση

Ο διευθύνων σύμβουλος του  Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ), Πιέρ Λουίτζι Τζίλιμπερτ (Pier Luigi Gilibert), σημείωσε ότι οι καινοτόμες επιχειρήσεις, που σήμερα δυσκολεύονται ακριβώς λόγω του χαρακτήρα τους να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικές χρηματοδοτήσεις, αποκτούν πλέον μια σημαντική ευκαιρία για να αναπτυχθούν. Τα δάνεια που θα δοθούν, ύψους 25.000 ευρώ έως 7,5 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση, ουσιαστικά “βοηθούν τους επενδυτές να μοιραστούν το ρίσκο με την Κομισιόν, την ProCredit και το ΕΤΕ”.

Κριτήρια

Για να χρηματοδοτηθούν από το InnovFin, οι επιχειρηματίες θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον ένα από 10-12 κριτήρια, τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής: απασχόληση μέχρι 500 εργαζομένων, ποσοστό δαπανών που διατέθηκαν για έρευνα και ανάπτυξη σε έναν χρόνο, κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών τα τελευταία έτη κτλ. Τα δάνεια θα χορηγούνται με χαμηλότερο επιτόκιο και με μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής, ενώ δεν θα προβάλουν υψηλές απαιτήσεις για cash collateral.

Το ΕΤΕ είναι μέλος του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Κεντρική αποστολή του είναι η υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Ευρώπης μέσω διευκόλυνσης της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση. Το ΕΤΕ σχεδιάζει και αναπτύσσει επιχειρηματικά και αναπτυξιακά κεφάλαια, εγγυήσεις και μέσα μικροχρηματοδότησης που προορίζονται ειδικά για το συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. Στο πλαίσιο του ρόλου αυτού, το ΕΤΕ στηρίζει τους στόχους της ΕΕ για την προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Η ProCredit Holding AG & Co. KGaA έχει την έδρα της στη Φρανκφούρτη και είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου ProCredit, ο οποίος περιλαμβάνει τράπεζες εξειδικευμένες στην εξυπηρέτηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι περισσότερες από τις τράπεζες της ProCredit δραστηριοποιούνται στην Ανατολική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αν και ο όμιλος έχει παρουσία και στη Νότια Αμερική και τη Γερμανία. Στις 31 Δεκεμβρίου 2015 τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία του ομίλου έφθαναν σε ύψος 6 δισ. ευρώ. Ο συνολικός όγκος των ανεξόφλητων δανείων ήταν 4,1 δισ. ευρώ έναντι 3,9 δισ. ευρώ σε καταθέσεις πελατών και 604 εκατ. ευρώ σε ίδια κεφάλαια. Η ProCredit Holding AG & Co. KGaA είναι «σύμπραξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων», με βασικούς μετόχους τους στρατηγικούς επενδυτές IPC και ProCredit Staff Invest (επενδυτικό όχημα των μελών του προσωπικού της ProCredit), το ολλανδικό ίδρυμα DOEN, τη γερμανική KfW και την IFC (του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.procredit-holding.com.

Ο μηχανισμός εγγυήσεων InnovFin για ΜΜΕ παρέχει εγγυήσεις και αντεγγυήσεις για χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια ύψους από 25.000 έως 7,5 εκατ. ευρώ, με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω δανείων για καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (που απασχολούν μέχρι 499 υπαλλήλους). Ο μηχανισμός ελέγχεται από το ΕΤΕ και υλοποιείται μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών –τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα– στα κράτη μέλη της ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες. Στο πλαίσιο του μηχανισμού αυτού, οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί λαμβάνουν εγγυήσεις από το ΕΤΕ για ένα ποσοστό των ζημιών από τη χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια που καλύπτεται με τον μηχανισμό.

Περισσότερα για το σχέδιο Γιούνκερ, το ΕTE και το ΕΣΤΕ μπορείτε να μάθετε ΕΔΩ (FAQs στην αγγλική γλώσσα)