Search
Close this search box.

Σεισμός Λέσβου Mw 6.3 της 12/06/2017 – Προκαταρκτική Έκθεση

 

Η αναφορά στη χρήση του περιεχομένου αυτής της έκθεσης είναι η εξής:

ΙΤΣΑΚ (2017): Σεισμός Λέσβου Μw 6.3 της 12/06/2017 –Προκαταρκτική Έκθεση. Μονάδα Έρευνας ΙΤΣΑΚ, Θεσσαλονίκη, σελ. 10.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Των Σημαντικότερων Καταγραφών του Δικτύου Επιταχυνσιογράφων

της μονάδας  ΙΤΣΑΚ του ΟΑΣΠ

από τον Σεισμό 6.3 της 12/06/2017 ΝΑ-Α της Λέσβου

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Την 12η Ιουνίου 2016 και ώρα Ελλάδας 15:28 σημειώθηκε στη περιοχή του ΒΑ Αιγαίου ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους Μ=6.3. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εθνικού Σεισμογραφικού Δικτύου επρόκειτο για επιφανειακό (h~10 km) σεισμό με το επίκεντρο του να εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο κοντά στις ανατολικές-νοτιοανατολικές ακτές της Λέσβου. Oι γεωγραφικές συντεταγμένες του επικέντρου όπως δίνονται από της ιστοσελίδα του Σεισμολογικού Σταθμού του ΑΠΘ (http://geophysics.geo.auth.gr/the_seisnet/ATLAS/web/20170612_122838/) είναι 38.8490Β 26.306 0A.

H χωρική κατανομή των αποτελεσμάτων της σεισμικής κίνησης (ποιοτική εκτίμηση) φαίνεται στους χάρτες των σχημάτων (1α & 1b). Οι χάρτες αυτοί βασίστηκαν στην απόκριση των κατοίκων της ευρύτερης εστιακής περιοχής. Το άστρο στον χάρτη αυτό παριστάνει τη θέση του επικέντρου. Το χρώμα και το μέγεθος των κύκλων αντιστοιχούν στη τιμή της μακροσεισμικής έντασης σύμφωνα με το υπόμνημα. Η υψηλότερη Μακροσεισμική Ένταση εκτιμήθηκε για τη περιοχή των νοτιοανατολικών ακτών της Λέσβου. Ο σεισμός έγινε επίσης έντονα αισθητός στις περιοχές Çanakkale  (Ι=VΙΙ), Σμύρνης και Κωνσταντινούπολης στη Τουρκία με ένταση (Ι=VΙ). Η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι την Αθήνα, Βουκουρέστι, Κύπρο. Βλάβες παρατηρήθηκαν τόσο στη ΝΑ Λέσβο όσο και στις απέναντι περιοχές της Τουρκίας.

Σημαντικές πληροφορίες για τη διαδικασία γένεσης ενός σεισμού μπορούν να προέλθουν από τον υπολογισμό του μηχανισμού γένεσης. Οι λύσεις του μηχανισμού γένεσης του σεισμού της 12ης Ιουνίου δείχνουν ότι ο σεισμός σχετίζεται με ένα κανονικό ρήγμα διεύθυνσης ΒΔ-ΝΑ. Στο παρακάτω σχήμα δίνονται οι μηχανισμοί όπως καθορίστηκαν από διάφορα διεθνή και ελληνικά σεισμολογικά δίκτυα (Σχ. 2).

Οι παράμετροι  του μηχανισμού γένεσης ο οποίος καθορίστηκε από το Εργαστήριο Γεωφυσικής του ΑΠΘ είναι:

Οι λύσεις του μηχανισμού γένεσης είναι σε συμφωνία με τον καθορισμό των ρηγμάτων στη Λέσβο (Zouros et al., 2014). Στο χάρτη του Σχ. 3 φαίνεται μία ζώνη διάρρηξης στη ευρύτερη θέση της πλειόσειστης περιοχής η οποία συμπίπτει με τις λύσεις του μηχανισμού γένεσης.

Στο χάρτη του σχήματος (4α) δίνεται η χωρική κατανομή των σεισμών από τις αναλύσεις του Σεισμολογικού Σταθμού του ΑΠΘ (Τέζα και Σκορδύλης 2017: http://geophysics.geo.auth.gr/ss/AKOLOYTHIES/13/info.html). Παρατηρήστε τη συμφωνία της χωρικής κατανο-μής με τη ρηξιγενή ζώνη του χάρτη του σχήματος 3. Στο σχήμα (4b) δίνεται η χωροθέτηση των επικέντρων του κύριου σεισμού (άστρο) Κι των μετασεισμών (κύκλοι) καθώς και οι μηχανισμοί γένεσης από το ΓΙ του ΕΑΑ (bbnet.gei.noa.gr). Τα επίκεντρα ορίζουν μία ζώνη η οποία έχει διεύθυνση ίδια με το επίπεδο του ρήγματος όπως φαίνεται από τους μηχανισμούς γένεσης.

