Search
Close this search box.

“Σκεφτόμαστε διαφορετικά, Πράττουμε επιχειρηματικά”: Ο προγραμματισμός της ΜΕ Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας για το 20117-2019

Πηγή εικόνας: CC BY-SA 3.0 Nick Youngson

Με το σύνθημα «Σκεφτόμαστε διαφορετικά-Πράττουμε Επιχειρηματικά» το ΤΕΕ/ΤΚΜ «επενδύει» στον τομέα του επιχειρείν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την επόμενη διετία 2017-2019.

Στην κατεύθυνση αυτή, για δεύτερη συνεχή περίοδο (2014-2016 η πρώτη), συγκροτήθηκε η Μόνιμη Επιτροπή (ΜΕ) Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας, που έχει ως κεντρικό στόχο την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος στα μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ ειδικότερα των νέων μηχανικών, προκειμένου να ξεφύγουν από τα στεγανά του επαγγέλματος ανοίγοντας νέους διεξόδους στη δραστηριότητά τους και στον τρόπο που αντιλαμβάνονται την αξιοποίηση των γνώσεων τους.

Η σύνδεση εκπαίδευσης μηχανικών-επιχειρηματικότητας με τη συνεργασία και αρωγή του ΤΕΕ/ΤΚΜ, η ενημέρωση για χρηματοδοτικά προγράμματα ενίσχυσης των μηχανικών, η συνεργασία με φορείς της Κεντρικής Μακεδονίας, η προβολή επιτυχημένων επιχειρήσεων που διοικούνται από μηχανικούς στο χώρο της παραγωγής και των υπηρεσιών, η διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης για σύγχρονα θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τις εξελίξεις και τις δεξιότητες που καλείται να διαθέτει ο μηχανικός στη σημερινή εποχή και η προβολή θέσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα θέματα τις επιχειρηματικότητας αποτελούν τις βασικούς άξονες του προγραμματισμού της Μ.Ε. ο οποίος παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ την Τρίτη 25/7/2016.

Επισημαίνεται ότι στην Μ.Ε. συμμετέχουν μηχανικοί που διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία στο χώρο του επιχειρείν καθώς δραστηριοποιούνται είτε ως επιχειρηματίες, σύμβουλοι επιχειρήσεων, είτε συμμετέχουν σε θέσεις ευθύνης σε φορείς διαχείρισης προγραμμάτων, επιχειρήσεις, ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, κ.λ.π. φορείς. (Δείτε τα μέλη της Επιτροπής, ΕΔΩ).

Ήδη στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της η ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ απεδέχθη εισήγηση της ΜΕ και αποφάσισε την αποστολή επιστολής για τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στην υλοποίηση των τεσσάρων δράσεων του ΕΠΑνΕΚ (Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Νεοφυής Επιχειρηματικότητα, Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ, Αναβάθμιση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων) στα οποία έχουν εγκριθεί είτε έχουν υποβάλλει προτάσεις πολλά μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με αποτέλεσμα να μην έχει ξεκινήσει η εκταμίευση των σχετικών κονδυλίων. Επίσης γίνεται λόγος για την καθυστέρηση στην προκήρυξη του προγράμματος ”ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ” και στην έναρξη αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου.

Το πλήρες κείμενο του προγραμματισμού ακολουθεί:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017-2019
ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ –  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ TEE/TKM

 

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης περιγράφονται οι βασικοί άξονες καθώς και ενδεικτικές ενέργειες που προτείνονται να υλοποιηθούν από τη Μ.Ε. στο διάστημα 2017-2019 με την αρωγή και υποστήριξη του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω δράσεις θα επικαιροποιούνται/εμπλουτίζονται συνεχώς με βάση την τρέχουσα επικαιρότητα και τη λειτουργία της Μ.Ε.

 

1. Στόχοι  Μόνιμης Επιτροπής (ΜΕ)- Πλαίσιο Δράσης

Κεντρικός στόχος δράσης της Μόνιμης Επιτροπής (ΜΕ) Ανταγωνιστικότητας-Καινοτομίας – Επιχειρηματικότητας στην περίοδο 2017-2019, αποτελεί η ανάπτυξη, αποτελεσματική υποστήριξη και προβολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Μηχανικών της Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και των γενικότερων ζητημάτων στους τομείς του «επιχειρείν» και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο διεύρυνσης των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής προοπτικής των Μηχανικών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, καθώς και της διαμόρφωσης μίας νέας κουλτούρας που βασίζεται στη λογική «σκέψου διαφορετικά-πράξε επιχειρηματικά» στηρίζοντας έμπρακτα και αποτελεσματικά την πολιτική της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ στο συγκεκριμένο τομέα.

