Το ΤΕΕ Roadshow στην Κεντρική Μακεδονία

Με κεντρικό μήνυμα «100 χρόνια ΤΕΕ: εκατό χρόνια σχεδιάζουμε την Ελλάδα του αύριο και συνεχίζουμε», το «ταξίδι» του TEE Roadshow στην Κεντρική Μακεδονία συνεχίζεται στις 31 Μαρτίου στην Κατερίνη, την 1η Απριλίου στη Βέροια (10:00-15:00, στην πλατεία Ρακτιβάν) και στις 2 Απριλίου στην Έδεσσα. Στις 18 Απριλίου είναι προγραμματισμένη η κεντρική περιφερειακή εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη.

Στο Roadshow, μέσα από διαδραστικές εμπειρίες, διαγωνισμούς και άλλες εκπλήξεις, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την πλούσια ιστορία του ΤΕΕ αλλά και το σημαντικό έργο που προσφέρει στον τόπο, φέρνοντας το ΤΕΕ, τα Περιφερειακά Τμήματά του και τις Νομαρχιακές Επιτροπές πιο κοντά στο ευρύ κοινό αλλά και στα μέλη του ανά την Ελλάδα, με μια πολυποίκιλη δράση ενημέρωσης.

Στόχος της καμπάνιας για τα 100 χρόνια ΤΕΕ, με τοπικές δράσεις και εκδηλώσεις, ημερίδες και συνέδρια που θα εξελιχθούν μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, είναι μεταφερθεί σε όλη την Ελλάδα το μήνυμα για το ρόλο και το έργο των Ελλήνων Μηχανικών και του επαγγελματικού τους φορέα, του ΤΕΕ, στην ανόρθωση και ανάπτυξη της χώρας, τον τελευταίο αιώνα και για τη μετάβαση στον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό, με έμφαση στην ανθεκτικότητα, σήμερα και στη νέα εποχή. Η καμπάνια πραγματοποιείται με τη συμμετοχή των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ και των Νομαρχιακών Επιτροπών, υπό το συντονισμό του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του ΤΕΕ και τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις και δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Πολιτείας γενικότερα.

TOP