15 επιχορηγήσεις για πρακτική άσκηση στη Γαλλία. Αιτήσεις έως 14/9

/ / Στην Αφετηρία
Πηγή φωτογραφίας: www.flickr.com/photos/hughes_leglise/183032208/

Πηγή φωτογραφίας: www.flickr.com/photos/hughes_leglise/183032208/

Την επιχορήγηση δεκαπέντε (15) θέσεων για πρακτική άσκηση διάρκειας τεσσάρων έως έξι μηνών σε εταιρείες και οργανισμούς στη Γαλλία προκηρύσσει το Ίδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα.

Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2016. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι την 14η Σεπτεμβρίου 2016.

Οι θέσεις για την πρακτική άσκηση είναι οι εξής:

 1. The gi-Cluster Business Development Ambassador Internship to develop French-Greek relations in the field of digital creative industries
 2. The gi-Cluster Research Ambassador Internship to develop French-Greek relations in Creative Industries
 3. The mi-Cluster Business Development Ambassador Internship to develop French-Greek relations in the microelectronics domain
 4. The si-Cluster Business Development Ambassador Internship to develop French-Greek relations in tie space domain
 5. The si-Cluster Research Ambassador Internship to develop French-Greek relations in the space domain
 6. Internship for Computer-mediated live musical interfaces based on gesture recognition, MINES ParisTech
 7. Internship for Gesture recognition technologies and augmented reality for vocational training, MINES ParisTech
 8. Internship for the Implementation of Brand Digital Marketing Strategy based on International Marketing standards for Consumer Health Care, Laboratories Pierre Fabre
 9. Internship tor Optimality of Coupon Collector, Inria Sophia Antipolis-Mediterranee
 10. Internship for Geographical Load Balancing across Datacenters, Inria Sophia Antipolis-Mediterranee
 11. Internship for Estimating Content Popularity in Cache Networks, Inria Sophia Antipolis-Mediterranee
 12. Internship for using HDD and SDD drives to optimize caches’ throughput, Inria Sophia Antipolis-Mediterranee
 13. Internship for Routing with Forbidden Transitions, Inria Sophia Antipolis-Mediterranee
 14. Ιnternship for the Inclusion of dynamic ride-sharing in multimodal trip planning, Inria Sophia Antipolis-Mediterranee
 15. Internship for Strategic Monitoring and Project Management, Institute for Desirable Futures

Γενικές προϋποθέσεις επιχορήγησης πρακτικής άσκησης:

 1. Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες την ιθαγένεια ή το γένος.
 2. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (πτυχίο Proficiency ή TOEFL με 80/213/550 μονάδες ή IELTS μεγαλύτερο ή ίσο του 6,5).
  Για τη θέση στον οργανισμό Cap Digital, Minalogic και στην εταιρεία Pierre Fabre, η γνώση της Γαλλικής θα αποτελέσει επιπλέον προσόν.
  Για τη θέση στον οργανισμό Aerospace Valey, ENAC, Institute for Desirable Futures και le cnam, η καλή γνώση της Γαλλικής είναι απαραίτητη.
 3. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να πληρούν τις απαιτούμενες εκπαιδευτικές προδιαγραφές για κάθε θέση πρακτικής άσκησης που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση. Για όλες τις θέσεις απαιτείται Πτυχίο, Μεταπτυχιακός Τίτλος από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από το διεπιστημονικό οργανισμό αναγνώρισης τίτλων ακαδημαϊκών και πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π).
  Με εξαίρεση τις δύο θέσεις πρακτικής άσκησης στον οργανισμό MINES ParisTech, ο υποψήφιος μπορεί να είναι φοιτητής ή πτυχιούχος ή διπλωματούχος ή υποψήφιος διδάκτωρ από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (A.E.Ι.). Για τη θέση στην Pierre Fabre, ο υποψήφιος πρέπει να βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών.
 4. Άριστη γνώση Η/Υ.
 5. Oι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 32ο έτος της ηλκίας τους.

Φορέας

Παροχές:  Η επιχορήγηση από το Ίδρυμα έχει, ανάλογα με τη θέση, τετράμηνη έως εξάμηνη διάρκεια και αποσκοπεί να συμβάλει στην πληρωμή ενοικίου και στην αντιμετώπιση δαπανών διαβίωσης του εκπαιδευόμενου και ανέρχεται σε C1.100,00 το μήνα. Επίσης, το Ίδρυμα, μετά από συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο, καλύπτει το κόστος ενός αεροπορικού εισιτηρίου με επιστροφή από τον τόπο σπουδών του στην Γαλλία, έως του συνολικού ποσού των €250,00. Το ποσό αυτό καταβάλλεται στον ασκούμενο σε δύο δόσεις: η πρώτη δόση κατά τη μετάβαση προς τη Γαλλία και η δεύτερη κατά την επιστροφή από τη Γαλλία.
Προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της επιχορήγησης από το Ίδρυμα αποτελεί η υπογραφή της σύμβασης πρακτικής άσκησης μεταξύ εταιρείας ή οργανισμού, στο οποίο θα ασκήσει την πρακτική του άσκηση ο εκπαιδευόμενος, του εκπαιδευόμενου και του πανεπιστημίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος.
Για όλη τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης στη Γαλλία, οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να φροντίσουν για την κάλυψη της ασφάλισης της υγείας τους. Η φιλοξενούσα εταιρεία ή οργανισμός θα υποστηρίξει στα πλαίσια του δυνατού τους ενδιαφερόμενους στην ανεύρεση κατοικίας.
Το Ίδρυμα δεν θα περιορίσει την επιχορήγηση, αν η εταιρεία ή ο οργανισμός κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και κρίση, καταβάλει επιπλέον ποσό στους εκπαιδευόμενους. Το Ίδρυμα μπορεί να διακόψει την επιχορήγηση σε περίπτωση που η εταιρεία ή ο οργανισμός διακόψει την άσκηση του εκπαιδευόμενου για οποιονδήπστε λόγο, καθώς και σε περίπτωση που την διακόψει ο εκπαιδευόμενος για οποιονδήποτε λόγο.

Περισσότερα ΕΔΩ