Προκήρυξη Εξετάσεων για τη Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος (Ιουνίου-Ιουλίου 2021)

Οι εξετάσεις που θα διεξαχθούν στο ΤΕΕ/ΤΚΜ θα γίνουν από απόσταση.

TOP