Με τη δράση της η ΜΕ θα συμβάλλει στην προσπάθεια  επαναδιαμόρφωσης και επίτευξης ενός περιβάλλοντος ελκυστικού ως προς την δημιουργία, την επιχειρηματικότητα, και την καινοτομία στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας με απώτερο στόχο την ανάσχεση της επιδημίας του ‘brain drain’ (φυγή ανθρώπινου δυναμικού υψηλών δεξιοτήτων ή γνώσεων) το οποίο μαστίζει τον κλάδο των μηχανικών.

Παράλληλα μέσω της ΜΕ οι επιχειρήσεις-επιχειρηματίες μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ αλλά και γενικότερα, θα βρουν έναν άοκνο συνεργάτη στην προσπάθεια αντιμετώπισης των υφιστάμενων γραφειοκρατικών εμποδίων, αντικινήτρων, αγκυλώσεων που θέτουν ισχυρά αναχώματα στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και στην προσπάθεια για υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών, καινοτόμων προσεγγίσεων, και τεχνολογιών αιχμής.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι δράσεις και ενέργειες της Μ.Ε. στην προγραμματιζόμενη περίοδο 2017-2019 είναι άρρηκτα συνυφασμένες και συσχετιζόμενες με τα γενικότερα ζητήματα επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης στηριζόμενες κυρίως :

 • Στη σύνδεση παιδείας/εκπαίδευσης των υποψηφίων μηχανικών -επιχειρηματικότητας για τον εμπλουτισμό των γνώσεων των μηχανικών σε θέματα management, χρηματοοικονομικής ανάλυσης και επιχειρηματικής προοπτικής μέσα και από διαδικασίες κατάρτισης και επιμόρφωσης.
 • Στη διερεύνηση της στάσης των νέων μηχανικών για την ενασχόληση τους στο επιχειρείν
 • Στην ενημέρωση των μηχανικών για τα χρηματοδοτικά και χρηματοοικονομικά εργαλεία μέσω της αξιοποίησης προγραμμάτων και δράσεων από την ΕΕ και το ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • Στην ανάδειξη καλών πρακτικών επιχειρήσεων που διοικούνται από Μηχανικούς.
 • Στην διερεύνηση των δεξιοτήτων που κατέχουν σήμερα οι Μηχανικοί που ήδη δραστηριοποιούνται στο επιχειρείν ως εργαζόμενοι ή εργοδότες, ή επίσης θα πρέπει να διαθέτουν γα να δραστηριοποιηθούν στο επιχειρείν υπό το πρίσμα των νέων εξελίξεων στους τομείς της επιχειρηματικής καινοτομίας, της έρευνας και της τεχνολογίας και με στόχο τη διαρκή (αυτό)βελτίωση, εξωστρέφεια, επιμονή στην δημιουργικότητα και την επινοητικότητα, και διεθνή ανταγωνιστικότητά τους
 • Στην ενεργή παρέμβαση με θέσεις και προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε όλα τα κρίσιμα θεσμικά ζητήματα (νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο) που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας (πλαίσιο για επενδύσεις, προγράμματα χρηματοδότησης, άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, αδειοδότηση, κίνητρα για εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, κ.λ.π.) μέσω της υποστήριξης της Μ.Ε.
 • Στην ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ/ΤΚΜ για θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος που συνδέονται άμεσα με τις επαγγελματικές προοπτικές τους μέσα από εκδηλώσεις, αρθογραφία, αξιοποίηση της ιστοσελίδας και τους new letter του ΤΕΕ/ΤΚΜ, κ.λ.π. μέσα επικοινωνίας.
 • Στη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων σε θέματα ανταγωνιστικότητας , καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και στη διατύπωση συμπερασμάτων σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο επάγγελμα του μηχανικού.
 • Στη συνεργασία και δικτύωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ με φορείς της επιχειρηματικής κοινότητας της Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάληψη κοινών δράσεων, την προώθηση των θέσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ, τη συμμετοχή σε δομές/δημιουργία δομών στήριξης της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας επ’ ωφελεία των μηχανικών.

