Search
Close this search box.

Πολυτεχνείο Κρήτης: Υποτροφίες αριστείας για μεταδιδακτορικούς ερευνητές

ELKEΤη χρηματοδότηση πέντε υποτροφιών αριστείας για μεταδιδακτορικούς ερευνητές προκήρυξε το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Θα χορηγηθεί μία υποτροφία ανά σχολή του Πολυτεχνείου και το χρηματικό ποσό θα είναι 1000 ευρώ μηνιαίως μικτά για 12 μήνες. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την 1η Μαρτίου.
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από εξωτερικούς κριτές με μέριμνα 5μελούς επιτροπής μελών ΔΕΠ του Πολυτεχνείου και της Επιτροπής Ερευνών. Θα χρηματοδοτηθεί μία πρόταση ανά Σχολή, που θα έχει επιτύχει την μεγαλύτερη βαθμολογία από τις υπόλοιπες προτάσεις της Σχολής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 85% του μεγίστου της κλίμακας βαθμολόγησης.

Προδιαγραφές για τις ερευνητικές προτάσεις
Οι ερευνητικές προτάσεις, διάρκειας ενός έτους, θα πρέπει να αναφέρονται σε αυτοτελές έργο, το περιεχόμενό τους να έχει ικανά στοιχεία πρωτοτυπίας να μην αποτελούν απλή επέκταση προηγούμενων έργων ή απλή επανάληψη προηγουμένως αναπτυχθεισών μεθοδολογιών. Θα πρέπει να περιέχουν σύντομη εισαγωγή, περιγραφή του αντικειμένου του έργου, τα παραδοτέα, χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης καθώς και σύντομο βιογραφικό του μεταδιδάκτορα ερευνητή (μέγιστο 15 σελίδες).
Την αίτηση θα πρέπει να συνοδεύει και δήλωση του ενδιαφερόμενου και του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ ότι το προτεινόμενο έργο δεν χρηματοδοτήθηκε ή χρηματοδοτείται από άλλη πηγή καθώς και από γραπτή εισήγηση του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ ότι υποστηρίζει την πρόταση και προτίθεται να εποπτεύσει την υλοποίησή της στους χώρους του εργαστηρίου του. Στην εισήγησή του το μέλος ΔΕΠ θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη ενημέρωσης της Επιτροπής Ερευνών για την πρόοδο της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πρότασης.

Τα κριτήρια αξιολόγησης θα είναι:

  1. Επιστημονική πρωτοτυπία του έργου (30%) – Καινούργια επιστημονική γνώση που αναμένεται να προκύψει σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση προόδου (state of the art) στο συγκεκριμένο ερευνητικό αντικείμενο.
  2. Επιστημονική επάρκεια του υποψήφιου μεταδιδάκτορα (35%) – Αφορά κυρίως πρωτότυπες δημοσιεύσεις, ετεροαναφορές και ερευνητική δραστηριότητα σε συναφές πεδίο.
  3. Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου (25%) – Καταλληλότητα της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου σύμφωνα με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα.
  4. Διάχυση των αποτελεσμάτων (10%) – Αναμενόμενη επίδραση των αποτελεσμάτων του έργου στην επιστημονική κοινότητα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν ότι έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωση της έρευνας προτίθενται να έχουν δημοσιεύσει τουλάχιστον μία εργασία σε έγκριτο διεθνές περιοδικό.

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών υπ’ όψιν της Δέσποινας Παντελάκη (dpantelaki@isc.tuc.gr) με την ένδειξη POSTDOC2016 το αργότερο μέχρι την 1 η Μαρτίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