Search
Close this search box.

Πανελλήνιος φοιτητικός διαγωνισμός για το Παράλιο Σήμα της Θεσσαλονίκης

Το «σήμα» της Νέας Παραλίας, που αποτελεί… σήμα κατατεθέν και της ίδιας της Θεσσαλονίκης, καλούνται να σχεδιάσουν φοιτητές Αρχιτεκτονικής στο πλαίσιο πανελλήνιου φοιτητικού διαγωνισμού. Τον διαγωνισμό διοργανώνουν, με την υποστήριξη της ΕΥΑΘ, το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής και οι Φίλοι της Νέας Παραλίας μαζί με την Ελληνική Ένωση Αλουμινίου και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ξυλείας. Στόχος είναι να σχεδιαστεί μια κατασκευή -από αλουμίνιο και ξύλο κυρίως- που θα τοποθετηθεί σε δύο σημεία της Νέας Παραλίας με διττό ρόλο: θα ενημερώνει αφενός το κοινό, ντόπιους και τουρίστες, για περιοδικές δράσεις κι εκδηλώσεις στη Νέα Παραλία, αφετέρου θα ξεδιπλώνει το ιστορικό της εξέλιξής της μέχρι τη σημερινή της μορφή.

Η ενίσχυση της δημιουργικότητας των νέων ανθρώπων και η ποιότητα ζωής των Θεσσαλονικέων, άρρηκτα δεμένη με το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης, αποτελούν «στρατηγικούς στόχους» της ΕΥΑΘ και υπαγορεύουν τη συνδρομή της σε ανάλογες πρωτοβουλίες με αποδέκτη τον απλό πολίτη.

Το  Παράλιο  Σήμα: Πρόκειται  για  μία  κατασκευή  που  θα  λειτουργήσει  ως  σημείο  πληροφόρησης  για  δράσεις  και  εκδηλώσεις  που  διεξάγονται  μόνιμα,  περιοδικά  ή  για  ορισμένη  χρονική  διάρκεια  στην  Νέα  Παραλία.    Η  κατασκευή  θα  τοποθετηθεί  σε  δύο  σημεία  της  Νέας    Παραλίας,  όπου  σημειώνεται  στο  σχέδιο  και  θα  πρέπει  να  είναι  ευδιάκριτη από απόσταση.   Η προσφερόμενη πληροφορία θα διατίθεται στο κοινό σε δύο ενότητες. Η μια ενότητα θα αφορά στη διαμόρφωση και την εξέλιξη της νέας Παραλίας, δηλαδή η πληροφορία θα είναι σταθερή και μόνιμη. Σε αυτή την ενότητα θα πρέπει  να προβλεφθεί και χώρος για τα  λογότυπα των διοργανωτών και υποστηρικτών του διαγωνισμού. Η άλλη ενότητα θα αφορά την ενημέρωση για τις δράσεις και τις εκδηλώσεις, δηλαδή η πληροφορία θα είναι εφήμερη. Η ενημέρωση θα αφορά εκτός από τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης και τους επισκέπτες οπότε η πληροφορία θα διατίθεται και στην αγγλική γλώσσα. Οι δυο ενότητες πληροφορίας θα πρέπει να αναπτυχθούν οριζόντια σε μήκος, ώστε να είναι εύκολα αναγνώσιμες, χωρίς να αποκλείεται και η κατακόρυφη ανάπτυξη  σχετικής  σήμανσης ορατής από απόσταση. Οι συνολικές εξωτερικές διαστάσεις της κατασκευής δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα έξι (6) μέτρα μήκος, τα τρία (3) μέτρα και σημειακά, τα τέσσερα (4) μέτρα ύψος και τα δύο (2) μέτρα  πλάτος.  Η κατασκευή θα πρέπει αυτόνομα να  καλύπτει τις  ενεργειακές  της απαιτήσεις, όπως ο φωτισμός των επιφανειών πληροφορίας και συνολικά της κατασκευής, π.χ. με φωτοβολταϊκά. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κυρίως, θα είναι  Αλουμίνιο  και  Ξύλο,  εκτός  από  την  θεμελίωση,  στερέωση  της  κατασκευής.  Γενικότερα  η  κατασκευή  θα  πρέπει  να  είναι  ανθεκτική  στις  κλιματολογικές  συνθήκες της περιοχής και ο σχεδιασμός τέτοιος που να επιτρέπει την εύκολη και με μικρό κόστος, συντήρησή της. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα  αποκατάστασή της σε  περίπτωση βανδαλισμών ή και ακόμη αντικατάσταση οποιουδήποτε μέλους της, σε περιπτώσεις πλήρους καταστροφής των. Οι προτάσεις για το  Παράλιο Σήμα θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από Αρχιτεκτονική ποιότητα που ενσωματώνει την αναγνωσιμότητα ως τοπόσημου, την ένταξη της πληροφορίας στον σχεδιασμό , την χωρική οργάνωση, την πρωτοτυπία της πρότασης.


Χρονοδιάγραμμα:

30 Ιανουαρίου 2017: Έναρξη  διαγωνισμού.  Δημοσιοποίηση  του  διαγωνισμού  μέσω  των  ιστοτόπων  του  Ε.Ι.A. (www.heliarch.gr) και του Συλλόγου ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ  ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ.  Οι ενδιαφερόμενοι θα εγγράφονται και θα λαμβάνουν τα στοιχεία τού διαγωνισμού, είτε από τα γραφεία του Ε.Ι.Α. (E.I.A.@Μουσείο Μπενάκη | Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου | 118 54 | Αθήνα) είτε μέσω της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου (www.heliarch.gr – βλ. Διαδικασία  εγγραφής)

20 Μαρτίου 2017: Λήξη προθεσμίας εγγραφής και λήξη προθεσμίας αποστολής ερωτημάτων

27 Μαρτίου 2017: Δημοσιοποίηση όλων των απαντήσεων στον ιστότοπο του Ε.Ι.Α. (www.heliarch.gr)

09 Μαΐου 2017: Λήξη προθεσμίας αποστολής και παραλαβής μελετών

22 Μαΐου 2017: Συνεδρίαση της κριτικής επιτροπής  02 Ιουνίου 2017   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων  Επισημαίνεται  ότι  η  προθεσμία  αποστολής  ταυτίζεται  με  την  προθεσμία  παραλαβής  των  μελετών  ανεξάρτητα  από  τον  τρόπο  υποβολής.  Εφιστάται  σχετικά  η  προσοχή  των  διαγωνιζομένων, ώστε οι μελέτες τους να παραδοθούν στον αγωνοθέτη το αργότερο την 09 Μαΐου 2017, ώρα 15:00. Δεν θα δοθεί καμιά χρονική παράταση. Ο  χρόνος  και  ο  τόπος  της  απονομής  των  βραβείων  και  της  έκθεσης  των  μελετών  θα  ανακοινωθούν.

Δες την προκήρυξη του διαγωνισμού ΕΔΩ