Search
Close this search box.

Διευκρινίσεις για τη μη εγγραφή στο ΓΕΜΗ Μηχανικών που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε ότι κατόπιν της έκδοσης της  υπ. αρ.’ 31512/29-03-2022 (Β’ 1469) υπουργικής απόφασης, αναβάλλεται η εφαρμογή της υπ’ αρ. 90043/10-08-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.» (Β’ 4066), σε ότι αφορά στην εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. των φυσικών προσώπων που ασκούν οικονομική μη εμπορική δραστηριότητα, η οποία επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ από την 01-04-2022.

Επιπρόσθετα, ανακοινώθηκε ότι στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση  της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα εταιρικού δικαίου L 186)», το οποίο κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή στις 29-03-2022, και συγκεκριμένα στο άρθρο 56 αυτού δημιουργείται Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών Φορέων (ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.), στο οποίο θα εγγράφονται προαιρετικά τα πρόσωπα που ασκούν ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα και δεν διενεργούν εμπορικές πράξεις.

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