 

H κατανομή των επικέντρων συμφωνεί με τα χαρακτηριστικά του ρήγματος Πολύχνητου – Πλωμαρίου  (Chatzipetros et al., 2013),το οποίο είναι ένα ρήγμα μήκους 13.5 km διεύθυνσης ΒΔ-ΝΑ. Τα δύο τμήματα του σχηματίζουν ένα σχεδόν συνεχές ίχνος ρήγματος το οποίο βυθίζεται ΝΔ και σχετίζεται από ακτογραμμές διεύθυνσης Α-Δ.

Η ιστορία της Λέσβου περιλαμβάνει πληροφορίες από ιστορικούς σεισμούς οι οποίοι είχαν προκαλέσει σημαντικές ζημιές. Ο σημαντικότερος με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις  ήταν ο σεισμός του Μαρτίου 1867 με μέγεθος Μ7.0 (Παπαζάχος και Παπαζάχου, 2003).

 

2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Η Μονάδα Έρευνας ΙΤΣΑΚ του ΟΑΣΠ έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση στον Ελληνικό χώρο ενός πυκνού δικτύου επιταχυνσιογράφων συνεχούς λειτουργίας. Οι επιταχυνσιογράφοι είναι τύπου CMG-5TDE της Guralp Systems Ltd, οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με επιταχυνσιόμετρα  ευρέως  φάσματος,  καταγραφείς  ανάλυσης 24  bits,  σύστημα  απόλυτου χρόνου (GPS) και μεταβιβάζουν τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στις εγκαταστάσεις του ΙΤΣΑΚ στη Θεσσαλονίκη. Στη πλειόσειστη περιοχή του σεισμού της 12ης Ιουνίου δεν υπήρχε εγκατεστημένος επιταχυνσιογράφος. Η πλησιέστερη θέση εγκατάστασης είναι στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και συγκεκριμένα σε χώρο του Τμήματος Γεωγραφίας.

Στο γράφημα του σχήματος (5) δίνονται γραφικά τα αποτελέσματα από την ανάλυση του επιταχυνσιογράμματος από το σεισμό της 12ης Ιουνίου στη Μυτιλήνη (Τμήμα Γεωγραφίας) ενώ αναλυτικά τα αποτελέσματα δίνονται παρακάτω:

Για την πληρέστερη ενημέρωση δίνονται παρακάτω οι τιμές από καταγραφές επιταχυνσιογράφων σε γειτονικές θέσεις στην απέναντι ακτή της Τουρκίας.

 

Από τη μελέτη του φάσματος απόκρισης για τη πόλη της Μυτιλήνης, αλλά και για το υπόλοιπο νησί, πλην του Νοτιοανατολικού τμήματος της περιοχής Βρίσας-Πλωμαρίου φαίνεται ότι η σεισμική φόρτιση που επιβάρυνε τα κτίρια των οικισμών καλύπτεται πλήρως από τους σεισμικούς συντελεστές του Κανονισμού του 1985, του 1992 και φυσικά του φάσματος σχεδιασμού του ΕΑΚ 2000-2003. Το νησί της Λέσβου ανήκει στην κατηγορία ΙΙ του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού του 2003 που έχει τιμή ζώνης αg=0.24g (επιτάχυνση της βαρύτητας). Ο Ευρωκώδικας 8 που σήμερα ισχύει και στην Ελλάδα περιλαμβάνει τις σεισμικές ζώνες του Ελληνικού Κανονισμού του 2003. Έτσι όλα τα κτίρια Ο.Σ από το 1959 και μετά δεν εμφάνισαν βλάβες στο νησί πλην του οικισμού της Βρίσας.και λιγότερο του Πλωμαρίου.

Οι μέγιστες τιμές από την ΑΥΤΟΜΑΤΗ επεξεργασία των καταγραφών του δικτύου επιταχυνσιογράφων χρησιμοποιούνται για τη κατασκευή χαρτών αισθητότητας των ισχυρών σεισμών στον Ελληνικό χώρο.

