Πρόγραμμα εξετάσεων Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού (Φεβρουάριος 2020)

Πρόγραμμα εξετάσεων ανά ειδικότητα για την χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού σύμφωνα με τον Ν.1225/1981
Προσοχή!!!
ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ - ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 16:00
Οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους Διπλωματική Εργασία και Ταυτότητα (Αστυνομική ή Στρατιωτική)

TOP