Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης - INZEB.ORG, με την Αιγίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ, σας προσκαλεί στην 1η από τις 9 εκδηλώσεις που έχει προγραμματίσει για το 2015 με τίτλο "Be Part of the Future"|Deep Energy Renovation|Conference and Workshops

19/06/2015

Θεσσαλονίκη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

“Be Part of the Future”
Deep Energy Renovations | Conference and Workshops

 Με την Αιγίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης - INZEB.ORG σας προσκαλεί στην 1η από τις 9 εκδηλώσεις που έχει προγραμματίσει για το 2015 με τίτλο

"Be Part of the Future" | Deep Energy Renovation | Conference and Workshops.

Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015 στην έδρα του ΤΕΕ/ΤΚΜ - Μεγ. Αλεξάνδρου 49 - Θεσσαλονίκη. Η εκδήλωση της Θεσσαλονίκης γίνεται στο πλαίσιο του European Sustainable Energy Week 2015 και τελεί υπό την αιγίδα του European Commission.

Στόχος του "Be Part of the Future" είναι η ενίσχυση του γνωστικού πεδίου των επαγγελματιών του χώρου της κατασκευής κτιρίων, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών σε θέματα που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση για τα οφέλη και τις προοπτικές των ριζικών ενεργειακών αναβαθμίσεων καθώς και η μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας από εφαρμοσμένα παραδείγματα.

Το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον πλέον ενεργοβόρο τομέα και οι μελέτες δείχνουν πως το 80% αυτού θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για τα επόμενα 50 τουλάχιστον χρόνια. Η ριζική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αποτελεί έναν από τους δυναμικούς τρόπους για την επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας σε όλα τα Κράτη – Μέλη και την απεξάρτηση - σε σημαντικό βαθμό - από τις εισαγωγές ενέργειας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον.

Η εκδήλωση "Be Part of the Future" αποτελείται από δύο ενότητες. Οι θεματικές ενότητες που θα παρουσιαστούν στην πρωινή, πρώτη ενότητα η οποία έχει ενημερωτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα είναι:

 * nZEB  και Ριζική Ενεργειακή Αναβάθμιση,
* Εμπειρία από την εφαρμογή: Προσεγγίζοντας πρακτικά το nZEB / Ριζικές Ενεργειακές Αναβαθμίσεις. Κατασκευαστικά προβλήματα και λύσεις,
* Ερευνώντας τα κατάλληλα οικοδομικά υλικά. Καινοτόμα Υλικά,
* Παρουσίαση των στόχων και του σκοπού του Renovate Europe, του BPIE και του ΕUASE και του προγράμματος RenoValue.

Η δεύτερη ενότητα είναι ένα διαδραστικό εργαστήρι με τίτλο "Βέλτιστη Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων στην Ελλάδα". Στόχος του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες – Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων – να συνεργαστούν και να προτείνουν και να εφαρμόσουν αποδοτικές λύσεις, η εφαρμογή των οποίων θα έχει ως αποτέλεσμα την μέγιστη δυνατή μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Δείτε εδώ τα αποτελέσματα του 1ου διαδραστικού εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε το 2014.

 

Ενότητα Α': Η είσοδος στην πρωινή εκδήλωση είναι ελεύθερη. Για την εγγραφή σας, η οποία είναι απαραίτητη, ακολουθήστε το σύνδεσμο.

Ενότητα Β': Το κόστος συμμετοχής για το διαδραστικό εργαστήρι "Βέλτιστη Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων στην Ελλάδα" είναι €80.

Early Bird Ενότητα Β': Το κόστος για τη συμμετοχή στο διαδραστικό εργαστήρι εφόσον η εγγραφή πραγματοποιηθεί έως 4 Ιουνίου 2015 είναι €50.

Για τη δήλωση συμμετοχής σας ακολουθήστε το σύνδεσμο. Ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος.

Το "Be Part of the Future" | Deep Energy Renovation | Conference and Workshops γίνεται με την υποστήριξη του Renovate Europe Campaign.

 

Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB.ORG

Το Iνστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – ΙΝΖΕΒ αποτελεί έναν φορέα συγκέντρωσης, διαχείρισης, τεκμηρίωσης, και διάδοσης γνώσης και τεχνογνωσίας σε θέματα που άπτονται της εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα. Στόχος του INZEB είναι να λειτουργήσει ως μία πλατφόρμα αμφίδρομης επικοινωνίας και έντονης αλληλεπιδραστικής διάχυσης γνώσης συμβάλλοντας στην έρευνα, προσαρμογή, υιοθέτηση και ευρεία διάδοση κατασκευαστικών προτύπων που ως στόχο έχουν τη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και των εκλυόμενων ρύπων του θερμοκηπίου.

Θεμελιώδης σκοπός του ΙΝΖΕΒ είναι η μελέτη, εκτίμηση, επιμόρφωση, συντονισμός και προώθηση πρακτικών, προτύπων και δράσεων που σχετίζονται με την έννοια «zero energy buildings» αποκλειστικά σε περιοχές που επικρατούν θερμά κλίματα, όπως στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της Μεσογείου.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, έχει αναπτύξει συνέργειες και συνεργασίες με Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς με στόχο την καλύτερη και τεκμηριωμένη ενημέρωση των επαγγελματιών του χώρου των κατασκευών. Από τις αρχές του 2014 το INZEB αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφή του Renovate Europe Campaign, έχει αναπτύξει συνεργασία με το Buildings Performance Institute Europe – BPIE και λειτουργεί ως επίσημος συνεργάτης του European Alliance to Save Energy. Πρόσφατα το Ινστιτούτο επιλέχθηκε ως ο επίσημος συνεργάτης εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Renovalue για την Ελλάδα και την Κύπρο.

TOP