Μητρώο

Τακτικά μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι υποχρεωτικά όλοι οι ελληνικής ιθαγένειας διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, των πολυτεχνικών σχολών της χώρας και των ισότιμων σχολών του εξωτερικού. Προϋπόθεση για την εγγραφή μέλους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι η κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος μηχανικού. Η άδεια άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού χορηγείται μετά από εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διοργανώνονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τρεις φορές το χρόνο.

Τα Μέλη του ΤΕΕ είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή τους και να βεβαιώνουν την ιδιότητα του Μέλους ΤΕΕ με αντίστοιχες βεβαιώσεις σε διάφορους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

@MyTEE -  Δωρεάν Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες: Διαχείριση των στοιχείων του Μητρώου του ΤΕΕ  Συνδρομές Μελών - Βεβαιώσεις

 

Η Τράπεζα Πληροφοριών του ΤΕΕ (ΤΠ/ΤΕΕ) προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες και δωρεάν email σε όλα τα Μέλη του ΤΕΕ υλοποιώντας μία πρότυπη για τα ελληνικά δεδομένα κοινωνία της πληροφορίας.

Όλα τα Μέλη του ΤΕΕ μπορούν πλέον να αποκτήσουν πρόσβαση στις νέες υπηρεσίες @MyTEE και email απλά συμπληρώνοντας την αίτηση εγγραφής στις υπηρεσίες MyTEE.

Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής και την παραλαβή των κωδικών, το κάθε μέλος του ΤΕΕ θα μπορεί να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες από τη σελίδα σύνδεσης @MyTEE. Οδηγίες χρήσης του email περιλαμβάνονται στην αίτηση εγγραφής.

Μέσω της υπηρεσίας MyTee έχετε την δυνατότητα να:

  • διαχειρίζεστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο Μητρώο Μελών,
  • εκδίδετε βεβαιώσεις ΤΕΕ,
  • εξοφλείτε τη συνδρομή σας,
  • και δωρεάν email της μορφής myname@teemail.gr

Διαχείριση των στοιχείων του Μητρώου του ΤΕΕ

Η Διαχείριση περιλαμβάνει την αλλαγή της διεύθυνσης, των τηλεφώνων επικοινωνίας, της επιθυμητής πολιτικής διάθεσης των προσωπικών στοιχείων καθώς και τυχόν ιδιαίτερες προτιμήσεις για την ενημέρωση από το ΤΕΕ όπως η ηλεκτρονική αποστολή του Ενημερωτικού Δελτίου.

Συνδρομές Μελών - Βεβαιώσεις

Η αντίστοιχη υπηρεσία παρέχει την δυνατότητα στο Μέλος του ΤΕΕ να έχει εικόνα των οφειλόμενων συνδρομών για όλα τα έτη. Σε περίπτωση οφειλής παρέχεται η δυνατότητα άμεσης εξόφλησης με την χρήση πιστωτικής κάρτας μέσα από ειδικό υποσύστημα υποστήριξης ασφαλών ηλεκτρονικών συναλλαγών. Σε περίπτωση επιτυχούς εξόφλησης η ενημέρωση του ισοζυγίου είναι άμεση σε όλα τα συστήματα του ΤΕΕ.

Εάν το Μέλος επιθυμεί μπορεί πρόσθετα να εκδώσει ηλεκτρονική βεβαίωση Μέλους ΤΕΕ με οικονομική ενημερότητα. Αυτή η βεβαίωση φέρει ειδικό κωδικό γνησιότητας και ισχύει για 6 μήνες. Επίσης μπορεί να επανεκτυπωθεί όποτε αυτό απαιτείται. Επομένως το Μέλος του ΤΕΕ που συμμετέχει σε αυτή την υπηρεσία δεν θα χρειάζεται πλέον να μετακινηθεί για να εξοφλήσει την συνδρομή του ή να λάβει βεβαίωση Μέλους ΤΕΕ. Στο μέλλον στην υπηρεσία θα ενσωματωθεί και η βεβαίωση για τυχόν πειθαρχικά παραπτώματα.

TOP