Search
Close this search box.

Κομισιόν: “Ετος σταθμός” το 2018 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Ως έτοςσταθμό για την προστασία των δεδομένων στην Ευρώπη χαρακτήρισε το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που με αφορμή τον πρόσφατο (28/1) εορτασμό της σχετικής ευρωπαϊκής ημέρας, επισημαίνει: Δεδομένα βρίσκονται παντού. Όταν χρησιμοποιείτε το έξυπνο κινητό σας, μπορεί να συλλέγονται δεδομένα σχετικά με το πού βρίσκεστε, τις προτιμήσεις σας, τους φίλους σου, την υγεία σας …. Στην Ευρώπη, η προστασία των δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο πρέπει να προστατεύουμε”.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τον Μάιο του 2018 θα γίνουν πραγματικότητα εκσυγχρονισμένοι ενωσιακοί κανόνες για την προστασία των δεδομένων. Οι κανόνες αυτοί απαντούν στις προκλήσεις που ο ψηφιακός κόσμος μας θέτει στο δικαίωμά μας σε προστασία των δεδομένων μας.

Με μόλις λίγες περισσότερες από 100 ημέρες να απομένουν μέχρι την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας, η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει τις εθνικές αρχές προστασίας των δεδομένων, τις εθνικές διοικήσεις και τις επιχειρήσεις να προετοιμαστούν για τη μεγάλη ημέρα. Επιπλέον, η Επιτροπή θα διεξαγάγει εκστρατεία ενημέρωσης για να διασφαλίσει ότι οι Ευρωπαίοι έχουν πλήρη επίγνωση των δικαιωμάτων τους.

Σαφέστερο το “δικαίωμα στη λήθη”

Οι Ευρωπαίοι θα απολαμβάνουν πλέον νέα δικαιώματα. Το δικαίωμα σε σαφή και κατανοητή πληροφόρηση θα εμποδίζει τις εταιρείες να κρύβονται πίσω από δυσνόητα νομικά κείμενα προκειμένου να αποσπάσουν τη συγκατάθεσή μας. Η φορητότητα, το δικαίωμα μεταφοράς των δεδομένων σας από έναν πάροχο υπηρεσιών σε άλλον, αποτελεί ένα ακόμη νέο δικαίωμα, το οποίο θα σας παρέχει τη δυνατότητα εύκολης αλλαγής παρόχου υπηρεσιών. Υφιστάμενα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στη λήθη, γίνονται σαφέστερα.

 

Τι θα υποχρεούνται να κάνουν οι εταιρείες σε περίπτωση έκθεσης προσωπικών στοιχείων λόγω κυβερνοεπίθεσης

Επιπλέον, η βελτίωση των κανόνων για την προστασία των δεδομένων συνεπάγεται, επίσης, περισσότερη ασφάλεια στο διαδίκτυο. Οι μισοί Ευρωπαίοι χρήστες του διαδικτύου ανησυχούν για τον κίνδυνο κατάχρησης των προσωπικών τους πληροφοριών. Πλέον, αν προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή εταιρείας εκτεθούν λόγω κυβερνοεπίθεσης, η εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τις αρχές και τους χρήστες της εντός 72 ωρών.

Περαιτέρω, μία ακόμη σημαντική καινοτομία των νέων κανόνων είναι ότι εξασφαλίζουν πως όποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβαίνουν σύνορα, η προστασία τους τα συνοδεύει. Αν μια εταιρεία συλλέγει δεδομένα στην Ευρώπη, θα υποχρεούται να τηρεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ακόμη και αν αναλύει τα δεδομένα εκτός Ευρώπης. Το στοιχείο αυτό είναι κρίσιμο σε έναν παγκοσμιοποιημένο και διασυνδεδεμένο πλανήτη.

“Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπερήφανη διότι πρωτοπορεί και θέτει υψηλά πρότυπα προστασίας των δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαστε αποφασισμένοι να προωθήσουμε τις αξίες μας για προστασία των δεδομένων διεθνώς. Οι οικονομίες μας εξαρτώνται σε υψηλό βαθμό από τις διεθνείς ροές δεδομένων. Το 2016 δρομολογήσαμε την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ, προκειμένου να διευκολύνουμε τις ανταλλαγές δεδομένων με τις ΗΠΑ. Επί του παρόντος, βρισκόμαστε σε διάλογο με την Ιαπωνία με στόχο να ολοκληρώσουμε τις τυπικές διαδικασίες που θα καταστήσουν δυνατή την ελεύθερη ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας. Οι ανταλλαγές αυτές βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία με τα πρότυπά μας προστασίας των δεδομένων και, ταυτόχρονα, διευκολύνουν το εμπόριο. Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι η ασφάλεια, το εμπόριο και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα συμπορεύονται με τον εκσυγχρονισμό και την καινοτομία, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο” υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

 

Ιστορικό

Στις 28 Ιανουαρίου κάθε έτους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιορτάζει την ευρωπαϊκή ημέρα προστασίας των δεδομένων.

Η μεταρρύθμιση των κανόνων για την προστασία των δεδομένων συμφωνήθηκε τον Απρίλιο του 2016 (δήλωση). Οι νέοι ενωσιακοί κανόνες για την προστασία των δεδομένων θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 25η Μαΐου 2018 (βλ. δελτίο Τύπου).

Τον Ιανουάριο του 2017 η Επιτροπή πρότεινε την εναρμόνιση των κανόνων για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) με τα νέα, παγκόσμιας εμβέλειας πρότυπα του ενωσιακού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Τον Σεπτέμβριο του 2017 η Επιτροπή πρότεινε ένα νέο σύνολο κανόνων που θα διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ. Σε συνδυασμό με τις ήδη ισχύουσες διατάξεις για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα νέα μέτρα θα διευκολύνουν την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ένωση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών. Αμφότερες οι εν λόγω προτάσεις περιμένουν την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για την έναρξη της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων στις 25 Μαΐου, η Επιτροπή δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους λοιπούς ενδιαφερόμενους οργανισμούς και τις εθνικές δημόσιες διοικήσεις να συμμορφωθούν προς τους νέους κανόνες για την προστασία των δεδομένων και να αντλήσουν οφέλη απ’ αυτούς. Πέραν των κατευθυντήριων γραμμών, η Επιτροπή δημιούργησε, επίσης, έναν νέο δικτυακό τόπο, διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, ο οποίος περιέχει συχνές ερωτήσεις και τις απαντήσεις τους, πρακτικά παραδείγματα και διαδικτυακούς συνδέσμους προς συναφές υλικό, με στόχο να προσφέρει ακόμη σαφέστερη και πρακτικότερη καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή των νέων κανόνων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο europa.eu/dataprotection.