Το ΤΕΕ/ΤΚΜ μέλος του OK!Thess

Συνάντηση ΤΕΕ – ΥΜΑΘ