Λόγω του αντικειμένου της η Επιτροπή έχει οριζόντιο χαρακτήρα και κατά συνέπεια θα υπάρξει συνεργασία με άλλες Μ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη διατύπωση και προβολή θέσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ (π.χ.  Μ.Ε. Επαγγελματικών Θεμάτων, Μ.Ε. Χωροταξίας)

 

2. Πεδία και Άξονες Δράσεις/Ενέργεις προς υλοποίηση

2.1. Παιδεία/Εκπαίδευση-Επιχειρηματικότητα-Νέοι Μηχανικοί

 • Συνεργασία ΤΕΕ/ΤΚΜ με το ΑΠΘ/Πολυτεχνική Σχολή μέσω υπογραφής σχετικού μνημονίου συνεργασίας.

Ενδεικτικές Δράσεις:

 • Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής επιχειρηματικής δραστηριότητας Μηχανικών καθώς και ανάδειξης ερευνητικών αποτελεσμάτων που έχουν επιχειρηματικές εφαρμογές.
 • Θέσπιση διαγωνισμού επιχειρηματικών ιδεών – Σύνδεση με σχετικά σεμινάρια mentroring και coaching ει δυνατόν από ανθρώπους των επιχειρήσεων και την προθερμοκοιτίδα ΤΕΕ/ΤΚΜ (ομάδα εργασίας για την υποβολή αναλυτικής πρότασης)
 • Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης στο ζήτημα εκπαίδευσης των φοιτητών των Πολυτεχνικών Σχολών σε θέματα επιχειρηματικότητας-καινοτομίας. Βέλτιστες πρακτικές. Υποβολή προτάσεων στην κατεύθυνση διδασκαλίας σχετικών μαθημάτων. Διερεύνηση πλαισίου δημιουργίας μητρώου από μηχανικούς που μπορούν εθελοντικά να στηρίξουν σεμινάρια σε θέματα management- επιχειρηματικότητας-καινοτομίας-ανάπτυξης με τη βοήθεια βέλτιστων πρακτικών επιχειρήσεων που διοικούνται από μηχανικούς.
 • Δημιουργία ερωτηματολογίου που θα διανέμεται στους νέους μηχανικούς που δίνουν για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για να διερευνηθεί η στάση και οι τυχόν προτάσεις τους σχετικά με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά και τις προτάσεις τους για πρωτοβουλίες και δράσεις που θέλουν να αναλάβει το ΤΕΕ/ΤΚΜ στην κατεύθυνση αυτή.
 • Υλοποίηση σεμιναρίων τα τακτική βάση και στο πλαίσιο αναβάθμισης των σεμιναρίων για νέους μηχανικούς κατά τη διάρκεια της άσκησης επαγγέλματος με θέματα όπως π.χ. : χρηματοδοτικά εργαλεία, επιχειρηματική δραστηριότητα (ίδρυση επιχείρησης, νομικές μορφές, βασικά ζητήματα Marketing, χρηματοδότηση, συμβουλές επιτυχίας για μία επιχείρηση, φορολογικά-ασφαλιστικά ζητήματα, πατέντες κ.λ.π.) και εκπόνηση business plan.
 • Στήριξη και αναβάθμιση λειτουργίας υφιστάμενης προθερμοκοιτίδας/Συμμετοχή στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΚΜ
 • Δημιουργία εγχειριδίου ενημέρωσης μηχανικού για θέματα επιχειρηματικότητας (σχετική μνεία και πεδίο 2.2.2.).

2.2. Στήριξη επιχειρηματικής δραστηριότητας Μηχανικών.

2.2.1. Προγράμματα Χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΕ, Εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία, κ.λ.π.)

 • Ενημέρωση μηχανικών για χρηματοδοτικά εργαλεία υποστήριξης υφιστάμενης και νέας δραστηριότητας.
 • Συνεργασία με φορείς επιχειρηματικότητας της Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Επεξεργασία θεμάτων και διαμόρφωση προτάσεων ΤΕΕ/ΤΚΜ -Ενεργή συμμετοχή σε δημόσιες διαβουλεύσεις-Παρακολούθηση αξιολόγηση πορείας προγραμμάτων-Συναντήσεις με αρμόδιους φορείς και αρχές.