Η διαδικασία εκπόνησης των χαρτών αισθητότητας είναι εξ ολοκλήρου αυτόματη και ενεργοποιείται με την λήψη Alert Μηνύματος  από το Σεισμολογικό Σταθμό του ΑΠΘ. Με τη λήψη του μηνύματος γίνεται αυτόματη επεξεργασία συνεχούς ροής δεδομένων και αποκοπή καταγραφών επιτάχυνσης του σεισμού από το δίκτυο της Μονάδας ΙΤΣΑΚ. Στη συνέχεια γίνεται ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ υπολογισμός των παραμέτρων της σεισμικής κίνησης (μέγιστη εδαφικής επιτάχυνση, ταχύτητα και φασματικές τιμές) στις θέσεις των σταθμών. Τέλος εκπονούνται οι χάρτες αισθητότητας με χρήση τόσο των καταγεγραμμένων τιμών όσο και σχέσεων πρόβλεψης της σεισμικής κίνησης για τον Ελλαδικό χώρο (GMPEs). Η αυτόματη αυτή διαδικασία ολοκληρώνεται λίγα λεπτά (real-time) μετά την γένεση του σεισμού με τη δημοσίευση των χαρτών στο διαδίκτυο (Κωνσταντινίδου και συν. 2016).

Στο σχήμα 6 δίνεται χάρτης χωρικής κατανομής των εδαφικών επιταχύνσεων για το σεισμό της Λέσβου της 12ης Ιουνίου 2017, με συνδυασμό των δεδομένων του δικτύου επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ και θεωρητική εκτίμηση. Τα κίτρινα τρίγωνα απεικονίζουν τη θέση των εν λειτουργία επιταχυνσιογράφων.

Προκειμένου να δοθεί μία καλύτερη εικόνα της χωρικής κατανομής της εδαφικής επιτάχυνσης στη πλειόσειστη περιοχή εκπονήθηκε ο χάρτης του σχήματος 7, ο οποίος αποτελεί μία μεγέθυνση του χάρτη του σχήματος 6 στη Λέσβο.  Από το χάρτη φαίνεται ότι για τη περιοχή του νοτίου τμήματος της τ. επαρχίας Πλωμαρίου οι τιμές για την ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ επιτάχυνση είναι της τάξης του 16-20%g, υποθέτοντας σημειακή πηγή και ισότροπη ακτινοβολία.

 

 

Η προηγούμενη διαδικασία για την εκτίμηση της επιτάχυνσης στην επικεντρική περιοχή βασίζεται σε παραδοχές όπως η σημειακή πηγή, ή η ομοιόμορφη ακτινοβολία στην εστία. Αυτές όμως δεν είναι απολύτως σωστές. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να γίνει και μία δεύτερη ανεξάρτητη εκτίμηση των επιταχύνσεων στη περιοχή τη ΝΑ Λέσβου (τ. Επαρχίας Πλωμαρίου) εφαρμόστηκε διαδικασία για τον καθορισμό της ζώνης διάρρηξης και του σχετικού πεδίου τιμών, η οποία προτάθηκε από τον Παπαζάχο (1992). Στους υπολογισμούς και προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ανισότροπη ακτινοβολία έγινε χρήση των παραμέτρων του μηχανισμού γένεσης και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο χάρτη του σχήματος 8.

 

Από τον χάρτη αυτό φαίνεται ότι η εκτίμηση για την τιμή της εδαφικής επιτάχυνσης ήταν της τάξης των 200 cm/sec2 για εδαφικές συνθήκες “ΒΡΑΧΟΥ”.

 

3. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο σεισμός μεγέθους Μw6.3 ο οποίος έγινε την 12η Ιουνίου στη θαλάσσια περιοχή των ακτών στη ΝΝΑ Λέσβο προκλήθηκε από ένα κανονικό ρήγμα μήκους 13.5 km διεύθυνσης ΒΔ-ΝΑ (Chatzipetros et al., 2013).

Η καταγεγραμμένη μέγιστη επιτάχυνση από το δίκτυο επιταχυνσιογράφων της Μονάδας Έρευνας ΙΤΣΑΚ του ΟΑΣΠ ήταν στη Μυτιλήνη και η τιμή της ήταν 69 cm/sec2. Αυτό σημαίνει η σεισμική φόρτιση των κτηρίων των οικισμών για τον σεισμό αυτό καλύπτονταν πλήρως από τους σεισμικούς συντελεστές του Κανονισμού του 1985, του 1992 και φυσικά του φάσματος σχεδιασμού του ΕΑΚ 2000-2003. Το νησί της Λέσβου ανήκει στην κατηγορία ΙΙ του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού του 2003 που έχει τιμή ζώνης αg=0.24g (επιτάχυνση της βαρύτητας). Έτσι όλα τα κτίρια Ο.Σ από το 1959 και μετά δεν εμφάνισαν βλάβες στο νησί πλην του οικισμού της Βρίσας και λιγότερο του Πλωμαρίου. Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις για τη τιμή της μέγιστης οριζόντιας εδαφικής επιτάχυνσης στη περιοχή των οικισμών του Πλωμαρίου και Βρίσας δείχνουν ότι η τιμή αυτή ήταν της τάξης του 0.20g. Ωστόσο δεδομένου ότι όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα σεισμολογικά στοιχεία η περιοχή των δύο αυτών οικισμών βρίσκεται στο εγγύς πεδίο του σεισμικού ρήγματος και της διάρρηξης και χρειάζεται παραπέρα διερεύνηση της επίδρασης πρόσθετων παραγόντων που ενδεχομένως να επιβάρυναν τις σεισμικές δράσεις στο τμήμα αυτό του νησιού (όπως μεταξύ άλλων τοπικές γεωλογικές συνθήκες, κατευθυντικότητα της διάρρηξης κλπ).

