Search
Close this search box.

Συνέντευξη – Κωνσταντίνος Μακέδος: Το ΤΜΕΔΕ ενεργά στο πλευρό των μηχανικών με νέα εργαλεία και δυνατότητες!

Το ΤΜΕΔΕ  συνεχίζει να αποδεικνύει έμπρακτα την ικανότητά του να ανταποκρίνεται στον σκοπό της ίδρυσής του. Απ` όσα τονίζει ο Πρόεδρος του φορέα κ. Κωνσταντίνος Μακέδος μιλώντας στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ, επιβεβαιώνεται με τον πλέον δυναμικό τρόπο, ότι αποτελεί έναν αναγκαίο, αποτελεσματικό και ζωτικής σημασίας Φορέα για τον Τεχνικό κόσμο και έναν δυναμικό αναπτυξιακό πολλαπλασιαστή για την Ελληνική Οικονομία.

 1. Κύριε Πρόεδρε, βρισκόμαστε σε μια μετάβαση, από την περίοδο των lockdown, στην εποχή του εμβολίου. Σε τι φάση βρίσκει το ΤΜΕΔΕ αυτή η μετάβαση;

Το ΤΜΕΔΕ στηρίζει την «ατμομηχανή» της ανάπτυξης, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους Έλληνες επιστήμονες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη δημιουργία των προϋποθέσεων για βιώσιμη και στιβαρή ανάπτυξη στη μετά-Covid εποχή. Στηρίζει, με λίγα λόγια, έμπρακτα τους πρωταγωνιστές της επανεκκίνησης της οικονομίας, μεταξύ των οποίων βρίσκονται σε περίοπτη θέση οι μηχανικοί, μεταξύ των κλάδων που καλούνται να διαμορφώσουν το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Το ΤΜΕΔΕ είναι δίπλα τους συμμετέχοντας σχεδόν σε όλα τα μικρά και μεγάλα έργα  που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σχεδιάζονται για το άμεσο μέλλον.

 1. Μέχρι να αρχίσουν να καταφθάνουν και να έχουν αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία τα 32 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης της Ε.Ε., κάθε εγχώριος μηχανισμός ενίσχυσης της ρευστότητας, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Το ΤΜΕΔΕ πόσο αισθητό αποτύπωμα μπορεί να έχει;

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι το ΤΜΕΔΕ, αποτελεί ίσως τον πλέον αποτελεσματικό τακτικό μηχανισμό εγγυοδοσίας και ενίσχυσης της ρευστότητας εν μέσω πανδημίας, που αποδεδειγμένα μπορεί να συνεχίσει να αποδίδει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, παράλληλα με τα όποια έκτακτα χρηματοδοτικά εργαλεία ενεργοποιεί η Πολιτεία. Κι αυτό δεν είναι τυχαίο, αλλά αποτέλεσμα μιας έγκαιρης και αδιάλειπτης προσπάθειας εκσυγχρονισμού και εμπλουτισμού των υπηρεσιών μας, που ξεκίνησε με τον ψηφιακό μετασχηματισμό από το 2017, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις τις πανδημίας, από την έναρξη της.

Ακόμα και εν μέσω δύο κυμάτων της πρωτοφανούς πανδημίας, το ΤΜΕΔΕ συνέχισε απρόσκοπτα και σε εικοσιτετράωρη βάση να παρέχει ανάσες ρευστότητας στους 30.000 πιστούχους και στις 5.500 μικρές και μεσαίες εταιρείες μέλη του.

Είναι δε χαρακτηριστικό το γεγονός ότι 19/1/2021 το Ταμείο ξεπέρασε τον αριθμό των 100.000 εγγυητικών επιστολών, που εκδόθηκαν ψηφιακά, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας των πιστούχων. Με την ίδια αποτελεσματικότητα, το ΤΜΕΔΕ θα συνεχίσει να συμβάλλει έμπρακτα στην ουσιαστική τόνωση της αγοράς και τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας.  Πόσο μάλλον, όταν εκτός της σταθερής υποστήριξης στον Τεχνικό Κόσμο, το ΤΜΕΔΕ έχει επεκτείνει πλέον την κάλυψή του, σε όλες τις κατηγορίες επαγγελματιών που διαθέτουν εργοληπτικό ή μελετητικό πτυχίο από την αρμόδια διεύθυνση μητρώου Δ15 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως οικονομολόγοι, γεωλόγοι, δασολόγοι, γεωπόνοι.