Ενδεικτικές Δράσεις:

 • Διοργάνωση εκδηλώσεων προγραμμάτων ΕΣΠΑ με έμφαση σε «δημοφιλή» προγράμματα άμεσης χρηματοδότησης σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο (π.χ. στο διάστημα Σεπτεμβρίου –Δεκεμβρίου για το Β’ κύκλο του προγράμματος ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων όπως αντίστοιχα έγινε στο διάρκεια προκήρυξης του Α’ κύκλου) σε συνεργασία με τους φορείς διαχείρισης ή και με στελέχη της Επιτροπής που διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και την απαιτούμενη γνώση.
 • Υλοποίηση εκδηλώσεων ει δυνατό με φορείς διαχείρισης των προγραμμάτων για τους μηχανικούς που εντάχθηκαν σε ένα πρόγραμμα με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την επίλυση προβλημάτων για τη μέγιστη δυνατή επιτυχή υλοποίηση του έργου τους.
 • Έκδοση ενημερωτικού σημειώματος για κάθε προκήρυξη που αφορά σε άμεσή ή έμμεση χρηματοδότηση. Ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ, προβολή του μέσω του news letter
 • Δημιουργία πλατφόρμας υποβολής ερωτήσεων -απαντήσεων σε θέματα συμμετοχής σε προγράμματος σε συνεργασία με τους φορείς διαχείρισης/στελέχη της Μ.Ε.
 • Διατύπωση γνώμης σχετικά με το περιεχόμενο των προκηρύξεων. Αποστολή τους στις αρμόδιες αρχές και προβολή τους στα ΜΜΕ, Μέσα επικοινωνίας ΤΕΕ/ΤΚΜ, κ.λ.π. Η αξιολόγηση μέχρι σήμερα των δράσεων της Νεοφυούς επιχειρηματικότητας, της αναβάθμισης των ΜμΕ και της ενίσχυσης πτυχιούχων με την παράθεση προτάσεων ώς προς τη συμμετοχή των μηχανικών ενόψει της προκήρυξης ή και υλοποίησης του Β’ κύκλου αυτών είναι σημαντική.
 • Επιστολή στα μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη δράση της Επιτροπής και τη συνεργασία σε θέματα χρηματοδότησης.
 • Προώθηση σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων. Συνεργασία π.χ. με φορείς για τη χορήγηση Μικροπιστώσεων. Εκδήλωση για τα νέα εναλλακτικά εργαλεία χρηματοδότησης (σε συνεργασία και με άλλες Μ.Ε.) είτε στο πλαίσιο ενός ευρύτερου συνεδρίου Π.χ. Νέα εργαλεία χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων των Μηχανικών (υποδομές-επιχειρηματικότητα-ενέργεια). Επίσης διοργάνωση εκδήλωσης -παρουσίασης σε συνεργασία με Τράπεζες και ιδιωτικούς Φορείς χρηματοδότησης.
 • Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του νέου Αναπτυξιακού-Επενδυτικού Νόμου. (ανάδειξη ζητημάτων εφαρμογής του νόμου ιδιαίτερα ως προς τη συμμετοχή των μηχανικών ως ελεγκτές, αξιολόγηση εγχειριδίου ελέγχων έργων μηχανικού για τη διατύπωση θέσεων και απόψεων, συνάντηση σε περιοδικά διαστήματα με ΓΓ Ιδιωτικών Επενδύσεων και αρμόδιες Διευθύνσεις ΠΚΜ και Υφ.Εσωτερικών για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, εκδηλώσεις, συνεργασία σε θέματα συμμετοχής μηχανικών, κ.λ.π.)
 • Ενεργή συμμετοχή στο ΠΕΠ ΚΜ (ενημέρωση ΠΚΜ για τη συμμετοχή μας στη διαβούλευση, προτάσεις για προγράμματα, αξιολόγηση πορείας υλοποίησης ΠΕΠ ΚΜ, κ.λ.π.)
 • Ενημέρωση για χρηματοδοτικές ευκαιρίες προγραμμάτων απευθείας από την ΕΕ, Τρόποι δικτύωσης με φορείς εξωτερικού, θέματα εξωστρέφειας, διαδικασίες συμμετοχής σε επιχειρηματικές αποστολές.
 • Συναντήσεις με αρμόδιες πολιτικές ηγεσίες και επικεφαλής διαχειριστικών αρχων και υπηρεσιών
 • Συμβολή της ΜΕ στην υποβολή πρότασης του ΤΕΕ/ΤΚΜ και στην υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων της ΕΕ
 • Δημιουργία μητρώου συμβούλων μηχανικών σε θέματα χρηματοδοτήσεων και ανάπτυξης.

