Το σύνδρομο του ¨άρρωστου¨ κτηρίου μπορεί πλέον να έχει ενσωματωθεί στον σχεδιασμό πολλών ξένων κρατών, που ζητούν μετρήσεις εσωτερικού χώρου σε κάθε μεταβίβαση, αλλά στην Ελλάδα παραμένει σε γενικές γραμμές παραγνωρισμένο. Το άνοιγμα των αγορών στη δεκαετία του 1990, αλλά και η οικονομική κρίση  της τελευταίας εξαετίας στην Ελλάδα, αυξάνουν τον κίνδυνο χρήσης δομικών υλικών,
«Οδηγίες προς ναυτιλόμενους» για την πρόληψη κινδύνων από χημικά και ακτινοβολία, που σχετίζονται με τα δομικά υλικά στο εσωτερικό περιβάλλον, θα δοθούν στο πλαίσιο δύο σημαντικών εκδηλώσεων, που διοργανώνει στο τέλος Νοεμβρίου το ΤΕΕ/ΤΚΜ, στο πλαίσιο του έργου CheRRIE (στο οποίο είναι εταίρος). Ελεύθεροι επαγγελματίες και εργαζόμενοι σε τεχνικές υπηρεσίες ιδίως των οργανισμών τοπικής και