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Το δίκτυο του ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ εγκαταστάθηκε και παρακολουθείται σε στενή συνεργασία της τ. Διεύθυνσης Τεχνικής Σεισμολογίας και του Εργαστηρίου του ΙΤΣΑΚ. Η κα. Κωνσταντινίδου Κυριακή, MSc Πληροφορικός και ο Πολιτικός μηχανικός Στρ. Ζαχαρόπουλος έχουν την ευθύνη για την εύρυθμη 24ωρη λειτουργία του δικτύου Η/Υ του ΙΤΣΑΚ και την επαφή με το δίκτυο SYZEFXIS για τη μεταφορά δεδομένων.

Ο Επιταχυνσιογράφος στο Τμήμα Γεωγραφίας εγκαταστάθηκε με τη βοήθεια του καθ. Ν. Ζούρου.

Το επιταχυνσιόγραμμα στη Μυτιλήνη είναι διαθέσιμο έσω της ιστοσελίδας του ΙΤΣΑΚ (www.itsak.gr)

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Chatzipetros, A. Kiratzi, A. Sboras, S. Zouros N., Pavlides S. 2013. Active faulting in the north-eastern Aegean Sea Islands. Tectonophysics 597–598, 106–122.

Κωνσταντινίδου, Κ., Ν. Θεοδουλίδης, Β. Μάργαρης, Χρ. Παπαϊωάννου και Α. Σαββαΐδης (2016): Δεδομένα & Υπηρεσίες για Εκτίμηση Σεισμικών Δράσεων Σχεδιασμού και Βλαβών σε Πραγματικό Χρόνο στον Ελληνικό Χώρο, Πρακτ. Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα», Θεσσαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016.

Παπαζάχος, Β.Κ. και Κ.Β. Παπαζάχου (2003): Σεισμοί της Ελλάδας Γ Έκδοση, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη σελ. 286.

Papazachos, B.C. and C.B. Papazachou (1997): The earthquakes of Greece. Ziti Publ. Thessaloniki, Greece, 304 pp.

Παπαζάχος, Β. Κ., Δ. Μ., Μουντράκης, Κ.Β. παπαζάχος, Μ. Δ. τρανός, Γ. Φ, καρακαϊσης, και Α. Σ. Σαββαϊδης (2001): Τα ρήγματα που προκάλεσαν τους γνωστούς ισχυρούς σεισμούς στην Ελλάδα και τη γύρω περιοχή από τον 5ο αιώνα π.Χ. μέχρι σήμερα. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, Θεσσαλονίκη, 28-30 Νοεμβρίου 2001, Α, 17-26.

Papazachos, C.B. (1992): Anisotropic radiation modelling of macroseismic intensities for estimation of the attenuation structure of the upper crust in Greece. Pure Apll. Geophys., 138, 445-469.

Τέζα Ε. και Μ. Σκορδύλης (2017): Σεισμός Ν. της Λέσβου (Μw=6.3, 12/06/2017), Έκθεση: Εξέλιξη Σεισμικής Ακολουθίας Ν. της Λέσβου (12/06/2017, Μ=6.1). http://geophysics.geo.auth.gr/ ss/AKOLOYTHIES/13/info.html, σελ.7.

Zouros N., Sp. Pavlides, N. Soulakellis, A. Chatzipetros, K. Vasileiadou, I. Valiakos, and K. Mpentana (2011): Geoheritage, 3, 317–327.

 

Θεσσαλονίκη

Ιούνιος 2017

 

 

Τα αποτελέσματα της παρουσίασης αυτής είναι προκαταρκτικά και είναι πιθανόν να τροποποιηθούν μελλοντικά εφ όσον γίνουν λεπτομερέστερες αναλύσεις και προστεθούν νέα δεδομένα από όργανα τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα μέσω INTERNET με τις εγκαταστάσεις του ΙΤΣΑΚ.