2.2.2. Γενικότερη άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από Μηχανικούς.

Παρακολούθηση-Αξιολόγηση γενικότερου θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας/Διατύπωση προτάσεων για την έκδοση θέσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ/Παρεμβάσεις στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας.

Ενδεικτικές Δράσεις

 • Εκπόνηση μελέτης σχετικά με :
  – Βαθμό συμμετοχή μηχανικών στο επιχειρείν
  – Αναγκαίες δεξιότητες των μηχανικών ως εργαζόμενοι και ως εργοδότες
  – Δομές στήριξης επιχειρηματικής προοπτικής μηχανικών

Η μελέτη θα περιλαμβάνει και ερωτηματολόγια σε μέλη επιχειρηματικών φορέων της πόλης (Επιμελητήρια, ΣΒΒΕ, ΣΕΒΕ, ΕΚΕΤΑ, κ.λ.π.). Επίσης μπορεί να συνδυαστεί με το ερωτηματολόγιο που προτείνεται να διανέμεται στους νέους μηχανικούς στην άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και αναφέρθηκε στο πεδίο 2.1.

Ένας από τους στόχους της μελέτης είναι να καταγράψει επιχειρήσεις που διοικούνται από μηχανικούς, να τις προβάλλει και να τους χρησιμοποιήσει ως καλές πρακτικές με έμφαση και στην υφιστάμενη δραστηριότητα start ups. Παράλληλα θα γίνει προσπάθεια καταγραφής αντίστοιχων πρακτικών στην ΕΕ προκειμένου να διερευνηθούν οι απαιτήσεις –δεξιότητες που απαιτούνται σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και την καινοτομία.

Στη μελέτη δύναται να γίνει συνεργασία με τη ΜΕ Επαγγελματικών Θεμάτων.

 • Λειτουργία δύο φορές το χρόνο κύκλου σεμιναρίων επιχειρηματικών διαλέξεων (διάρκεια 2-3 μήνες) σε θέματα χρηματοδοτήσεων, λειτουργίας επιχείρησης, business plan , κ.λ.π. αντίστοιχα με τα σεμινάρια μικρής διάρκειας των νέων μηχανικών για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Τα εν λόγω σεμινάρια δύναται να ενοποιηθούν.
 • Σε άμεση σχέση με τη μελέτη που προαναφέρθηκε προηγουμένως προτείνεται η θεσμοθέτηση engineers business stories . Πρόκειται για τη δημιουργία μίας σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων σε μορφή επιχειρηματικών θεματικών εργαστηρίων (work shops) όπου μηχανικοί αναφέρονται στην επιχειρηματική τους πορεία και μπορούν να προβάλλουν μέσα από την εμπειρία τους ένα θέμα επιχειρηματικής φύσεως σε συζήτηση με τους συμμετέχοντες. Περισσότερο η εν λόγω ενέργεια λειτουργεί ως καλή πρακτική -κίνητρο για την ενασχόληση και επιμόρφωση των μηχανικών. Μπορεί να συνδυαστεί με τα σεμινάρια που αναφέρθηκαν. Aντίστοιχα μπορεί να ζητηθεί η συγγραφή άρθρου στο blog του ΤΕΕ, Συνέντευξη στο News letter του ΤΕΕ κ.λ.π. ενέργειες προώθησης. Επίσης μπορούν να αποτελούν το τελευταίο μέρος του κύκλου σεμιναρίων (δύναται επίσης να είναι οι ίδιοι εισηγητές στην τελευταία ώρα κάθε διάλεξης).
 • Γενικότερες εκδηλώσεις σε συνεργασία με φορείς της αγοράς για θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος (π.χ. με το ΣΕΒΕ για θέματα εξωστρέφειας και δικτύωσης στο εξωτερικό, για θέματα νομοσχεδίων όπου θα προβάλλονται και οι θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ)
 • Εκπόνηση εγχειριδίου επιχειρηματικής δραστηριότητας για μηχανικούς όπου θα περιλαμβάνονται ενδεικτικά : θέματα πηγών πληροφόρησης για προγράμματα χρηματοδότησης, δομές επιχειρηματικής υποστήριξης σε θέματα ανάπτυξης, θέματα άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, κ.λ.π. ζητήματα. Το εν λόγω εγχειρίδιο θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο καθαρά ενημερωτικού περιεχομένου, μία ενημερωτική ατζέντα που θα δίνει συγκεντρωμένα χρηστικές πληροφορίες για θέματα επιχειρηματικότητας-καινοτομίας-ανταγωνιστικότητας.
 • Διερεύνηση νέων πεδίων δυνατότητας ίδρυσης επιχειρήσεων από μηχανικούς σε νέους τομείς π.χ. ενέργεια, κυκλικής οικονομία, κ.λ.π. (σύνδεση με θέματα έρευνας-τεχνολογίας).

