Search
Close this search box.

Ο κατασκευαστικός τομέας της Γερμανίας “στο μικροσκόπιο”

Πηγή φωτογραφίας: Paul Keheler-flickr, creativecommons
Πηγή φωτογραφίας: Paul Keheler-flickr, creativecommons

Τον κατασκευαστικό τομέα της Γερμανίας “χαρτογράφησε” σε πρόσφατη έκθεσή του (18/12/2015) το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της ελληνικής πρεσβείας στο Βερολίνο. Όπως επισημαίνει συμπερασματικά, οι ελληνικές κατασκευαστικές έχουν δυνατότητες ανάληψης κατασκευαστικών έργων αυτοτελώς, καλύτερες όμως προοπτικές διανοίγονται μέσω συνεργασιών με γερμανικές εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν πρόσβαση προαναφερθείσες χρηματοδοτικές διευκολύνσεις.
“Η διμερής συνεργασία δύναται να αφορά σε ανάληψη έργων τόσο στη γερμανική επικράτεια, όσο και σε Τρίτες χώρες” υπογραμμίζει το γραφείο ΟΕΥ και προσθέτει ότι στη Γερμανία δραστηριοποιούνται ήδη σημαντικές ελληνικές εταιρείες στον κλάδο δομικών υλικών. Αντίθετα, στον κατασκευαστικό τομέα η παρουσία είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

Η συνεισφορά του κατασκευαστικού τομέα στη γερμανική οικονομία
Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας διαδραματίζει ο κατασκευαστικός τομέας, ο οποίος -μεταξύ άλλων- τονώνει την επενδυτική δραστηριότητα στη Γερμανία, αλλά και στο εξωτερικό, μέσω θυγατρικών κατασκευαστικών εταιρειών, οι οποίες αποφέρουν άνω των 20 δισ. ευρώ ετησίως έσοδα στη γερμανική οικονομία. “Η Γερμανία, με επενδύσεις στον κλάδο δομικών κατασκευών ύψους 293 δισ. ευρώ το 2014, κατέχει την πρώτη στον τομέα θέση μεταξύ των χωρών ΕΕ” τονίζεται στην έκθεση.

Πάνω από 335.000 επιχειρήσεις, σχεδόν δύο εκατομμύρια εργαζόμενοι
Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία του Ομοσπονδιακού Yπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας στον κλάδο απασχολούνται 1,93 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε 335.300 επιχειρήσεις (στοιχεία 2013), οι οποίες διαχωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Στις κατασκευαστικές συντήρησης οικοδομικών έργων, η οποία είναι και η μεγαλύτερη κατηγορία, με 260.000 επιχειρήσεις και 1,17 εκατ. εργαζόμενους, και στις κατασκευαστικές νέων έργων με 73.000 επιχειρήσεις και 769.000 εργαζόμενους. Στις ανωτέρω κατηγορίες εντάσσονται έργα υπέργειων και υπόγειων κατασκευών.

Μερίδιο άνω του 10% του ΑΕΠ
Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία του κατασκευαστικού κλάδου, έχουσα διαχρονικά βαρύνουσα σημασία, καταλαμβάνει μερίδιο άνω του 10% επί του ΑΕΠ. Ειδικότερα, οι επιδόσεις το 2014 εμφανίζονται ικανοποιητικές, καθώς η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία, σημειώνοντας αύξηση 2,7% έναντι 2013, υπερκέρασε κατά πολύ τη μέση μεγέθυνση (1,4%) της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας, ενώ το 2015 αναμένεται να έχει ακόμη πιο θετική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη με μερίδιο κατ΄ εκτίμηση 11,6% στο σχηματισμό του ΑΕΠ.

*Εκτιμήσεις (Γερμανικός Σύνδεσμος Κατασκευαστικής Βιομηχανίας, Μάρτιος 2015)

265.000 κατοικίες κατασκευάστηκαν ή ανακαινίστηκαν το 2015
Οι επενδύσεις στον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ το 2013 εμφάνιζαν στασιμότητα, το 2014 παρουσιάζουν δυναμική αύξηση 4,2% με υψηλότερη επίδοση στην κατασκευή κατοικιών που αποτελούν σχεδόν το 60% της κατασκευαστικής δραστηριότητας (το 2013 αφορούσαν το 59,4% του συνόλου). Συνολικά, το 2015, επί τη βάσει των οικοδομικών αδειών, εκτιμάται ότι κατασκευάστηκαν –ανακαινίσυηκαν 265.000 κατοικίες, αποφέροντας κύκλο εργασιών 36,7 δις ευρώ.
Η εξέλιξη του κατασκευαστικού κλάδου με κριτήριο τον κύκλο εργασιών την τριετία 2012-2014, και επί τη βάσει εκτιμήσεων για το 2015 έχουν ως εξής:

Σημαντικότεροι κλαδικοί σύνδεσμοι:
Σύνδεσμος Γερμανικής Βιομηχανίας Κατασκευών (Hauptverband der Deutschen Bauindustrie)
, και Κεντρικός Σύνδεσμος Γερμανικού Κατασκευαστικού Κλάδου (Zentralverband Deutsches Baugewerbe.

