Search
Close this search box.

Υποτροφία (και) για χημικό μηχανικό στο Ινστιτούτο Ερευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας

Πηγή φωτογραφίας: NTNU, Faculty of Natural Sciences and Technology
Πηγή φωτογραφίας: NTNU, Faculty of Natural Sciences and Technology

Υποτροφία την οποία μπορεί να διεκδικήσει και χημικός μηχανικός, προκήρυξε το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ PAR–ESO.7000001». Πρόκειται για μεταπτυχιακή υποτροφία  για έναν/μία  υποψήφιο/α διδάκτορα, διάρκειας δύο (2) μηνών, με δυνατότητα παράτασης, η οποία συνολικά μπορεί να φτάσει χρονικά τους 12 μήνες, στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, στις εγκαταστάσεις του Ι.Ε.ΤΕ.Θ. στο Βόλο.

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση, που θα πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους μέχρι τις 9 Μαρτίου, θα πρέπει να διαθέτουν και να τεκμηριώνουν τα παρακάτω προσόντα:

  1. Πτυχίο ΑΕΙ τεχνολογίας τροφίμων ή χημικού μηχανικού ή γεωπόνου
  2. Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών
  3. Εγγεγραμμένος/η υποψήφιος/α διδάκτορας σε αντικείμενο συναφές με την Περιβαλλοντική αποτίμηση των προτεινόμενων τεχνολογιών και τεχνικών στον αγροτικό τομέα
  4. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
  5. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου
  6. Εμπειρία συναφή με το αντικείμενο του έργου και ιδιαίτερα στο χειρισμό ανάλυσης κύκλου ζωής SIMAPRO που διαθέτει το Ινστιτούτο.Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο/η υποψήφιος/α να είναι ήδη εγγεγραμμένος στα μητρώα του Πανεπιστημίου ως υποψήφιος διδάκτορας στο παραπάνω αντικείμενο και η ιδιότητα αυτή να υφίσταται καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη σε περίπτωση που κριθεί ότι απαιτούνται επιπλέον στοιχεία για την αξιολόγησή τους.
Οι επιλεχθέντες υποψήφιοι πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους οφείλουν με δήλωσή τους προς το Ινστιτούτο να δηλώσουν εάν έχουν συζυγικό ή συγγενικό δεσμό (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας) με οποιονδήποτε εργαζόμενο του ΕΚΕΤΑ, προσδιορίζοντας τη συζυγική ή συγγενική σχέση καθώς επίσης και το πρόσωπο με το οποίο συνδέονται με συζυγικό ή συγγενικό δεσμό.

Δικαιολογητικά
Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν:

  1. Αίτηση (με αναφορά στην θέση)
  2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα.
  3. Συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν) ή στοιχεία επικοινωνίας για συστατικές επιστολές από τουλάχιστον 2 προηγούμενους εργοδότες.
  4. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα βοηθήσει στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά του.

Αποστολή Δικαιολογητικών:
ΕΚΕΤΑ/ΙΕΤΕΘ (πρώην ΚΕΤΕΑΘ)
Δημητριάδος 95 & Π. Μελά (3ος όροφος)
Τ.Κ. 38333, Βόλος
Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: ohadjidim@ireteth.certh.gr