2.2.3. Έρευνα-Τεχνολογία

Προώθηση Ε&Τ για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων σε συνδυασμό με το ρόλο και τις προοπτικές του μηχανικού ( Στρατηγικές χρηματοδότησης ΕΕ για Ε&Τ, Χρηματοδοτικά μέσα (εθνικά, ευρωπαϊκά), Σχέση επιχειρήσεων με πανεπιστήμια & ερευνητικά κέντρα, Πατέντες / Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, Θετικά παραδείγματα)

Ενδεικτικές Δράσεις

Δράσεις:

 • Ενημερωτική ημερίδα / σεμινάριο για «Κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) και εμπορευματοποίηση καινοτομίας» (συνεργασία με ΟΒΙ, επιτροπή ερευνών ΑΠΘ)
 • Καταγραφή δυναμικού στα ερευνητικά κέντρα της Κεντρικής Μακεδονίας (συνδυασμός με μελέτη στο πεδίο 2.2.2)
 • Παρουσίαση ερευνητικών -τεχνολογικών λύσεων και σύγχρονων προϊόντων σε μηχανικούς /Προβολή στα μέσα του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Στην κατεύθυνση αυτή είναι σημαντική η συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς της αγοράς και τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Δύναται π.χ. σε συνεργασία ΤΕΕ-ΕΚΕΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ να καθιερωθεί σε περιοδική βάση εκδήλωση παρουσίασης νέων τεχνολογικών εξελίξεων και προϊόντων για εφαρμογές σε θέματα ενδιαφέροντος μηχανικών στο πλαίσιο μία γενικότερης πολιτικής εκδηλώσεων για προγράμματα έρευνας-τεχνολογίας (π.χ. Διοργάνωση ημερίδας «Καινοτόμες Τεχνολογίες και Προϊόντα στα χέρια του Έλληνα Μηχανικού: Σύγχρονες Τάσεις της Αγοράς»).
 • Παρακολούθηση-Αξιολόγηση γενικότερου θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου/Διατύπωση προτάσεων για την έκδοση θέσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ/Παρεμβάσεις στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας.
 • Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων για προγράμματα έρευνας-τεχνολογίας.
 • Σύνδεση καινοτομίας-τεχνολογίας με βάση τις νέες εξελίξεις. Προβολή στα μέσα επικοινωνίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
 • Προτάσεις προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για την υλοποίηση προγραμμάτων σύνδεσης της επιχειρηματικής κοινότητας και της κοινότητας παραγωγής γνώσης, με την ενεργή συμμετοχή των μηχανικών.

 

3. Ανταγωνιστικότητα -Καινοτομία

 • Παρακολούθηση μελετών, εκθέσεων, ανακοινώσεων ΕΕ, διεθνών φορέων κ.λ.π. οργανισμών εγχώριων και μη για θέματα ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας, παραγωγικής ανασυγκρότησης, πρωτοβουλίας SBA , κ.λ.π. για την ενημέρωση των μηχανικών και την διατύπωση θέσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
 • Συμμετοχή σε επιχειρηματικά γεγονότα (συνέδρια, θεματικά εργαστήρια, κ.λ.π.).
 • Ενεργοποίηση ιστού καινοτομίας-νεοφυούς επιχειρηματικότητας ως προς τα θέματα των μηχανικών σε συνεργασία με φορείς της Κεντρικής Μακεδονίας με : α) προβολή στα μέσα του ΤΕΕ/ΤΚΜ των δράσεων της ΜΕ β) δημιουργία ομάδας εργασίας (είτε αυτόνομης, είτε ενταγμένη σε ευρύτερη ομάδα με γενικότερα θέματα στήριξης της επιχειρηματικής δράσης των μηχανικών) με θέμα «Ιστός Καινοτομίας/νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης και ευρύτερα στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και γ) διοργάνωση σχετικής εκδήλωσης για το συγκεκριμένο ζήτημα (δες και σημείο 4 του προγράμματος Δράσης).
 • Σύνδεση χωροταξίας –υποδομών-επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και του ρόλου των Μηχανικών στο πλαίσιο μίας νέας αντίληψης για τον τρόπο σχεδιασμού και αξιολόγησης των έργων που δίνει έμβαση στην επιχειρηματική ωφέλεια των υποδομών και στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (πρόταση για κοινή ημερίδα με τις Επιτροπές Χωροταξίας και Υποδομών το 2018 ως αποτέλεσμα μελέτης από σχετική ομάδα εργασίας. Θα υποβληθεί αναλυτικό περιεχόμενο της πρότασης εντός του 2017).
 • Παρακολούθηση στρατηγικού σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας (Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική 2021), καθώς και έξυπνης εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τα θέματα ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας στου τομείς που αφορούν τους μηχανικούς και διατύπωση θέσεων με βάση την εξέλιξή τους.