 1. Ποιοι ήταν οι σημαντικοί σταθμοί του προηγούμενου διαστήματος και ποια είναι τα νέα «εργαλεία» που θέτει στη διάθεση των δικαιούχων του το ΤΜΕΔΕ;

Εκτός από την «επέκταση» που προανέφερα, οι σημαντικότερες δράσεις του ΤΜΕΔΕ εντός του 2020 είναι οι εξής:

 • Προχώρησε στην οικονομική ελάφρυνση των πιστούχων του που έχουν επιβαρυνθεί εξαιτίας της πανδημίας μειώνοντας κατά 30% το ποσοστό των προμηθειών των εγγυητικών καλής εκτέλεσης, για ένα τρίμηνο.
 • Διεύρυνε το Ομαδικό Ασφαλιστήριο των μελών του προσφέροντάς, μεταξύ άλλων, νέες ανταποδοτικές ασφαλιστικές παροχές.
 • Εξασφάλισε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ποσού € 700.000 για τη διεύρυνση των  ψηφιακών του υπηρεσιών.
 • Θέτει σε λειτουργία ειδική ψηφιακή υπηρεσία εικονικής εξυπηρέτησης των πιστούχων μελών του, με τη χρήση εφαρμογής Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας (AECM), του οποίου το ΤΜΕΔΕ είναι ενεργό μέλος από το 2018, το Ταμείο πρωτοπορεί σε παροχή ψηφιακών υπηρεσιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο
 • Πραγματοποίησε μέσω ψηφιακής εφαρμογής την πρώτη καταβολή του Πόρου 2,5‰ στους πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) μέλη των Α’ βαθμών Συλλόγων της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., τακτικούς υπαλλήλους (μόνιμους ή αορίστου χρόνου), που απασχολούνται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού με βάση σχετικό ΦΕΚ (2780/τ. Β’ /4-7-2019).
 • Προετοιμάζει κοινοποίηση προτάσεών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση νέων γραμμών εγγυοδοσίας, σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
 • Κατέθεσε αγωγή με στόχο τη  διεκδίκηση του ποσού των € 7,5 εκατ., αναφορικά με το κρίσιμο θέμα των πρόσθετων ασφαλειών των εγγυητικών επιστολών, που είχαν εκδοθεί μέχρι και 31/12/2016 από το τέως ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ.
 • Παρέχει νέες δυναμικές επιχειρηματικές ευκαιρίες και συνέργειες με την Attica Bank, προς όφελος των Ελλήνων Επιστημόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών, μέσω της δημιουργίας κατάλληλων χρηματοδοτικών προϊόντων για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων και την “πράσινη” οικονομία.
 1. Σχετικά με την Attica Bank: Το ΤΜΕΔΕ έχει ενισχύσει τη θέση του τόσο στη μετοχική σύνθεση της τράπεζας, καθώς πλέον κατέχει το 46,32% της μετοχικής σύνθεσης, ύστερα από αξιολόγηση και έγκριση από τον SSM, όσο και στη διοίκησή της στην οποία έχετε τεθεί επικεφαλής. Πως “μεταφράζεται” αυτό αναπτυξιακά και στην έμπρακτη οικονομική καθημερινότητα για τον Τεχνικό Κόσμο;

Να υπενθυμίσουμε καταρχήν, ότι η εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της Τράπεζας από το Ταμείο πραγματοποιήθηκε το 1997 ως μία στρατηγική επιλογή του Τεχνικού Κόσμου. Όταν, λοιπόν, μιλάμε για Attica Bank και ΤΜΕΔΕ μιλάμε για περιουσία των Ελλήνων Μηχανικών. Είναι αδιαπραγμάτευτη η απόφαση των βασικών μετόχων, όχι μόνο να στηρίξουμε, αλλά και να συνδράμουμε ενεργά στο έργο της Διοίκησης, προκειμένου η Attica Bank να τεθεί σε οριστική και βιώσιμη πορεία προόδου και ανάπτυξης.

Σημαντικό Βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι το Sustainable Banking, το οποίο αποτελεί στρατηγική επιλογή της Attica Bank. Πάνω σε αυτή την φιλοσοφία χτίζουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Τα πρώτα δείγματα είναι ήδη εμφανή και αφορούν σε κάρτες, χρημαοτοδοτικά προϊόντα και ασφαλιστικά προγράμματα, τα οποία έχουν ήδη τεθεί στη διάθεση της αγοράς.

Οι συνέργειες με την Attica Bank και ΤΜΕΔΕ πρόκειται να επεκταθούν. Το ΤΜΕΔΕ έχοντας εξαγοράσει το 100% των μετοχών της AtticaBank Properties, εταιρείας που δραστηριοποιείται στη διαχείριση και αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας (Asset Management), με χαρτοφυλάκιο 182 ακινήτων ιδιοκτησίας της Attica Bank και  21 ιδιοκτησίας του ΤΜΕΔΕ κάνει ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην κτηματαγορά, αλλά και την “πράσινη” οικονομία, με έργα ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος.

Ενισχύονται λοιπόν διαρκώς οι δυνατότητες συμβολής μας σε περαιτέρω αναπτυξιακή ώθηση. Σε τεχνικές -και όχι μόνο- εταιρείες και σε ελεύθερους επαγγελματίες.

Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος μας. Και τον στόχο αυτό υπηρετούμε με σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα, με καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία και με ενισχύσεις που συνδέονται με τρέχοντα Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»*

   • Μπορείτε να δείτε τρέχουσες προσφορές της ATTICA BANK προς τους μηχανικούς μέλη του ΤΜΕΔΕ ΕΔΩ, ενώ ειδικά για το «εξοικονομώ-αυτονομώ» μπορείτε να ενημερωθείτε ΕΔΩ.