Οι χώρες του G20 καλούνται να διπλασιάσουν τις επενδύσεις τους σε ΑΠΕ

/ / Ματιές στον κόσμο

Ποιες χώρες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ελκυστικότητα ώς προς την πραγματοποίηση  επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας, που θα επιτρέψουν την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής; Είναι οι χώρες αυτές οι ίδιες με εκείνες που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες σε τέτοιες επενδύσεις για να πετύχουν τον στόχο;

Η σχετικά πρόσφατη Συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα έθεσε ώς στόχο τον δραστικό περιορισμό της παγκόσμιας αύξησης της μέσης θερμοκρασίας και για να τον πετύχει είναι απαραίτητος ο δραστικός περιορισμός -μέχρι κατάργησης- της παραγωγής ενέργειας από ορυκτούς πόρους (άνθρακα) και η μαζική αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2050.

Οι χώρες του ΟΟΣΑ πρωτοπορούν στην ελκυστικότητα των επενδύσεων, ενώ ταυτόχρονα οι αναδυόμενες οικονομίες σημειώνουν σημαντικές βελτιώσεις και σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία διατηρούν τις τρεις πρώτες θέσεις στην λίστα, σύμφωνα με το Allianz Climate and Energy Monitor 2017. Η Κίνα, ωστόσο διατηρεί την θέση της στους «καλύτερους», ανάμεσα σε αυτούς που προσφέρουν ένα καλό περιβάλλον για επενδύσεις. Ενδεικτικό είναι ότι η Κϊνα εγκατέστησε πέρυσι τα περισσότερα ηλιακά – φωτοβολταϊκά ανάμεσα στους C20.

Επιπλέον, η μελέτη έδειξε ότι γενικά οι θεωρούμενες ώς αναδυόμενες οικονομίες αναλαμβάνουν ολοένα και περισσότερο ηγετικό ρόλο στη χρηματοδότηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς το δικό τους συμφέρον. “Η Κίνα, η Ινδία και η Νότια Αφρική βελτίωσαν την ελκυστικότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το 2016. Αυτές οι χώρες παρουσιάζουν καλές προοπτικές για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) εάν διατηρηθεί η πολιτική που εφαρμόζουν σήμερα και το capacity της αγοράς” δήλωσε ο Simone Ruiz-Vergote, Διευθύνων Σύμβουλος της Allianz Climate Solutions.

Σύμφωνα με το Allianz Climate & Energy Monitor 2017 οι χώρες του G20 πρέπει να διπλασιάσουν τις ετήσιες επενδύσεις τους σε ΑΠΕ, ευθυγραμμιζόμενες με τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων. Οι επενδύσεις που χρειάζονται ετησίως σε απόλυτους αριθμούς είναι 709 δισ. μεταξύ 2014 και 2035.

Δείτε όλη την έρευνα ΕΔΩ