Search
Close this search box.

Τι έγινε με το έργο των 50 συν 10 εκατ. ευρώ τής ΕΥΑΘ  ΑΕ;

Πηγή φωτογραφίας: Annabel CC BY-SA 3.0 (μονάδα βιολογικού καθαρισμού στο Βέλγιο)
Πηγή φωτογραφίας: Annabel CC BY-SA 3.0 (μονάδα βιολογικού καθαρισμού στο Βέλγιο)

Διευκρινίσεις σχετικά με την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την λειτουργία και συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, έδωσε με ανακοίνωσή της η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ),  με αφορμή το μπλοκάρισμα -στις 7 Απριλίου- της σχετικής διαδικασίας από μερίδα εργαζομένων (οι οποίοι παρεμπόδισαν τις υποψήφιες εταιρείες να καταθέσουν προσφορές ).

Ο εν λόγω διαγωνισμός, που είχε λάβει παράταση ενός μηνός (σε ό,τι αφορά την κατάθεση προσφορών), αφορά σε πακέτο έργων, συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ (αν ο μειοδότης τα εκτελέσει εντός πενταετίας) ή 60 εκατ. ευρώ (στην περίπτωση της εξαετίας). Πρόκειται για έργα που θα αναβαθμίσουν σημαντικά τη λειτουργία της ΕΥΑΘ (αφού εγγυώνται ορθότερη λειτουργία και μικρότερο κόστος), τα οποία αφορούν: α)τον βιολογικό καθαρισμό λυμάτων, β)την ξήρανση ιλύος και γ)την ενδεχόμενη παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο.

Με αφορμή αυτές τις εξελίξεις -και ενώ την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές η διαδικασία παραλαβής των προσφορών δεν είχε ακόμη επαναληφθεί, η ΕΥΑΘ διευκρίνισε τα εξής:

  1. Η εγκατάσταση από την πρώτη ημέρα κατασκευής της, λειτουργεί με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, οι δε πάροχοι επιλέγονται με διεθνείς μειοδοτικούς διαγωνισμούς.
  2. Ο υπό εξέλιξη διαγωνισμός προκηρύσσεται μετά από συστηματική μελέτη – αξιοποίηση της εμπειρίας που διαθέτει η ΕΥΑΘ και στοχεύει στην βέλτιστη προστασία του Θερμαϊκού με το μικρότερο κόστος. Γι’ αυτό ακριβώς εντάχθηκαν σε ενιαία σύμβαση δραστηριότητες όπως η λειτουργία του βιολογικού και η ξήρανση – διάθεση της ιλύος μαζί με τη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Σημειωτέον, στην προκήρυξη περιλαμβάνονται επιπλέον τα έργα που καθυστερούν με ευθύνη του κράτους αλλά και της ίδιας της ΕΥΑΘ (χωνευτές, καθαρισμός βιοαερίου), με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρωθεί τα δύο πρώτα χρόνια εκτέλεσης της σύμβασης και το τίμημα να βαίνει κατόπιν μειούμενο.
  3. Ο προηγούμενος διαγωνισμός, είχε ως προϋπόθεση συμμετοχής την εμπειρία 5 ετών σε λειτουργία αντίστοιχων εγκαταστάσεων την τελευταία δεκαετία. Ακριβώς για να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός, η ΕΥΑΘ έθεσε προϋπόθεση στον νέο διαγωνισμό που προκήρυξε εμπειρία 3 ετών.
  4. Η διάρκεια της πενταετούς σύμβασης επιλέχθηκε ως ο ελάχιστος ικανοποιητικός χρόνος και έχει εφαρμοστεί στις περισσότερες συμβάσεις λειτουργίας τόσο από την ΕΥΑΘ, όσο και από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (π.χ. σύμβαση λειτουργίας της Ψυττάλειας). Στον ευρωπαϊκό χώρο οι αντίστοιχες συμβάσεις λειτουργίας αφορούν κατά κανόνα σε περίοδο πενταετίας (Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία) ή και σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα (π.χ. Κύπρος).
  5. Στον διαγωνισμό περιλαμβάνεται κι η υποχρέωση του αναδόχου να πληρώνει το κόστος της ενέργειας (ρεύμα και φυσικό αέριο), το οποίο μέχρι τώρα επιβαρύνει την ΕΥΑΘ. Τα πέντε αυτά τμήματα, βιολογικός, ξήρανση, λάσπη, νέα έργα και ενέργεια συνθέτουν τον διαγωνισμό των 53 εκατ. ευρώ, που εξασφαλίζει την ολοκλήρωση της εγκατάστασης με μειωμένο το ενεργειακό της αποτύπωμα και το κόστος λειτουργίας της.
  6. Υπάρχει πράγματι μεγάλη ανάγκη σε προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, την πρόσληψη του οποίου η διοίκηση της ΕΥΑΘ διεκδίκησε επανειλημμένως. Στις σχετικές συζητήσεις που έγιναν, όπως και στις ομόφωνες αποφάσεις που ελήφθησαν με τη συμμετοχή των εργαζομένων, ποτέ δεν προτάθηκε από κανέναν η πρόσληψη προσωπικού το οποίο θα απασχολούνταν στις εγκαταστάσεις, με τελικό στόχο να τις λειτουργήσει η ίδια η εταιρεία.
  7. Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης σε ανάδοχο δεν πρέπει να σχετίζεται με διαδικασίες παραχώρησης και ιδιωτικοποίησης. Αφορά στην εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών, οι οποίες έχουν περιγραφεί από την ΕΥΑΘ με σαφήνεια. Η εποπτεία και η διαχείριση της λειτουργίας είναι στρατηγικές αποφάσεις και παραμένουν υπό τον έλεγχο της ΕΥΑΘ.

“Όλα τα παραπάνω αποτελούν ταυτόσημη θέση των υπηρεσιών της ΕΥΑΘ, της διοίκησής της και του διοικητικού συμβουλίου, πλην βεβαίως της περίεργης παραφωνίας των εκπροσώπων των εργαζομένων” υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.