Συνεργασία σε Τεχνικό Γραφείο

Συνεργασία σε Τεχνικό Γραφείο για Μελέτη ή Κατασκευή σε Έργα που αφορούν επισκευή – βελτίωση ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Ειδικότερα για: 1.Παράταση της ζωής του με χημικές και ηλεκτροχημικές επεμβάσεις, 2. Ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας με διάφορους τρόπους. Παράμετροι κάθε περίπτωσης: απόλυτη αναγκαιότητα, περιορισμένη δυνατότητα χρηματοδότησης, ώστε «να πιάσουν τόπο τα λεφτά», κλπ,κλπ. Επικοινωνία: tino@tee.gr

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αρχιτέκτων Μηχανικός από το αρχιτεκτονικό γραφείο “MAKRIDIS ASSOCIATES” , για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με 10ετή εμπειρία Απαραίτητα προσόντα: Γνώση Πολεοδομικής Νομοθεσίας,  Γνώση Autocad, Rhino,  Εμπειρία σε μελέτη εφαρμογής, Εμπειρία σε συντονισμό μελετών , Ομαδική οργάνωση και διαχείρηση χρόνου. Βιογραφικό στη διεύθυνση:  info@makridisassociates.com
Πολιτικός Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός  και Αρχιτέκτων Μηχανικός, από Τεχνικό Γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ.: 2310 254437.  Βιογραφικό: email: tech.grafeio@gmail.com

Τοπογράφοι και βοηθοί Τοπογράφων

Τοπογράφοι και βοηθοί Τοπογράφων για αποτυπώσεις στην Κρήτη. Βιογραφικά στο email: akmeleton@gmail.com
Testing

Μηχανολόγος Μηχανικός