ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από 16 Μαρτίου έως και 26 Απριλίου, όλες οι υπηρεσίες του ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τα μέλη του, Ενημέρωση για Επαγγελματικά Θέματα, Θέματα Αυθαιρέτων, Θέματα ΝΟΚ, Νομική Υποστήριξη για Θέματα του Επαγγέλματος, Φορολογικά Θέματα, θα παρέχονται μόνο ηλεκτρονικά.

Ενημέρωση για Θέματα Αυθαιρέτων
mitraka@central.tee.gr

Ενημέρωση για Επαγγελματικά Θέματα
evreno@central.tee.gr

Ενημέρωση για Θέματα ΝΟΚ
petridou@central.tee.gr

Νομική Υποστήριξη για Θέματα του Επαγγέλματος
nomikos-tkm@central.tee.gr

Ενημέρωση για Φορολογικά Θέματα
kolidas@otenet.gr

Επίσης, κατά τις παραπάνω ημερομηνίες δεν θα λειτουργεί το αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Υπενθυμίζεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης μέσω των παρακάτω υπηρεσιών του ΤΕΕ:

MYTEE
Μέσω της υπηρεσίας myTee έχετε την δυνατότητα να:

 • διαχειρίζεστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο Μητρώο Μελών,
 • εκδίδετε βεβαιώσεις ΤΕΕ,
 • εξοφλείτε τη συνδρομή σας,

Για Απόκτηση κωδικών πρόσβασης (για όσους δεν έχουν ήδη κωδικούς MyTEE) πατήστε ΕΔΩ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΕ
Δίνεται η δυνατότητα απάντησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω fax για τα εξής:

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΕΕ
 • ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΕ
 • ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2005/36
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΛΟΓΩ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΛΟΓΩ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ
  Αναλυτικές πληροφορίες ΕΔΩ

Για το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξει σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

TOP