Search
Close this search box.

Πώς τα πάει η Ελλάδα στις μεταφορές σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ;

transportgr1
Πηγή φωτογραφίας: Anna Frodesiak, CC0

Τη δεύτερη έκδοση του «Πίνακα Αποτελεσμάτων της ΕΕ για τις μεταφορές», στην οποία συγκρίνονται οι επιδόσεις των κρατών μελών σε 29 κατηγορίες μεταφορών, έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 20 Νοεμβρίου.

Στόχος του πίνακα αποτελεσμάτων, ο οποίος δίνει έμφαση στους τομείς που απαιτούν κατά προτεραιότητα επενδύσεις και χάραξη πολιτικής, είναι να βοηθήσει τα κράτη- μέλη να βελτιώσουν τα εθνικά τους συστήματα μεταφορών.

Καλές επιδόσεις σε θέματα ενσωμάτωσης οδηγιών και του ΔΕΔ-Μ

Στον πίνακα αποτελεσμάτων σημειώνεται ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ανταγωνισμός στην αγορά σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών ενώ η χώρα έχει καλές επιδόσεις όσον αφορά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών της ΕΕ που σχετίζονται με τις μεταφορές.

Η Ελλάδα παρουσιάζει επίσης καλά αποτελέσματα όσον αφορά την ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ (Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών), η οποία είναι ελαφρώς ανώτερη του μέσου όρου της ΕΕ για όλους τους τρόπους μεταφοράς.

Μείωση του απαιτούμενου χρόνου για εξαγωγές, αλλά…

Όσον αφορά την ποιότητα των υποδομών μεταφοράς, οι αξιολογήσεις έχουν βελτιωθεί στους περισσότερους τρόπους μεταφοράς μετά την τελευταία περίοδο αναφοράς, αλλά μόνον οι υποδομές αεροπορικών μεταφορών βαθμολογούνται πάνω από τον μέσο όρο.

Η Ελλάδα κατόρθωσε πρόσφατα να μειώσει τον μέσο χρόνο που απαιτείται για εισαγωγές και εξαγωγές δια θαλάσσης από 15,5 σε 14,5 ημέρες, παραμένει πάντως αρκετά υψηλότερος από τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 11 ημέρες.

Χαμηλό αλλά αυξημένο το ποσοστό οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα

Τα αποτελέσματα επίσης καταδεικνύουν ότι οι οδηγοί στην Ελλάδα αναλώνουν πολύ χρόνο στο δρόμο λόγων κυκλοφοριακής συμφόρησης. Το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην κατανάλωση καυσίμων στις μεταφορές είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, όπως και το ποσοστό των ηλεκτροκινούμενων σιδηροδρομικών γραμμών (περίπου 20% του δικτύου). Το ποσοστό των νέων οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα είναι επίσης χαμηλό, 0,56%, αλλά έχει αυξηθεί σε σύγκριση με το 2013.

Από τα χαμηλότερα στην Ε Ε το ποσοστό των γυναικών που εργάζονται στις μεταφορές

Όσον αφορά στην ανθρώπινη διάσταση, το ποσοστό των γυναικών που εργάζονται στον τομέα των μεταφορών στην Ελλάδα είναι ένα από τα χαμηλότερα στην ΕΕ – μόλις 16%.

Ο αριθμός νεκρών από τροχαία ατυχήματα είναι υψηλότερος από τον μέσο όρο: 73 ανά εκατομμύριο κατοίκων, με βελτίωση όμως σε σύγκριση με το 2013.

Η ικανοποίηση των καταναλωτών είναι ελαφρώς άνω του μέσου όρου της ΕΕ για όλους τους τρόπους μεταφοράς, με θετική τάση, ιδίως όσον αφορά τις σιδηροδρομικές μεταφορές, για τις οποίες ο βαθμός ικανοποίησης βελτιώθηκε κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες από την τελευταία περίοδο αναφοράς. Στην γενική κατάταξη η Ελλάδα βρίσκεται στην 26η θέση.

Δείτε τα σχετικά στοιχεία για την Ελλάδα στο ενημερωτικό δελτίο.

Σύμφωνα με την Επίτροπο Μεταφορών της ΕΕ κα Βιολέτα Μπούλτς: «Ο πίνακας αποτελεσμάτων του 2015 δείχνει πόσο δυναμικός είναι ο ευρωπαϊκός τομέας των μεταφορών. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το ότι έχει σημειωθεί πρόοδος σε σχέση με το προηγούμενο έτος, για παράδειγμα όσον αφορά την ποιότητα των υποδομών και το άνοιγμα των αγορών σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών. Ο πίνακας αποτελεσμάτων δείχνει επίσης τι πρέπει να γίνει ακόμη, προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στον τομέα των μεταφορών ή για τη βελτίωση της βιωσιμότητάς του.»

Ο πίνακας αποτελεσμάτων συγκεντρώνει δεδομένα από διάφορες δημόσιες πηγές (όπως η Eurostat, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ). Μετά τη δημοσίευση της πρώτης έκδοσης του πίνακα αποτελεσμάτων το 2014, η Επιτροπή συγκέντρωσε λεπτομερέστερους δείκτες επιδόσεων και βελτίωσε την παρουσίαση του πίνακα αποτελεσμάτων. Στη φετινή έκδοση είναι επίσης δυνατόν να εντοπιστεί η πρόοδος κάθε κράτους μέλους στην πορεία του χρόνου. Γενικά, τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο σε σύγκριση με την πρώτη έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων.

Οι Κάτω Χώρες βρίσκονται εφέτος στην κορυφή της έκδοσης με υψηλή βαθμολογία σε 16 κατηγορίες, ακολουθούμενες από τη Σουηδία, τη Φινλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δανία.

Η ανάγνωση του πίνακα αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει είτε ανά χώρα, είτε με βάση ένα από τα ακόλουθα θέματα:

  • Εσωτερική αγορά (περιλαμβάνονται δείκτες σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών, εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις σχετικά με παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ  και το ποσοστό μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών της ΕΕ για τις μεταφορές)·
  • Επενδύσεις και υποδομές (περιλαμβάνονται η ποιότητα των υποδομών για τους διάφορους τρόπους μεταφοράς και τα ποσοστά ολοκλήρωσης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)·
  • Ενεργειακή Ένωση και καινοτομία (περιλαμβάνονται το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην κατανάλωση καυσίμων, τα νέα οχήματα που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα και ο χρόνος που αναλώνουν οι οδηγοί στην κυκλοφοριακή συμφόρηση)· και
  • Άνθρωποι (περιλαμβάνονται η οδική και η σιδηροδρομική ασφάλεια, οι γυναίκες που εργάζονται στον τομέα των μεταφορών και η ικανοποίηση των καταναλωτών με τους διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς).

Στους πίνακες αποτελεσμάτων που προέκυψαν, με πράσινο χρώμα αναγράφονται οι πέντε χώρες που βρίσκονται στην κορυφή και με κόκκινο οι πέντε χώρες με τα χειρότερα αποτελέσματα. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πόσο συχνά εμφανίζεται κάθε χώρα μεταξύ των πέντε χωρών της κορυφής και των πέντε με τα χειρότερα αποτελέσματα. Η συνολική βαθμολογία υπολογίζεται αφαιρώντας την αρνητική βαθμολόγηση από τη θετική:
transportgr2