Search
Close this search box.

Δέκα ερωτήματα για την επέκταση του Μετρό στη δυτική Θεσσαλονίκη

Πηγή φωτογραφίας: ATTIKO METRO A.E.

Σειρά ζητημάτων που χρήζουν διευκρινίσεων, όσον αφορά στην εξαγγελθείσα επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης στη δυτική πλευρά της πόλης, επισημαίνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε έγγραφο που απέστειλε ο πρόεδρος της ΔΕ ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Πάρις Μπίλλιας, στον πρόεδρο της Αττικό Μετρό Α.Ε. κ. Ιωάννη Μυλόπουλο.

Συγκεκριμένα, τα δέκα ερωτήματα που θέτει το ΤΕΕ/ΤΚΜ στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία της Αττικό Μετρό Α.Ε. είναι τα εξής:

  1. Πώς συμμετέχει ο ΟΣΕΘ στον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό της συγκεκριμένης μελέτης; Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Ν.4482/2017 που αφορά στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, στο άρθρο 3 αναφέρεται: “1. Ο Ο.Σ.Ε.Θ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. εκπονεί το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, συντονίζει και ελέγχει την παροχή του συγκοινωνιακού έργου που εκτελείται από τα λεωφορεία, τα μέσα υπόγειας και επίγειας σταθερής τροχιάς και τα μέσα θαλάσσιας μεταφοράς στην περιοχή ευθύνης της.”
  2. Υπάρχει πρόβλεψη εκπόνησης συνολικής συγκοινωνιακής μελέτης σχεδιασμού ανάπτυξης του μετρό, από την οποία θα τεκμηριωθούν οι διάφορες επιλογές χάραξης και θα δοθούν προτεραιότητες στην εκτέλεση έργων; Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση της «Αττικό Μετρό» στο περιθώριο αναπτυξιακού συνεδρίου που οργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ το 2016 είχε προαναγγείλει συνολική συγκοινωνιακή μελέτη για τη Θεσσαλονίκη, βήμα απαραίτητο για ορθολογικό σχεδιασμό.
  3. Ποια είναι η πηγή χρηματοδότησης από την οποία θα προέλθουν τα 30εκ ευρώ; Τι προβλέπεται για την εξασφάλιση του 1 δις στο εγγύς μέλλον;
  4. Ποιες οι ενέργειες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ για αντιμετώπιση δεδομένων αναγκών του έργου, όπως είναι οι σταθμοί μετεπιβίβασης, καθώς και το πρόγραμμα ανάπτυξης χώρων στάθμευσης (3.700 θέσεων) που προβλέπονται επίσημα από την εταιρεία;
  5. Πέραν του εξυπηρετούμενου πληθυσμού και της γεωγραφικής κάλυψης, ποια είναι τα πλεονεκτήματα της νέας χάραξης σε σχέση με την προηγούμενη, με ποια οικονομοτεχνικά κριτήρια; Τι άλλο έχει ληφθεί υπ’ όψιν;
  6. Για ποιο λόγο δεν γίνεται στη νέα κυκλική σχεδίαση σύνδεση εξ αρχής με την περιοχή των νοσοκομείων “Παπαγεωργίου” και “424” και με τον σταθμό των ΚΤΕΛ αλλά δημιουργούνται “αναμονές” για επόμενες αργότερα επεκτάσεις; Επισημαίνεται ότι στην τελευταία πρόταση (2010) του ενιαίου στρατηγικού σχεδίου υποδομών των μεταφορών της Θεσσαλονίκης (master plan 2020) προτείνεται ξεκάθαρα η σύνδεση του σταθμού Δημοκρατίας με το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα;
  7. Οι πρόδρομες εργασίες (μεταφορά δικτύων Ο.Κ.Ω., αρχαιολογικές ανασκαφές) μπορούν να ξεκινήσουν χωρίς ουσιαστικές και ώριμες μελέτες; Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθούν οι μελέτες, με τι προϋπολογισμό και πηγή χρηματοδότησης;
  8. Για ποιούς λόγους αποφασίστηκε να ξεκινήσουν οι πρόδρομες εργασίες δίχως εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για το σύνολο του έργου; Γιατί δεν ακολουθείται η ίδια πολιτική με την κατασκευή της γραμμής 4 στην Αθήνα;
  9. Ποιά είναι η πρόβλεψη και τι θα γίνει στην περίπτωση καθυστέρησης των αρχαιολογικών εργασιών λόγω ευρημάτων πέραν των δύο ετών που προβλέπονται σήμερα; Ποιες είναι οι δεσμεύσεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας ως προς τα ευρήματα και κυρίως ως προς τους σχετικούς χρόνους;
  10. Έχει μελετηθεί εναλλακτική λύση μεταφορικού μέσου σε σχέση με το εκτιμώμενο κόστος; Υπάρχει σχετική μελέτη σκοπιμότητας; Υπάρχει αξιολόγηση σκοπιμότητας περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τεχνικής εφικτότητας των προτεινόμενων έργων; Υπάρχει ανάλυση κόστους- οφέλους της νέας γραμμής;