 

4. Συνεργασία με φορείς επιχειρηματικής κοινότητας και οικονομικής δραστηριότητας της Κεντρικής Μακεδονίας

 • Αποστολή ενημερωτικής επιστολής σχετικά με την ύπαρξη της Μ.Ε. και την ανάπτυξη συνεργασίας .
 • Τακτικές επαφές για θέματα επικαιρότητας για την ανάληψη κοινών δράσεων.
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις των φορέων – Παρουσίαση θέσεων ΤΕΕ/ΤΚΜ.
 • Συμμετοχή σε Projects προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ καθώς και συνεργασία για θέματα επιχειρηματικών δομών στήριξης σε μηχανικούς (π.χ. ανάπτυξη υφιστάμενης θερμοκοιτίδας).
 • Aξιολόγηση έργου φορέων σε σχέση με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με σχετικές παρεμβάσεις (π.χ.ΑΖΚ, ,Λιμάνι Θεσσαλονίκης) .
 • Διερεύνηση συμμετοχή ΤΕΕ/ΤΚΜ σε επιχειρηματικές δομές (π.χ. ΟΚ ΤΗΕSS)
 • Ανάπτυξη συνεργασίας με φορείς του ιστού νεοφυούς επιχειρηματικότητας (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, ΑΖΚ, Νόησης, clusters, πρωτοβουλίες πολιτών όπως π.χ. Open Coffee κτλ.).

 

5. Ενέργειες Επικοινωνίας-Δημοσιότητας & Προβολής

Ενδεικτικές Δράσεις :

 • Εκδηλώσεις
 • Συμμετοχή σε κεντρικά γεγονότα του ΤΕΕ/ΤΚΜ (π.χ. εκθέσεις, συνέδρια, κ.λ.π.).
 • Αρθρογραφία στο newsletter και στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
 • Βελτίωση περιεχομένου ιστοσελίδας ΤΕΕ/ΤΚΜ – Δημιουργία banner και ειδικού Portal με χρήσιμο υλικό του έργου της Επιτροπής αλλά κυρίως για ζητήματα χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Η εν λόγω ενέργεια προϋποθέτει τη ριζική ανανέωση της υφιστάμενης ιστοσελίδας.

Π.χ. ανάρτηση σύντομου βιογραφικού με φωτογραφία στα ονόματα της Μ.Ε..

 • Έκδοση Δ.Τ. από το ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέσεις της Επιτροπής για θέματα αρμοδιοτήτων της. (π.χ. λειτουργία Επιτροπής από το ΤΕΕ/ΤΚΜ, καθυστερήσεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ,….).
 • Συνεργασία με δημοσιογράφους του ΤΕΕ/ΤΚΜ για θέματα στο new letter.
 • Ενημέρωση μελών Επιτροπής για θέματα τρέχουσας επικαιρότητας μέσω της αποδελτίωσης του ΤΕΕ/ΤΚΜ και χρήσιμων ιστοσελίδων.
 • Εκπροσώπηση ΤΕΕ/ΤΚΜ από μέλη /πρόεδρο της Μ.Ε. σε εκδηλώσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος είτε ως συμμετέχοντες , είτε και ως ομιλητές.
 • Συμμετοχή εκπροσώπου θεσμικού φορέα σε ορισμένες συνεδριάσεις της Μ.Ε. για θέματα αρμοδιότητας του.

Προσπάθεια στήριξης δημιουργίας γραφείου επιχειρηματικότητας και αναπτυξιακών προγραμμάτων από το ΤΕΕ/ΤΚΜ (εφόσον υπάρχει ως προγραμματισμένη δράση)