Εκθέσεις με ενδιαφέρον
Γερμανικές κλαδικές εκθέσεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: BAU, μεγαλύτερη έκθεση του κλάδου η οποία πραγματοποιείται ανά διετία στο Μόναχο και οι μικρότερης εμβέλειας, DEBAU στο Έσσεν και BAUTEC στο Βερολίνο, όπως επίσης η εξειδικευμένη στον κλάδο των ειδών μπάνιου, υδραυλικών συστημάτων και ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων ISH στη Φρανκφούρτη.

Πρωτοβουλία για ενεργειακά αποδοτικότερη θέρμανση κτηρίων
Στο πλαίσιο των δράσεων περιορισμού των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και με γνώμονα τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, την 1η Μαϊου 2014, τέθηκε σε ισχύ από τη Γερμανική Κυβέρνηση το νέο νομικό πλαίσιο ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, επί τη βάσει του οποίου προβλέπονται ρυθμίσεις για αποτελεσματικότερη ενεργειακή απόδοση τόσο στα υφιστάμενα κτίρια μέσω αναγκαίων μετατροπών- αποκαταστάσεων, όσο και στις νέες κατασκευές, για τις οποίες, από 1/1/2016 ισχύουν πολύ αυστηρότερες προδιαγραφές, ενώ ήδη από το 2015 οι αναποτελεσματικά λειτουργούντες άνω της 30ετίας λέβητες, επιβαλλόταν να αντικατασταθούν.
Προκειμένου να δοθούν κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας στη θέρμανση και παροχή ζεστού νερού στα ιδιωτικά και δημόσια κτίρια προβλέπονται σημαντικές χρηματοδοτικές διευκολύνσεις, είτε με τη μορφή χορήγησης χαμηλότοκων δανείων, είτε με ελκυστικές επιδοτήσεις, μέσω προγραμμάτων τα οποία υλοποιούν οι φορείς: Η κρατική αναπτυξιακή τράπεζα Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) και η υπηρεσία Βundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (ΒΑFA) του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας.
Oι διευκολύνσεις παρέχονται ώστε να επιτυγχάνεται ενεργειακή τροφοδότηση από ηλιακή ενέργεια- βιομάζα –καύση pellet και αφορά τόσο σε εργασίες ενεργειακής εξυγίανσης – αποκατάστασης, όσο και σε εξαρχής εγκαταστάσεις στα νέα κτίρια. Από το 2006 έως το Μάιο του 2015 έχουν επενδυθεί άνω των 204 δις Ευρώ για την ενεργειακή αποκατάσταση κτιρίων, από τα οποία έχουν επωφεληθεί ιδιώτες, επιχειρήσεις, κοινωφελείς υπηρεσίες, ενώ έχει δημιουργηθεί αξιόλογη ζήτηση σε προϊόντα, πρώτες ύλες, τεχνολογίες κλπ. που συνεισφέρουν σημαντικά στην τόνωση της οικονομίας. Επιπλέον, μέσω αναπροσαρμογής προγράμματος για την ενθάρρυνση ευρύτερης χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως πηγή θέρμανσης- κλιματισμού, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1/4/2015, προβλέπεται διάθεση κονδυλίων ετησίως άνω των 300 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σημεία με ενδιαφέρον
Προς συνεκτίμηση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι:

  • Η ανέγερση νέων κατοικιών έχει σημαντικά μεγαλύτερη δυναμική στα νέα ομοσπονδιακά κρατίδια έναντι των παλαιών.
  • Σημειώνονται σημαντικές ελλείψεις σε εξειδικευμένο εργατικό-επιστημονικό προσωπικό και γίνονται εκκλήσεις προς την Κυβέρνηση για λήψη επιπλέον μέτρων τόνωσης της απασχόλησης.
  • Η ανάκαμψη των κατασκευών το 2014 αφορούσε κυρίως στις πολύ υψηλές επιδόσεις του κλάδου το πρώτο εξάμηνο, όπου κατεγράφη μεγέθυνση 12%, ενώ το β΄εξάμηνο η αύξηση ήταν μόλις 1% και τούτο καταδεικνύει πόσο επισφαλής και επιρρεπής στη διεθνή οικονομική συγκυρία είναι ο κλάδος των κατασκευών.
  • Πάγιο αίτημα του κλάδου είναι να πολλαπλασιασθούν οι εκτελέσεις δημοσίων έργων σε ομοσπονδιακό, και περιφερειακό επίπεδο, διότι τα κρατικά έσοδα μέσω της φορολογίας, μολονότι έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία έτη, δεν διοχετεύονται σε αναλόγου μεγέθους δημόσια έργα.
  • Οι προκλήσεις μέσω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών θα πρέπει να οδηγήσουν σε αποφάσεις ανάληψης επιπλέον έργων στέγασης σε επίπεδο δήμων και κοινοτήτων.